zdroj: pixabay.com
Duševní zdraví a psychologie

Sigmund Freud a jeho studie sexuality

Veronika Tůmová
31.03.2018

Sigmund Freud (1856-1939) byl lékař a světoznámý psychiatr. O jedné ze svých známých pacientek, jež trpěla hysterií, se zmiňoval jako o své učitelce, která jej naučila najít smysl v tom, co poslouchal, a otevřela mu dveře do světa lidské duše. Spolu vytvořili způsob léčby, jež spatřila světlo světa pod názvem psychoanalýza.

Sigmund Freud studoval lidskou sexualitu a zabýval se vědeckým výkladem snů. Jeho pojem libida a sexuálního pudu, jehož potlačování může vyvolat neurózu, mu získal četné obdivovatele a stoupence, ale i dlouhou řadu vlivných nepřátel.

Freudovi pacienti a vliv sexuálního zneužívání v dětství na pozdější psychickou neurózu

Jedna z Freudových pacientek, jistá paní P., trpěla ustavičným strachem, že ji někdo pronásleduje. Při psychoanalýze vyšlo najevo, že jí její bratr v dětství olizoval nohy. Ve svých čtyřech letech pak tato dáma, jak prozradila, pozorovala svého otce, jak stejným způsobem laská ženu, která u nich pracovala jako služebná. Otec ji však odhalil a odnesla to výpraskem. Freud se u svých pacientů často setkával se zneužíváním v dětství. Jednou měl jedenáctiletého pacienta, který si před usnutím kolem postele rozestavěl čtyři židle, prý by jinak neusnul. Ukázalo se, že ho jako čtyřletého jeho chůva zneužila, židle tak u něho nevědomky plnily úlohu jakési barikády na ochranu.

Freudova teorie svedení a Oidipovský komplex

Na základě takových, někdy by se zdálo i úsměvných případů, vypracoval Sigmund Freud svou tzv. "teorii svedení" a také později známou teorii Oidipovského komplexu - nenormální sexuální fixaci chlapce na vlastní matku. Ta tehdy vyvolala nemalý odpor a odsouzení odborné i laické veřejnosti. Freud často měnil a dokonce vyvracel i vlastní teorie a hypotézy, v tomto případě však možná sám nečekal tolik nepochopení a odsudků. Jeho výklad vývoje lidské sexuality byl skutečný skandál. Freud vnímal sexualitu i jako velkolepou poznávací metaforu, díky níž můžeme lépe poznat, pochopit a vysvětlit lidské trápení. Freud dospěl například k názoru, že volba sexuálního partnera probíhá podle nevědomého, ale neomylně iracionálního kompasu erotického magnetismu. Freud zavedl pojem Oidipovský komplex – podle řecké báje král Oidipus nevědomky zabil svého otce a oženil se s vlastní matkou, když tvrdil, že mezi třetím až šestým rokem věku chlapce vzniká nevědomá touha po incestu s matkou, a vlastní otec je vnímán jako sok. I dnes si můžeme snadno představit, jakou odezvu asi vyvolalo toto tvrzení v kruzích tehdejších lékařských kapacit.

Freudovo manželství a milenecký vztah

Freudovo manželství zřejmě nebylo příliš šťastné, alespoň v pozdější době jeho trvání. Měli spolu šest dětí a jeho žena pocházela z bohaté židovské rodiny. V roce 1895 se však další členkou jejich domácnosti stala sestra jeho ženy, a to poté, co zemřel její snoubenec. Freud s ní měl poměr a patrně šlo o hluboký vztah. Někteří životopisci uvádějí, že Freudova žena neměla mnoho povědomí o jeho práci, jiní, že na jeho pacientky, které hypnotizoval v rámci psychoanalýzy, velice žárlila a že u ní nenacházel mnoho pochopení pro své poslání.

Freudova nemoc a smrt

Freud trpěl migrénami, depresemi, strachem ze smrti a sklonem k častým mdlobám. Nerad cestoval a před cestou byl vždy značně nervózní. Byl silný kuřák. Jeho pacientů ubývalo, pro své vlastní zdravotní problémy už nezvládal tolik práce a psychického vypětí. Ke konci života už skoro nemluvil. Užíval kokainový derivát a rakovina patra, která mu postupně hyzdila tvář, jej nakonec přivedla k jasnému rozhodnutí. Ve středu 21. září 1939 poprosil svého lékaře, aby pro něho udělal, co kdysi slíbil - pomohl mu skoncovat se životem pomocí euthanasie. Doktor mu vyhověl a podal mu dávku morfia, po které se druhý den už neprobudil. Bylo mu 83 let.

Freudův odkaz dnešní společnosti

Freudova psychoanalýza žije, i když v trochu jiné podobě, dodnes. V knize "Můj život a psychoanalýza" Sikmund Freud napsal: „Když se ohlédnu za tím, co jsem v životě vykonal, mohu říct, že jsem mnohé započal a dal mnoho podnětů, z nichž by mělo v budoucnosti něco vzniknout.“ Sigmund Freud byl třetím nejcitovanějším psychologem 20. století.

Zdroj: Novinky.cz, Promuze.blesk.cz, Wikipedie.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Děti a energetické nápoje - znáte rizika a důsledky nadměrné konzumace?
Věříte na hollywoodské diety?

Další články

Borelióza může zaútočit i v zimě!
Nemoci a léčba

Borelióza může zaútočit i v zimě!

13.03.2018

Borelióza, jak známo, nás může překvapit i v zimních měsících. Aktivita klíšťat se zvedá spolu s vyššími teplotami a zejména letos, kdy teplotní výkyvy byly hodně znatelné a zima b ...