Handicapovaní

Co je to léčba prací?

Lucie Regenermelová
11.03.2010

Ergoterapie je v podstatě léčba prací. Je určena tělesně, duševně či smyslově postiženým jedincům a pomáhá jim ke zlepšení ztracených funkcí, dosažení samostatnosti a návratu do normálního života.

Co je ergoterapie

 • profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity
 • profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání
 • výcvik soběstačnosti v rámci běžných denních činností. Cílem terapie je zlepšení postižených funkcí a dosažení absolutní samostatnosti. V případě ochrnutí končetin zahrnuje i motorická cvičení.

Filosofie ergoterapie

Filozofie profese je založena na holistickém pohledu na člověka a vychází z předpokladu, že každý člověk je jedinečná bytost, která je schopna pomocí vhodně zvolené činnosti zlepšit stav svého zdraví, funkčních schopností, zaujmout potřebné nebo chtěné životní role a dosáhnout tak zlepšení kvality života.

Ergoterapie je založena na přesvědčení, že lidé jsou aktivní bytosti, které se prostřednictvím dynamických interakcí s fyzickým, sociálním, kulturním a spirituálním prostředím neustále vyvíjejí a jsou schopny se adaptovat na změny.

Náplň

 • Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, že se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění
 • Zahrnuje tělesnou nebo duševní aktivitu, která napomáhá zlepšení stavu pacienta. Patří sem nácvik každodenních činností (oblékání, vaření, nakupování, domácí práce apod.), nácvik úchopů různých předmětů, tvořivá činnost. Pracuje se hlavně v kuchyňce a rukodělných dílnách, jednotlivě nebo ve skupinkách
 • Zvolené terapeutické činnosti by proto měly vždy zohledňovat osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby jedince a také podmínky prostředí, v němž žije. Ergoterapeuti pracují s lidmi všech věkových skupin, kteří mají omezení v provádění aktivit z důvodu fyzických, psychických, smyslových nebo sociálních bariér.

Jak ergoterapie léčí?

Napomáhá návratu ztracených tělesných i duševních funkcí, zabraňuje zhoršení stavu pacienta a navrací jej k samostatnosti. Zároveň je vhodnou formou psychoterapie.

Komu je ergoterapie určena?

Je vhodná pro tělesně (ochrnutí končetin), duševně nebo smyslově postižené osoby (nevidomí), kterým může nácvik denních činností pomoci v návratu do normálního života.

Souhrnně lze tedy uvést, že ergoterapie je profese, která:

 • se specificky zaměřuje na provádění činností, jež osoba považuje za užitečné nebo smysluplné
 • považuje činnost za cíl i prostředek terapie
 • je založena na přístupu zaměřeném na klienta
 • v léčbě vychází ze sociálních rolí osoby
 • zajímá se o prostředí, v němž osoba žije a pracuje, protože provádění činnosti je ovlivněno vzájemnou interakcí mezi jedincem a prostředím.

 

Setkali jste se již někdy s touto léčbou a jaké byly výsledky?

Autor: Lucie Regenermelová

Soutěž o vstupenky na veletrh krásy Interbeauty Prague
Když se spárují jednovaječná dvojčata

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...