zdroj: pixabay.com
Duševní zdraví a psychologie

Zásadovost ve vztazích i jinde - škodí, nebo naopak prospívá?

Veronika Tůmová
09.04.2018

Zásadoví lidé mají podle jedné odborné kalifornské studie lepší zdravotní návyky a méně rizikové chování, údajně pak mají také stabilnější povolání a manželství. Existují i tvrzení, podle kterých mohou mít tito lidé dokonce biologické predispozice k lepšímu zdraví.

Když jste zásadoví, jste ušetřeni mnohým tahanicím, sporům a nedorozuměním, a to právě proto, že se zkrátka a dobře držíte svých zásad. Zásadovost sama o sobě se tedy určitě vyplatí. Platí to však i ve vztazích?

Jste zásadoví? Váš partner by to měl umět ocenit!

Zdravá zásadovost je určitě dobrou vlastností, především v dnešní době. Vyznávat morální zásady může někomu připadat směšné, otravné, nepochopitelné. Sám je pak takový člověk zřejmě neuznává, a proto zcela určitě nedodržuje. Do vztahu přináší zásadovost obvykle věrnost, oddanost a zodpovědnost, což jsou jistě vyhledávané předpoklady pro vážný, dlouhodobý a šťastný vztah. Je přece určitě fér chovat se k sobě navzájem správně a eticky, vybudovat si důvěru, která je ve vztahu tím největším bohatstvím. Vždy přece chceme, abychom se tomu druhému mohli bez pocitu viny či studu podívat do očí. Jako partneři buďte spolu v tomto světě, který často vyznává chaos bez pravidel, důslední a zásadoví. Uvidíte, že se vám to do budoucna vyplatí.

Zásady čili zlatá pravidla pro dobře fungující partnerství

Jsme stvořeni k tomu, abychom žili v partnerském vztahu, měli děti a fungovali v rodinném prostředí. Jak ale o vztah pečovat, aby nám i v dnešní složité době s tím vším, co nás obklopuje, vydržel? Tak složité to zase není, stačí chtít. Všechno ostatní pak půjde mnohem snadněji. Na co se tedy zaměřit?

  • Základem je tolerance a upřímnost.
  • Stejně důležitá je i komunikace, spousta lidí spolu žije a přesto spolu ztratí kontakt.
  • Důvěra - bez ní to už nikdy nebude ono.
  • Společné zájmy a aktivity - mohou hodně pomoci, pokud začnete cítit postupný chlad a odcizení, či právě ten nedostatek komunikace.
  • Oba vzájemně a vědomě přispívejte ke společné rodinné harmonii.
  • Pečujte o toho druhého i o sebe.

Buďte zásadoví a důslední i při výchově dítěte

Vychováváme-li své dítě, opět se vyplatí zásadovost a totéž platí i o našem chování na veřejnosti. Budeme-li stále shovívaví k těm, kteří nejsou shovívaví k nám, můžeme počítat s tím, že budeme stále řešit ty samé problémy. Pokud někdo vycítí, že neumíme na svých požadavcích trvat, pak s námi bude manipulovat, jak se mu zachce. A že je s námi manipulováno ze strany těch, kteří se cítí být diskriminováni, to je zcela zřejmé na každém kroku. Je to jako s rozmazleným dítětem, jemuž rodiče neustále ustupovali, až jim přerostl přes hlavu. Těžko se takové nevychované dítě bude najednou přizpůsobovat. Vidíme kolem sebe bezzásadovost a přílišnou shovívavost k těm, kteří odmítají kázeň a respektování pořádku. Nedodržují podmínky ani pravidla. Proto nesmíme zapomínat na zásadovost a důslednost k sobě samým, ale ani při jednání s jinými lidmi. Sami jsme už nyní téměř denně svědky toho, kam tato bezzásadovost v životě vede. Nemyslíte?

Etikoterapie - napravte své vztahy!

Zdroj: Helenavlachova.blog.idnes.cz, Prozeny.cz, Mujvztah.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Věříte na hollywoodské diety?
Dětské závislosti - jak jim předcházet?

Další články

Jak funguje imunitní systém? A jak jej podpořit?
Nemoci a léčba

Jak funguje imunitní systém? A jak jej podpořit?

20.03.2018

Imunitní systém, tedy systém obranyschopnosti našeho organismu, je velmi sofistikovaný, provázaný a zároveň křehký regulační systém lidského těla. Jeho zdraví a sílu, jak víme, ovl ...