zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Hospicové hnutí ve světě a u nás

Veronika Tůmová
29.04.2017

V jednom z minulých článků jsme vás seznámili s tím, co je to vlastně hospic, čím se zabývá, co poskytuje a komu. Dnes se podrobněji zaměříme na ty, kteří stáli u vzniku hospicového hnutí u nás i v zahraničí a jeho celosvětovému významu.

Kolébkou hospicového hnutí je Velká Británie. Zakladatelka moderního hospicového hnutí Cicely Saundersová si získala úctu, obdiv i mezinárodní věhlas díky svému podílu v péči o zmírnění utrpení umírajících. Stovky hospiců ve Velké Británii a více než pětadevadesáti dalších zemích světa se inspirovaly právě hospicem sv. Christophera v anglickém Sydenhamu, který v roce 1967 založila.

Cicely Saundersová - změnila všeobecný pohled na péči o umírající i na smrt samotnou

Její vliv na myšlení zdravotníků v péči o umírající se nejvíce projevil tehdy, když anglická Královská lékařská společnost uznala paliativní medicínu za samostatný lékařský obor. Zkušenost z role dobrovolnice v nemocnici Sv. Lukáše a Bayswater Home pro chudé umírající ji přesvědčila o nutnosti změny ustáleného názoru zdravotníků na umírání, smrt i následné truchlení. Na jednom ze sympózií, v odpovědi na otázku o pohledu na vlastní smrt uvedla, že věří v náhlé úmrtí, ale preferovala by umírání na rakovinu, která by jí dala důvod a příležitost uvědomit si čas pro vlastní životní sebereflexi a možnost dát si své osobní světské i spirituální věci do pořádku. Toto přání se jí nakonec vyplnilo.

Paliativní péče - co to znamená?

Hospic je zařízení poskytující paliativní péči, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním (konečném) stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Založení hospicového hnutí v ČR

Po převratu v roce 1989 se začaly objevovat první pokusy o zřízení hospice i v České republice. Mezi prvními přišla s tímto návrhem MUDr. Marie Opatrná. Ta připravovala zřízení hospice v budově bývalé gynekologie v Rooseveltově ulici v Praze, protože se však o světovém hospicovém hnutí ještě v té době příliš nevědělo, setkával se projekt s nepochopením a nakonec z něho sešlo. Za zakladatelku hospicového hnutí u nás je tak považována MUDr. Marie Svatošová, která toto hnutí rozvíjí a podporuje dodnes. Stála u zrodu vůbec prvního českého hospice, kterým je Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, založeném v roce 1995.

Hospic - odborná a citlivá péče o nevyléčitelně nemocné

Další hospicová zařízení u nás

Hospic Štrasburk v Praze Bohnicích, Hospic sv. Lazara v Plzni, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospic na sv. Kopečku v Olomouci, Hospic sv. Alžběty v Brně, Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí, Hospic v Mostě, Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Hospic sv. Lukáše v Ostravě, Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, Hospic Smíření v Chrudimi, Hospic Malovická v Praze 4, Hospic Frýdek-Místek a Hospic sv. Zdislavy v Liberci.

Domácí hospicová péče u nás

Dnes v České republice funguje celkem šestnáct lůžkových hospiců, horší je však situace ohledně domácí hospicové péče, která vyžaduje pomoc dobrovolníků. Počet samostatných subjektů, které jsou orientovány pouze na tuto péči, nedosahuje ani řádu desítek. Příčin je hned několik, ta základní však spočívá v ekonomické situaci poskytovatelů domácí hospicové péče a také v rodinách pacientů. Dobrovolní spolupracovníci nejsou zaměstnanci hospice, ale pomáhají rodině v péči o jejich blízkého, mohou zajišťovat nákupy, pomáhat s úklidem, hygienou, oblékáním, zajistit stálý dozor u pacienta po dobu nepřítomnosti příbuzného nebo během jeho odpočinku, apod.

Zdroj: osobniasistence.cz, umenidoprovazet.cz, hospicknizetevaclava.cz, hospicpt.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Avitaminóza - nedostatek vitamínů a jeho projevy
Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy - znáte možnosti?

Další články