zdroj: pixabay.com
Duševní zdraví a psychologie

Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy - znáte možnosti?

Hanka Bednářová
30.04.2017

Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti je onemocnění, které zasahuje do života nejen nemocného, ale i jeho okolí. Pacient je obtěžován vtíravými myšlenkami, které jej znervózňují a většinou mívají katastrofický scénář. Aby k obávané tragédii nedošlo, snaží se tomu předejít právě opakujícími se úkony a myšlenkami.

Úspěšnost léčby obsedantně-kompulzivní poruchy

Až do 70. let nebylo možné obsedantně-kompulzivní poruchu úspěšně léčit. Postupem času byly objeveny nové přístupy v kognitivně-behaviorální terapii a nové léky, které pomáhají pacientům nutkavé chování zvládat.

Léčba pomocí kognitivně-behaviorální terapií pomáhá v 70 % případů. Účinek léků se projevuje u 65 - 70 % nemocných. Ovšem k úplnému vyléčení dochází jen u určitého procenta pacientů. Léčit se přímo s obsedantně-kompulzivní poruchou začne jen část nemocných. Velká část pacientů se k nemoci nepřizná, nebo se léčí jen s vedlejšími příznaky jako je deprese či vyrážka způsobená častým mytím rukou.

Existují ale otázky díky kterým, lze pravou příčinu problémů odkrýt. Tyto otázky dokážou rozpoznat obsedantně-kompulzivní poruchu až v 80 % případech. Mezi ně patří například:

  • Musíte si mýt ruce stále dokola a vždy stejným způsobem?
  • Jste nuceni příliš často počítat předměty nebo svoje činnosti?
  • Musíte neustále kontrolovat, např. zda jste zastavili vodu, zhasnuli světlo, vypnuli plyn, elektrický sporák, zamkli dveře a podobně?
  • Máte vtíravé myšlenky, kterých se nemůžete zbavit?
  • Jste nuceni soustředit se na symetrii nebo správné pořadí?
  • Trápí vás agresivní myšlenky nebo myšlenky se sexuálním či rouhavým obsahem, které jsou vám nepříjemné, a přesto se vám opakovaně vtírají?

Vice o příznacích v článku Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti

Obsedantně-kompulzivní porucha a druhy léčby

Farmakoterapie

Léky užívající při obsedantně-kompulzivní poruše pracují s hladinou serotoninu, přezdívaného jako hormon štěstí, který ovlivňuje naše pocity. Hladina serotoninu je na některých nervových zakončeních mozku pozměněná a je zapotřebí ji vyrovnat. U obsedantně-kompulzivní poruchy vyžaduje léčba pomocí antidepresiv vyšší dávkování a delší užívání pro začátek účinku než je tomu u léčby deprese. Účinek léků lze pozorovat nejdříve za 3 - 8 týdnů, ale může k tomu dojít později zhruba za 2 - 3 měsíce. Kromě antidepresiv se používají i anxiolytika či neuroleptika.

Psychoterapie

Léčba pouze za pomoci psychoterapie je vhodná pro pacienty s lehčí či středně závažnou formou obsedantně-kompulzivní poruchy. Nejčastějšími užívanými přístupy jsou psychoanalýza, skupinová psychoterapie a kognitivně-behaviorální terapie.

Psychoanalýza a jiné formy dynamické terapie

Podle psychoanalýzy je nutkavé chování pouze příznaky skrytých problémů, které je potřeba odhalit a vyřešit. Terapie je postavena na vztahu mezi pacientem a terapeutem, kdy pacient mluví o svých problémech a postupně má dojít k uvědomění si těchto skrytých problémů a pracovat na nich.

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie probíhá ve skupině 8 – 12 osob. Tato terapie si zakládá na důvěrné atmosféře a má nemocnému ukázat souvislost mezi jeho chováním a problémy a pomoci jeho vzorce chování postupně pozměnit na správné. Skupinová terapie sama o sobě není postačující, ale je zapotřebí ji zkombinovat s kognitivně-behaviorální terapií. Jde tedy spíše o doplněk léčby.

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie je k léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy nejvhodnější terapií a je také nejvíce preferovaná. Principem kognitivně-behaviorální terapie je užití technik, které nemocného konfrontují se stresovou situací a zároveň jej nutí reagovat jinak, než je zvyklý. Tato terapie se každému pacientovi přizpůsobuje dle jeho individuálních potřeb. Pokud nenastanou komplikace, trvá léčba 2 - 3 měsíce. Zpočátku probíhá 2 - 5 sezení týdně.

Neurochirurgický zákrok

K neurochirurgickému zákroku se přistupuje v případě chronicky nemocných, kteří nereagují na žádnou předešlou léčbu.

Zdroj: Praško J., Prašková H., Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat - www.lundbeck.com, www.zdravi.euro.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Hanka Bednářová

Hospicové hnutí ve světě a u nás
Albinismus aneb když chybí melanin

Další články

Naučte se zdravě snídat!
Hubnutí, dieta a zdravá strava

Naučte se zdravě snídat!

19.04.2017

Snídaně je považována za základ celodenní stravy. Zastánci zdravé výživy a životosprávy vůbec se tak dlouhodobě snaží připomenout lidem její důležitost a fakt, že se vyplatí nepodc ...