Vztahy na pracovišti

Neverbální komunikace - co vám prozradí?

Michaela Holá
27.05.2009

Možná se vám to bude zdát nepochopitelné, ale pokud s někým mluvíte, nehraje hlavní roli obsah vaší řeči, ale mnohem více prozradí řeč vašeho těla. Dle některých autorů právě pomocí nonverbální komunikace předáváme v kontaktu kolem 70% informací. Gesta, mimika, postoj, pohledy do očí atd.…to vše může vaši řeč obrátit zcela jiným směrem, vašeho poslouchače to může přilákat či zcela odradit. Je tedy podstatné znát aspoň základní prvky této složky komunikace a umět ji využít ve svůj prospěch.

Neverbální komunikace doprovází celý náš život. Ovlivňuje navazování vztahů, profesní růst, zisk zaměstnání i naše veškeré sociální vazby. Mezi hlavní složky neverbální komunikace patří:

Oční kontakt

Jistě to znáte, pokud se chcete s někým seznámit či vás někdo přitahuje, zprvu se to snažíme dát najevo zejména svým pohledem. Je zde však pravidlo, že důležitá je správná „dávka" očního kontaktu. Pokud na někoho budete minutu „civět" bez ustání, bude to dotyčnému spíše nepříjemné. Naopak, pokud na vás někdo mluví a vy mu nevěnujete pohled, dotyčný tomu často rozumí tak, že vás obsah jeho řeči nezajímá a nehodláte mu věnovat svou pozornost. Optimální je pohled do očí po dobu několika vteřin následovaný mrknutím dolů a opětovným návratem k očnímu kontaktu.

Mimika

Pomocí drobných svalů v obličeji je možné vytvořit bezpočet nejrůznějších výrazů. Jimi je možné vyjádřit, zda je člověk šťastný, bezradný, vzteklý atd. Například smích hraje v komunikaci podstatnou roli. Pokud se někdo usměje falešně, obvykle nenajdete jemné vrásky kolem očí, pozorovat nervozitu či nevyrovnanost můžete z přílišného či naopak jen nevýrazného odhalení zubů. Odpor a pohrdání poznáte tak, že dotyčný přivře oči a stáhne rty. Touhu a zájem prozradí koutky úst stočené nahoru, nadšení z milého setkání obočí lehce povytažené nahoru.

Haptika

Tímto výrazem se označují dotyky, které taktéž komunikaci provází. Běžné je pohlazení, pokud nám je někdo blízký či jej chceme podpořit, uklidnit. Je důležité zvážit, zda bude takovýto kontakt druhému příjemný. Zcela specifickou a nezanedbatelnou úlohu má podání ruky. To patří mezi stěžejní prvky při kontaktu a měli bychom mu tedy věnovat pozornost. Důležité je volit správnou intenzitu stisku ruky, mnoho o vás vypoví též skutečnost, zda máte ruce studené či nepříjemně zpocené.

Gesta

Bezděčné pohyby rukou obvykle provází každý slovní projev jde jen o to, jak jsou přiměřená dané situaci. Rukou můžeme již z dálky naznačit držení palců či např. úspěch. Jako u ostatních složek je důležité, aby gesta podporovala vyřčené a nebyla s ním v rozporu. Pokud víte, že máte tendenci užívat výrazná gesta, snažte se je umírnit do podoby, aby byla druhé osobě příjemná a abyste ji neohrožovali rukama létajícíma v její blízkosti.

Proxemika

Ta vypovídá vzájemné blízkosti obou zúčastněných. Každý máme kolem sebe vytýčený určitý prostor, do něhož si pustíme jen lidi, kteří jsou nám blízcí. Pokud vás někdo osloví na ulici s cílem představit vám nějaký nový výrobek, jistě se nebudete cítit zcela dobře, pokud se postaví těsně před vás, rukama vás bude ohrožovat či se vás dotýkat. Pokud v kontaktu zpozorujete, že se od vás druhá osoba snaží nenápadně vzdalovat, překročili jste její zónu, která je jí při komunikaci s vámi příjemná. V této situaci učiníte nejlépe, pokud sami poodstoupíte a budete respektovat vám vytýčený prostor.

Posturika

Posturikou je míněna poloha těla, kterou člověk při komunikaci zaujímá. Mnohé nám prozradí, zda a jak sedíme či stojíme, jaká je naše konkrétní pozice rukou či nohou. Např. založené ruce a zkřížené nohy mohou signalizovat uzavřenost, nesouhlas a nechuť komunikovat. Špičky nohy míří ve stoje obvykle na osobu, jež je nám sympatická. Naopak pokud s někým mluvíte a on k vám není přímo natočen přední stranou těla, naznačuje tím jistou zdrženlivost, nerozhodnost a to, že se vám nehodlá zpřístupnit a zcela otevřít.

Kinezika

Mnoho vypovídá též styl našeho pohybu. Jednotlivé pohyby a jejich soulad dodávají člověku určitou eleganci. Naopak nekoordinovanost, napětí či křečovité pohyby naznačují nejistotu, nervozitu či bezradnost.

Paralingvistické projevy

Ty tvoří přímý přechod ke komunikaci verbální. Řadíme sem tón hlasu, jeho rychlost, hlasitost řeči, pomlky a pauzy v řeči. Nepříjemná jsou různá zbytečně vkládaná slova do projevu (ehm, vlastně atd.). Velký význam může hrát pauza v řeči, která může signalizovat přemýšlení nad daným problémem či jen předstupeň slovního útoku.

Při hodnocení neverbálních signálů je však vždy nezbytné brát ohled na jejich kontext. Pokud je při hovoru někdo nervózní, ještě to nemusí znamenat, že tak na něj působíte vy. V životě jsou přece jen i jiné podstatné situace. Může se např. právě rozhodovat o budoucnosti člověka jemu blízkého, může netrpělivě očekávat důležitý hovor atd. Neverbální komunikaci tedy vždy pozornost věnujte, ale dávejte si pozor na to, ať se z ní nesnažíte vyčíst více, než je v danou chvíli možné.

Považujete neverbální komunikaci za důležitou?

Autor: Michaela Holá

Móda může ublížit
Mobbing, aneb šikana na pracovišti

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl
Vyšetření a léky

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl

21.07.2009

Deflatulencia jsou léky upravující vnitřní prostředí v tlustém a tenkém střevě a působící proti nadměrné tvorbě a hromadění střevních plynů. Obecně se dají dělit na látky snižující ...