zdroj: Shutterstock.com
Zdravý život

V úterý 22. března slavíme Světový den vody. Připomeňte si její důležitost!

Veronika Tůmová
22.03.2022

V roce 1993 vyhlásilo OSN datum 22. března jako Světový den vody, abychom si uvědomili a každoročně připomínali, co voda pro život člověka a celé planety znamená, a také proč a jak bychom o ni měli pečovat.

Důvodem pro nutnost takové připomínky je skutečnost, že je na světě více než miliarda lidí trpící nedostatkem pitné vody, tedy nemá k vodě neomezený přístup tak jako my. Každým rokem se organizace propagující Světový den vody zaměřují na jiné téma, letos se bude zamýšlet nad vodou podzemní a bude probíhat pod heslem: Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude.“

Voda a její význam pro člověka

Voda je nezbytnou součástí veškeré živé hmoty, je součástí tělních tekutin, každé živé buňky v našem těle. Jejím úkolem v těle člověka je přepravovat látky nutné ke stavbě buněk, rozpouští živiny, zbavuje nás škodlivin, reguluje tělesnou teplotu. Vodu dostáváme do těla pomocí nápojů a potravin. Je prostředkem k udržení naší tělesné hygieny, která pomáhá předcházet nemocem. Bez vody by nebyl život, a to nejen pro nás, ale ani pro zvířata a veškerou přírodu. Nutnost opatrování vody si v posledních letech uvědomujeme mnohem víc než v předešlých letech, a to díky klimatickým změnám, které vedou ke stále většímu a opakujícímu se suchu.

Pitná voda v Čechách i ve světě: Kde je nejkvalitnější?

Voda jako samozřejmost?

Až 70 % zemského povrchu tvoří voda, z toho však necelá 3 % jsou tvořena vodou pitnou. Tak malé množství pitné vody má přitom uspokojit základní potřeby více než sedmi miliard lidí na celé planetě. Jen díky této skutečnosti vzrůstají obavy o naši budoucnost a závislost na vodě, protože lidí neustále přibývá, vody však ne. V našich podmínkách bereme vodu jako naprostou samozřejmost, a to vede bohužel k nekontrolovanému plýtvání. Pitnou vodou se myjeme, sprchujeme, dokonce i splachujeme toaletu. To všechno navzdory tomu, že velká část světové populace trpí extrémním nedostatkem pitné vody, bez brzké vyhlídky na zlepšení situace. Jsou regiony, kde je voda dokonce na příděl nebo je zde naprosto nutná její recyklace. Lidé tak v těchto oblastech žijí ve špatných hygienických podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a nezřídka i život. 

Recyklace odpadní vody má budoucnost

Na spotřebě vody, která se neustále zvyšuje, má svůj podíl každý z nás. Likvidace odpadní vody je však drahá a zatěžuje přírodu. Každoroční extrémní sucha pak mají za následek pravidelný nedostatek vláhy, která nás nutí hledat rychlá a účinná řešení, jak odpadní vodu recyklovat a využívat ji i jako vodu užitkovou. Důkazem, že nic není ztraceno, jsou například domácí i průmyslové čističky odpadních vod. Takto přečištěná voda dosahuje dostatečné kvality užitkové vody, což nám může pomoci nevyužívat v době nouze zbytečně vodu pitnou. 

Pitný režim: Jak se mění v průběhu života, a proč to s vodou nepřehánět?

Světový den vody – akce a exkurze ve vašem okolí

Čistírna odpadních vod České Budějovice – 26.3. - Den otevřených dveří Časy exkurzí: 9.30, 11.00, 13.00 a 14.30.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové: Interaktivní expozice o vodárenství VODOVODOV, exkurze vždy po domluvě.
 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK): ekologický projekt „Hledej pramen vody 2022“. Osvěta k problematice ekologie a šetrného přístupu k životnímu prostředí, zejména pro děti a jejich rodiče.
 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: slavnostní setkání připomene Světový den vody a jeho význam ve středu 6. dubna v Rozdrojovicích.  
 
Ústav technologie vody a prostředí na VŠCHT Praha pořádá fotosoutěž, která startuje právě na Světový den vody 22. března a potrvá do 22. dubna. Protože letošní zaměření Dne vody je voda podzemní, tématem soutěže je Neviditelná voda.

zdroje: www.nase-voda.cz, www.cs.wikipedia.org, www.tvp.vscht.cz
 

Autor: Veronika Tůmová

Mezinárodní den štěstí aneb jak vždy najít důvod k optimismu
Jednoduché tipy pro jarní očistu těla aneb i malé změny mají velký efekt!

Další články