zdroj: pixabay.com
Alternativní medicína

Mandaly, symboly a amulety: Proč nás přitahují?

Alžběta Halamová
12.07.2019

Aby mohlo vzniknout něco krásného, harmonického, musíme tomu na začátku věřit. To není jednoduché, jelikož cesta bývá trnitá. Abychom vydrželi, musíme být trpěliví, vytrvalí a mít víru v sami sebe, což většinou bývá dost náročné. Co když nám k tomu pomůže nějaký symbol, něco, co nám vždy připomene, že to dokážeme? Něco, do čeho uložíme svoji víru, když ji zrovna ztrácíme či nemáme?

Jsme převážně národ ateistů, opravdu ale v nic nevěříme? Někdo nosí pro štěstí kamínek, někdo zase vylisovaný čtyřlístek pod obalem mobilu nebo v peněžence. Víra v moc amuletů přetrvává tisíciletí. Již naši předci věřili v moc symbolů. To, co je mocné a dáváme tomu víru a důležitost, přetrvává na věky.

Symbol jako znamení dvou spojených částí

Podle Platóna dvě bytosti, které k sobě patřili, byli tak neskutečně silné, že se rozhodl je oslabit. Jak? Rozetnul je na dvě poloviny, které se od té doby stále hledají. Člověk je v tomto pojetí symbolem, který vznikl rozetnutím. Platón nazývá lásku "spojovatelkou staré přirozenosti", která spojuje způsobem, že ze dvou učiní opět jedno. Symbol tedy znamená touhu člověka po sjednocení, propojení s minulostí a objevení harmonie.

Strom života - jednota

Podstatou stromu života je jednota a vzájemná propojenost veškerého stvoření. Každá civilizace chápe strom života jinak, avšak symbol propojení a jednoty se jednotlivými výklady proplétá. Asi nejznámější výklad, pocházející z křesťanství, říká, že strom života se nacházel v rajské zahradě vedle stromu poznání dobra a zla. Podle velké anglické všeobecné encyklopedie strom poznání propojuje nebe s podsvětím a naopak strom života propojuje veškeré stvoření. Někdo zastává názor, že strom života a strom poznání je jeden a ten samý.

Lotosový květ - čistota

Tak jako se lotosový květ zrodil v těžkých podmínkách, zrodil se z bahna a změnil se v krásně čistý a dokonalý květ, stejně tak nám dodává sílu překonat těžké životní překážky a vidět situaci jinak, čistě a pozitivně. Na povrchu lístků lotosu jsou drobné krystaly, které udržují květ čistý. Jak je to možné? Díky krystalům veškeré tekuté nečistoty stékají dolů.

Kruh - koloběh života

"Kruh patří mezi nejuniverzálnější posvátné symboly a jeho důležitost uznávají mnohé duchovní kultury. Kruh reprezentuje zcela vše - nepřetržitý koloběh života, smrti a znovuzrození, stejně tak jako menší změny, například probuzení a snění, přijímání potravy a vylučování, nádech a výdech. Představuje celou věčnost a celý vesmír. Staří Řekové považovali kruh za dokonalý symbol, z něhož vychází všechny ostatní věci." uvedl americký autor esoterických knih Raven Digitalis.

Mandala - zklidnění

Mandala sjednocuje chaotické a nejednosměrné síly člověka. Carl Gustav Jung ji začal využívat v praxi a nazval ji obrazem psychického univerza. Mandala uzdravuje, posiluje mysl a nese v sobě poselství. Vypouští na povrch naše emoce, pomáhá zklidňovat a nacházet harmonii. Je vhodná k získání energie pro budoucí úkoly.

Mandaly - síla, která se těžko vysvětluje

Jin a Jang - rovnováha

Symbol tmy a světla, dvou protikladů, někdy nesprávně interpretován jako symbol dobra a zla či bílé a černé barvy. Význam tohoto symbolu je v zachování harmonie a řádu světa, stejně jako harmonie a řádu těla. Narušením této harmonie vzniká chaos a disharmonie. Jin znázorňuje ženskost, tmu a pasivitu, zatímco Jang odpovídá mužské tvořivé síle a světlu. Jin a Jang jsou opaky, které se doplňují, a nejsou absolutní. Co to znamená? Všechny síly v přírodě mají oba dva stavy, které jsou v neustálém pohybu, a proto se neberou doslovně.

Život podle staročínské filozofie Jin a Jang

Foto: Pixabay.com

Autor: Alžběta Halamová

Dovolená v Egyptě: Pozor na průjmové potíže!
Totální endoprotéza - obvyklý postup při provedení kyčelní náhrady

Další články