zdroj: shutterstock.com
Duševní zdraví a psychologie

Psychopatická hysterie - neléčitelná psychická porucha

Veronika Tůmová
17.10.2018

Žít s hysterkou není až tak neobvyklé, žít s psychopatem už může být složitější. Co znamená pojem psychopatická hysterie, jak ji poznat, koho postihuje a lze ji vůbec léčit? Psychopatická hysterie je často okolím vnímána docela jinak, než jak se může projevovat ve vypjatých situacích či v soukromí.

Člověk trpící touto duševní poruchou se ze začátku jeví jako pravý opak někoho, kdo má jakýkoli psychický problém. Právě díky tomu je tato forma psychických potíží těžko odhalitelná a velmi nebezpečná.

Co je to psychopatická hysterie?

Jde o těžkou psychickou poruchu, která se může začít projevovat už v dětství. Takové dítě je problémové, v dospělosti tak i v dětství převažují negativní povahové rysy, jako je panovačnost, rozmazlenost, urážlivost, vzdorovitost, nekontrolovatelná výbušnost a přecitlivělost. V dospělosti pak takový člověk často vyvolává konflikty, bezostyšně druhé pomlouvá a vědomě poškozuje, systematicky tak nabourává vztahy v rodině, partnerské vztahy i vztahy na pracovišti. Upoutává na sebe pozornost za cenu teatrálních gest, scén, emotivních výlevů a nezřídka se uchyluje k citovému vydírání.

Psychopatická hysterie - těžká a neléčitelná psychická porucha

Psychopatická hysterie je bohužel neléčitelná, lze jen pomocí kombinace psychoterapie a farmakoterapie mírnit její projevy. Postižený člověk se mimo jiné vyznačuje značnou impulzivitou, asociálním chováním, agresí, nedostatkem empatie, absencí pocitů zodpovědnosti a lítosti. Tito lidé se rádi chovají grandiózně, jsou přesvědčeni o své výjimečnosti. Je však velmi těžké, téměř nemožné, přimět je k tomu, aby vyhledali odbornou pomoc. Museli by si tak přiznat, že jsou to oni, s kým je něco v nepořádku, což nejsou schopni připustit. K léčebné terapii pak u těchto lidí dochází často pouze v případě, mají-li léčbu nařízenou soudně.

Hysterie - její projevy a vhodná léčba

Hysterický psychopat je šarmantní, pozorný a… citově zcela prázdný!

Podstatným rysem jejich problémové povahy je naprostá, nebo velmi silná citová prázdnota, stejně jako manipulativnost. Vedou promiskuitní život, vztah s jednou osobou je brzy nudí. Staví na odiv svou údajnou bezúhonnost a morální uvědomění, apelují na etiku a pocity viny, a to i přesto, že nic takového sami neprožívají. Umí zapůsobit, lichotit a udělat velice dobrý, až okouzlující dojem, snadno dostanou jen trochu méně vnímavého či snadno zmanipulovatelného člověka přesně tam, kde ho chtějí mít, aniž by je to stálo větší úsilí.

Život s hysterickým psychopatem je soustavné ponižování a peklo

Hysterický psychopat nezná pocit trapnosti, ale dobře vnímá, jak jeho chování působí na ostatní, i to, že jsou jim podobné situace velice nepříjemné. Své blízké, třeba i rodiče či partnery trestá tím, že je zraňuje urážkami, srážením sebevědomí, pomluvami, rafinovanými a krutými způsoby psychického vydírání a týrání. Nejhorší zbraní v rukou hysterického psychopata jsou pak děti, které se stávají rukojmími k dosažení jeho cílů.

Jak vidí sám sebe hysterický psychopat?

Takto nemocný člověk vidí sám sebe jako charakterního člověka, u druhých pak vyžaduje, aby byl jako takový uznáván. Své neúspěchy svádí na jiné, z konfliktů viní ostatní, především pak partnera. Situace se často vyhrocují takovým způsobem, že tento člověk není schopen pracovat v kolektivu a je nucen často měnit zaměstnání.

Jak se vyrovnat se ztrátou zaměstnání?

Je hysterie dodnes "výsadou" žen?

Slovo "hysteria" znamená řecky děloha - ta podle dávných přesvědčení putuje v ženském těle, až dorazí do hrudi, kdy se žena začne dusit a nemoc se tak v plné míře projeví výbuchem vzteku a emocí - hysterie. Slavný lékař Galén tvrdil, že hysterii způsobuje nedostatečné sexuální uspokojení. Jak vidno, hysterie byla po dlouhá staletí chápána jako výhradně ženská nemoc. Dnes víme, že jí netrpí pouze ženy, ale i určité procento mužů. Hysterických žen je však i v současnosti zhruba desetkrát víc.

Zdroj: Mojepsychologie.estranky.cz, Ona.idnes.cz (Libuše Konopová, PhDr. Radek Pěkný)

Foto: Shutterstock.com

Autor: Veronika Tůmová

Je řepkový olej zdravý?
Dýňová sezóna - nejlepší čas začít hubnout!

Další články