Rentgen

Nukleární medicína

Veronika Tůmová
02.08.2012

Nukleární medicína je lékařský obor využívaný k diagnostice a léčbě pomocí radioaktivních látek (radiofarmak) zavedených do těla pacienta.

Touto metodou se dá měřit např. vylučovací funkce ledvin, proudění krve do srdce, atd. Nukleární medicína není určena jen k zobrazování anatomických detailů, ale je velmi užitečná pro detailní zobrazování fyziologických funkcí.

Zobrazovací metody nukleární medicíny

Metody nukleární medicíny se používají k zobrazování funkcí srdce, plic, štítné žlázy, jater či žlučníku, ale i k zobrazování kostí – např. při nutnosti určení pokročilosti rakoviny. K těmto technickým metodám patří např.:

  • Pozitronová Emisní Tomografie (PET) – tato metoda se obvykle kombinuje s použitím CT (počítačová tomografie) a nejčastěji se používá pro vyšetření onkologických (nádorových) onemocnění
  • Scintigrafie – zobrazuje dvojrozměrný obraz sledované oblasti či orgánu
  • Jednofotonová Emisní Tomografie (SPECT) – rozšiřuje možnosti běžné scintigrafie, stejně jako CT doplňuje a rozšiřuje možnosti vyšetření pomocí rentgenu

Radiofarmakum a princip vyšetření

Radiofarmakum je radioaktivní látka podaná pacientovi nitrožilně před vyšetřením zobrazovací metodou. Jedná se o látku, která je ve svém původním složení běžně přítomna v lidském těle, pouze určitý atom této sloučeniny se zamění za atom radioaktivní.

Radioaktivní atom při rozložení radiofarmaka v těle vyzařuje přebytečnou energii, tzv. gama záření, které je zachycováno speciálním detekčním zařízením – scintilační, nebo také gama kamerou.

Látky podané jako radiofarmaka přestávají být radioaktivní v rozmezí několika hodin, nanejvýš dní. Radioaktivní látka je vpravena do těla pacienta jen v malém množství a nepředstavuje žádné velké riziko. Nevyšetřují se pouze ženy v těhotenství, kojící ženy lze takto vyšetřit, kojení je však nutné na určitou dobu přerušit.

Gamakamera

Gamakamera nebo také scintilační či Angerova kamera, je zařízení zachycující detekci radioaktivního záření, které je následně zviditelněno a přeneseno na obrazovku osciloskopu (přístroje zobrazujícího signál napětí a jeho časový průběh.)

Radiace v těle způsobuje lepší viditelnost metabolicky aktivnějších tkání, jako je např. tkáň napadená rakovinou.

Jednotlivá vyšetření nejsou náročná ani bolestivá, výsledek vyšetření bývá obvykle znám do čtyř dnů. Během snímání je nutné ležet bez hnutí, snímací kamera je z důvodu dosažení nejlepší kvality obrazu v těsné blízkosti těla.

Autor: Veronika Tůmová

Vrozená dysplazie kyčlí
Co nás čeká před operací

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Karcinom prostaty - prevence
Rakovina prostaty

Karcinom prostaty - prevence

23.07.2012

Rakovina prostaty je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů, jehož léčba bohužel v mnoha případech není účinná. Přitom se toto onemocnění chová velice různorodě a nevyz ...

Hemoglobin – krevní barvivo
Anémie

Hemoglobin – krevní barvivo

17.07.2012

Hemoglobin (Hb) je krevní barvivo obsažené v tělech obratlovců a některých dalších živočichů, jeho hlavní funkcí je přenos kyslíku z plic do tkání a opačným směrem odstraňování oxi ...