Vyšetření a léky

Co nás čeká před operací

Milena Mocková
01.08.2012

Před každou plánovanou operací vyžadují lékaři předoperační vyšetření. Jde o celkové zhodnocení zdravotního stavu pacienta, ve kterém praktický lékař i další specialisté písemně potvrdí či vyloučí, zda je nemocný schopen absolvovat výkon v celkové narkóze.

Před každým operačním zákrokem vás čekají různé testy, které nesmějí být starší než jeden měsíc. Jaké budou a v jakém rozsahu, záleží na tom, o jakou operaci půjde.

Pokud jde o odstranění kožního nádorku nebo pihy, budou vyšetření minimální. Naopak před velkou břišní operací nebo transplantací je rozsah velmi široký. Důvodem je, aby se minimalizovaly před- a pooperační komplikace.

Operace nebo jiný výkon prováděný v celkové anestezii bývá zejména pro nezkušené pacienty zdrojem obav. K nim ale není žádný důvod. Lékaři i ostatní zdravotníci jsou zkušení a kvalifikovaní. Nestyďte se na cokoli zeptat.

Před každým výkonem by s vámi měl promluvit operující lékař. Měl by vám vysvětlit, jaký výkon doporučuje provést a proč a dále jaká jsou rizika operace, varianty řešení a rizika variant. Nenechte se zastrašit odbornou terminologií, požadujte, aby vám vše vysvětlil srozumitelně a česky. Je to jeho povinnost.

Buďte zvídaví i v případě anesteziologa. Měl by vám vysvětlit rozdíl mezi anestezií a tzv. lokální nebo svodnou analgezí. Anestezie se obecně podává dvěma způsoby.

Prvním způsobem je anestezie celková, kdy vás lékař uspí. Při tom zavede do vašich dýchacích cest rourku, která udržuje průchodnost dýchacích cest a brání vdechnutí cizího tělesa, slin apod.

Druhým způsobem je anestezie svodná. Podáním léku do oblasti páteřního kanálu se znecitliví daná část těla. Pacient je většinou během zákroku vzhůru nebo jen lehce pospává. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. Ne u všech operací je možnost výběru.

Předoperační kolečko

  • Měření krevního tlaku (mělo by vyloučit vysoký tlak krve)
  • Biochemické vyšetření krve (informuje o stavu funkce jater, ledvin, a probíhajícím zánětu v těle)
  • Biochemické vyšetření moči (je nutné k posouzení případné infekce močových cest)
  • EKG
  • Krevní obraz (je součástí každého předoperačního kolečka)
  • Zjištění krevní skupiny (provádí se v případě velké operace, u které se očekává velká krevní ztráta)
  • RTG srdce a plic

Před celkovou anestezií byste měli absolvovat pohovor s anesteziologem a podepsat informovaný souhlas.

Autor: Milena Mocková

Nukleární medicína
Lehká sádra

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Objev a výzkum DNA – forenzní genetika
Genetické poruchy

Objev a výzkum DNA – forenzní genetika

24.07.2012

DNA – deoxyribonukleová kyselina, byla objevena už v roce 1869. Teprve objevy dvacátého a dvacátého prvního století však přinesly významné poznatky o struktuře a vlastnostech DNA.