Novorozenec

Babyboxy v naší republice

Michaela Holá
17.02.2010

Na téma babyboxů můžeme slyšet ohlasy pozitivní i takové, které z této iniciativy nadšené nikterak nejsou. Babybox je místem, kam mohou rodiče anonymně odložit své dítě. Jde o speciálně vybavenou schránku většinou u vchodu do zdravotnického zařízení, kde se o dítě bezprostředně postarají zdravotníci a to může být následně nabídnuto k adopci.

Základní snahou je předejít případům, kdy matky své děti odkládají na méně příhodná místa či je dokonce zabíjejí. O legálnosti a o etické korektnosti takovéhoto řešení se však vedou neustálé debaty.

V zakládání babyboxů v České republice se angažuje Nadační fond pro odložené děti - Statim a občanské sdružení Babybox pro odložené děti - Statim. Latinské slovo statim znamená „ihned, okamžitě". První babybox u nás byl otevřen 1. června 2005 v soukromém zdravotnickém zařízení - Gyncentru v Praze Hloubětíně.

Důvody pro babyboxy

Matce babybox umožňuje odložit dítě beze strachu z nějakého postihu (velmi se zde zdůrazňuje anonymita). Pro dítě je babybox zcela bezpečným místem k odložení. Babyboxy jsou umístěny ve zdravotnických zařízeních, ihned po odložení dítěte je mu poskytnuta odborná lékařská péče. Díky babyboxům bylo již zachráněno v České repub­lice 24 dětí. Do konce letošního roku by u nás mělo být zřízeno rovných 30 babyboxů.

Jaké jsou protiargumenty?

Největším problémem je již zmíněná neznalost totožnosti dítěte. Odborníkům zcela chybí potřebné informace ohledně zdravotního stavu, genetické zátěže či např. průběhu porodu. Z tohoto důvodu je velmi těžké udělat prognózu dalšího vývoje dítěte. Na světě to totiž nefunguje tak, že by všechny takto odložené děti byly zcela zdravé. Způsob života matky mohou pro zdravý vývoj dítěte představovat značné riziko. Proto nelze říci, že všechny děti vložené do babyboxu lze dát do adopce. Adoptivní rodiče totiž povětšinou chtějí děti zdravé. Neznalost původu může být později komplikací též pro samotné dítě, které má obvykle v dospívání snahu nalézt své skutečné kořeny. Problémů a nedořešených otázek je zde ale více. Jak např. zabránit tomu, aby jeden z rodičů dítě do babyboxu vložil bez vědomí druhého rodiče?

Otázek a sporů ohledně babyboxů tedy existuje celá řada. Zřejmě jde o to, co je právě pro nás podstatné a zda vnímáme jako důležitější jejich pozitivní přínos či právě možná úskalí a rizika jejich existence.

 

Jak je tomu u vás osobně? Co si o babyboxech a o jejich účinku myslíte?

Autor: Michaela Holá

Čistota úst ovlivňuje celkové zdraví
Jak vzbudit vášeň pomocí večeře?

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.