Anémie

Hemoglobin – krevní barvivo

Veronika Tůmová
17.07.2012

Hemoglobin (Hb) je krevní barvivo obsažené v tělech obratlovců a některých dalších živočichů, jeho hlavní funkcí je přenos kyslíku z plic do tkání a opačným směrem odstraňování oxidu uhličitého z tkání do plic – proces nádechu (kyslík) a výdechu (oxid uhličitý).

Hemoglobin dospělého člověka se skládá ze dvou alfa a dvou beta podjednotek, každá z nich je tvořena bílkovinnou částí – globin a nebílkovinnou částí – hem.

Proč máme červenou krev?

Krev je červená v závislosti na okysličení. Světle červená krev je okysličená, tmavě červená naopak okysličená není. Hemoglobin – červené krevní barvivo, je metaloproteinová sloučenina s obsahem železa ve formě chemické struktury.

Domněnka, že odkysličená krev je modrá a pouze kontakt s kyslíkem dodává krvi červenou barvu, je skutečně jen mylná představa. Krev v žádném stádiu okysličení či naopak odkysličení nezískává modrou barvu. Modře se však jeví barva žil, a to díky světelnému odrazu vnitřní, tmavě červené krve a kožnímu vrstvení.

Struktura a funkce hemoglobinu

Člověk má během svého vývoje tři různé typy hemoglobinu, které se liší pouze svou bílkovinnou – globinovou částí. Globin, stejně jako jiné bílkoviny vzniká v ribozomech – ribonukleoproteinech tvořících bílkoviny, hem se vytváří v mitochondriích, kde vzniká řada důležitých metabolických reakcí a pochodů, a dále v cytoplazmě, tekutém buněčném prostředí.

Hemoglobin je přenašečem kyslíku z plic do tkání, za účelem tzv. tkáňového dýchání, a nabírá oxid uhličitý v plicích určený k vydechování. Existují však zajímavé hypotézy o dalších funkcích hemoglobinu a jeho schopnosti vázat kromě kyslíku i další prvky, mající význam pro podporu mozkové činnosti, rozšiřování cév atd.

Dědičné poruchy tvorby hemoglobinu

Poruchy tvorby hemoglobinu mohou být dědičné. Je známo asi 300 geneticky podmíněných variant hemoglobinu, což samo o sobě nemá zásadní vliv na jeho funkci, ale došlo-li k defektům a změnám v důležitých článcích řetězce, pak mohou být následkem rozsáhlé funkční poruchy.

Patří k nim např. anémie – chudokrevnost, která je způsobena poruchou syntézy (procesu probíhajícím v nedospělých červených krvinkách) hemoglobinu, kdy dochází k deficitu železa, nebo poruchou erytrocytů (červených krvinek), což způsobuje deficit kyseliny listové a vitamínu B12.

Autor: Veronika Tůmová

Objev a výzkum DNA – forenzní genetika
Čím se zabývá obor ortopedie?

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Vysoký tlak - tichý zabiják
Vysoký krevní tlak - hypertenze

Vysoký tlak - tichý zabiják

13.07.2012

Přezdívá se mu tichý zabiják. Nebolí, navenek se většinou nijak výrazně neprojevuje, ale když zaútočí, může to mít fatální důsledky. Řeč je o vysokém krevním tlaku neboli hypertenz ...