Vztahy v rodině

Když se řekne paliativní péče

Veronika Iblová
03.06.2009

Paliativní péče je na blízku člověku, jehož život je vážně ohrožen nemocí. Hlavní ideou je umožnit člověku důstojný a kvalitní život v jeho nejtěžších a většinou posledních chvílích.

Slovo paliativní pochází z latinského pallium. Překlad do češtiny by znamenal masku, deku či pokrytí pláštěm. Již to napovídá, že hlavním smyslem péče je maskovat účinky choroby, která je nevyléčitelná a zároveň se postarat o člověka, který trpí nesnesitelnými bolestmi ("tj. přikrýt ho pláštěm") a umožnit mu i přes jeho nemoc vést život relativně uspokojujícím způsobem.

V rozvinutém světě je nejčastější příčinou smrti chronické onemocnění, ke kterému dochází zpravidla v pozdějším věku. Na základě toho se odhaduje, že paliativní péče by mohla být užitečná přibližně u 60% všech úmrtí na světě.

Charakteristika paliativní péče

"Cílem paliativní péče je podle definice WHO z roku 2002 včas identifikovat a účinně mírnit utrpení ve všech jeho dimenzích u pacientů s progresivním chronickým život ohrožujícím onemocněním (nádorovým i nenádorovým, bez ohledu na aktuální prognózu)."

Paliativní péče se na rozdíl od té klasické nezaměřuje na odstranění příčin onemocnění, ale na zmírňování bolesti a udržování kvality života člověka po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní. Obě dvě péče se vzájemně doplňují, bývají tedy poskytovány současně. Často se můžeme setkat s označením terminální péče, to je však vyjádřením užšího pojmu pro paliativní péči. Neboť ohniskem zájmu jsou pouze pacienti v terminální fázi onemocnění, tj. s prognózou maximálně několika měsíců.

Priority péče

  • Poskytuje úlevu od bolesti a dalších tíživých projevů nemoci.
  • Neodsouvá, neurychluje smrt: pacient se nemusí děsit dystanázie (zadržovaná smrt), ani eutanázie. Smrt je považována za normální proces.
  • Neopomenutelnou součástí péče o člověka jsou psychologické a duchovní aspekty.
  • Současně s ní může probíhat chemoterapie, radioterapie, apod.
  • Založena na týmovém přístupu profesionálů k pacientovi. ( Na péči se podílí lékaři, duchovní, terapeuti, psychologové, psychiatři, aj.)
  • Poskytuje poradenství a podporu rodinám před a po smrti pacienta.
  • Vychází z přání a potřeb pacientů.
  • Umožňuje pacientům žit do smrti tak aktivně, jak jen to je možné.

Místo pro život i pro smrt

Péče probíhá ve třech základních formách. Typickým zařízením je lůžková hospicová péče (jedná se o krátkodobé i dlouhodobé pobyty v institucích),  další formou je stacionární hospicová péči (denní pobyty v zařízeních) a domácí hospicová péče. Záleží  především na pacientovi, na prostředí kolem něj a rodině, která z těchto forem péče je nejvhodnější.

MUDr. Marie Svatošová (zakladatelka 1. hospice v Čechách) k této problematice uvádí: "Pacienti jsou do lůžkového hospice přijímáni, když domácí péče není možná nebo nestačí (někdy i proto, že některý člen rodiny vnímá pomoc cizích lidí jako neúnosné narušení soukromí), jindy proto, že kontrola příznaků a jejich léčba je příliš složitá. Většina pacientů v lůžkovém hospici vyžaduje péči srovnatelnou s péčí na akutním lůžku, někteří i zvýšenou péči a observaci charakteru JIP."

Za všeobecně nejideálnější je však považována domácí hospicová péče, která umožňuje pacientovi trávit poslední dny jeho života za přítomnosti rodiny, v intimitě a v prostředí, které je mu nejbližší. Je důležité si uvědomit, že lůžkový hospic je prostředím nahrazujícím domov: "proto musí být architektonicky uspořádán tak, aby nemocnému a jeho rodině co nejvíce připomínal domácí prostředí a zajišťoval jim maximální míru soukromí a uvolnění denního režimu."

Největší překážka? Nedostupnost.

Česká republika za vývojem paliativní péče ve vyspělých zemích zaostává. Ač zde existuje kvalitní hospicová péče, tak je informačně a místně dostupná pouze malému počtu občanů. Lidé zde, tak často bojují se svou nevyléčitelnou chorobou v nemocnicích či jiných zařízeních. "V nemocnici, LDN a domově důchodců je život charakterizován určitou anonymitou, ztrátou velkého dílu soukromí a nutnosti se podřídit dennímu řádu dané instituce."

Z těchto a dalších důvodu vzniklo v roce 2001 sdružení Cesta domů (http://www.cestadomu.cz/), toto sdružení se snaží o rozvoj moderní paliativní péče, jedním z jejich zajímavých projektů je "kalendářová" podpora mobilní hospicové péče: http://kalendar.cestadomu.cz/.

Jde o to naplnit dny životem, nikoliv život dny

Poslední měsíce a dny života člověk prožívá složité vnitřní procesy. Lékařka Elizabeth Kübller Rossová definovala pět stádií člověka, který se snaží vyrovnat s vlastní brzkou smrtí.  Jedná se o pocity zlosti a deprese, člověk se snaží "vysmlouvat" život s lékaři a Bohem či popírá svou nemoc. Nejideálněji člověk ve svých myšlenkách a pocitech dospěje k psychickému vyrovnání se svým současným stavem. Aby k tomu mohlo dojít jsou důležité mimo jiné i kvalitní okolní podmínky člověka: prostředí ve kterém člověk může relaxovat, poslouchat hudbu, stejně tak jako mít ticho. Poblíž by měl být někdo, kdo umí umírajícímu naslouchat a zrcadlit jeho vlastní pocity. Roli lékaře v těchto situacích pak nejvíce vystihuje známa věta Dr. Hutchinsona:

„Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky".

Je ve vašem kraji dostatek zařízení pro seniory a těžce nemocné? Jakou máte zkušenost s personálem, který se stará o vaše blízké, v těchto zařízeních?

Autor: Veronika Iblová

7 rad jak se zbavit chrápání
Přichází léto, pozor na kalorické nápoje!

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl
Vyšetření a léky

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl

21.07.2009

Deflatulencia jsou léky upravující vnitřní prostředí v tlustém a tenkém střevě a působící proti nadměrné tvorbě a hromadění střevních plynů. Obecně se dají dělit na látky snižující ...