Poruchy chování a učení

Nemoc "zlobivých" dětí

Milena Mocková
11.07.2012

Před několika lety si s dětmi trpícími poruchami učení nebo pozornosti učitelé ani rodiče nevěděli rady. Většinou byly považovány za neposlušné, nezvladatelné a hloupé. Mnohdy končily i v pomocných třídách a nikoho nezajímalo, co je příčinou jejich přehnaného zlobení.

Pro učitele představovaly takové děti jen problém, protože rušily ostatní. Postupně se přístup k nim měí a je jim věnováno stále více pozornosti. Ve chvíli, kdy je nějaké dítě příliš neposedné, nedokáže udržet pozornost a má s učením dlouhodobě problémy, začíná se uvažovat o LMD neboli o vývojových poruchách chování.

Termín LMD čili lehká mozková dysfunkce se v dnešní době nahrazuje pojmy ADD (attention deficit disorder) – porucha pozornosti a ADHD (attention deficit hyperaktivity disorder) – porucha pozornosti s hyperaktivitou.

Porucha pozornosti, nebo zlobení?

To, zda dítě jen zlobí, nebo se jedná o některou z těchto poruch, určí psychiatr, neurolog nebo psycholog. Na základě vyšetření a zprávy lékaře učitel vyhotoví individuální plán výuky, který posléze probere s rodiči.

Příčinou vývojových poruch může být dědičnost, problémy během těhotenství, při porodu nebo těsně po porodu atd.

Děti s ADD a ADHD jsou povídavé, příliš aktivní, impulzivní, až agresivní. Mají problémy s udržením pozornosti při plnění zadaných úkolů. Tyto děti se dají lehce rozptýlit, dělají více věcí najednou a málokdy je dokončí.

Většina dětí, u nichž se ADHD projevuje, má problémy ve školním a sociálním prostředí. Nemá je však s učením.

Poruchy učení

Vedle vývojových poruch chování ještě odlišujeme specifické vývojové poruchy učení. Ani děti s poruchami učení nejsou méně inteligentní než ostatní, nedokážou však ve škole podávat odpovídající výkony, jsou pomalejší, potřebují více individuální péče.

Nejčastější poruchy učení:

  • Dyslexie – porucha, která způsobuje problémy při čtení
  • Dysgrafie – spočívá v obtížích v osvojování si psaní, písemný projev bývá nečitelný
  • Dysortografie – jedná se o nápadné i nesmyslné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat dobře osvojená pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí; vyskytuje se obvykle spolu s dyslexií a dysgrafií
  • Dyskalkulie – porucha schopnosti pracovat s čísly, orientovat se na číselné ose a v prostoru

Vývojové poruchy se nevyskytují izolovaně, spíše v kombinacích. Když učitel vysloví podezření na poruchu, není důvod podléhat obavám.

Právě proto, že se jedná o vývojové poruchy, je tu šance, že některé nevyvinuté funkce dozrají a při dobré péči profesionálů a trpělivosti rodičů se obtíže zmenší a problémů ubyde.

Autor: Milena Mocková

Legalizace konopí pro léčebné účely
Fontanela

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Předcházejte dětským úrazům
Úrazy

Předcházejte dětským úrazům

30.06.2012

Když jsou děti malé, chtějí všechno kolem sebe poznávat. Nejdříve se plazí, potom se stavějí a dělají první krůčky. S tím vším přichází i riziko pádů, škrábanců, modřin, zlomenin a ...

Sociální fobie
Fobie a úzkostné poruchy

Sociální fobie

29.06.2012

Sociální fobie je strach ze sociálních situací. Lidé trpící tímto druhem fobie cítí ve společnosti napětí a nervozitu. Mají strach z odmítnutí, kritiky, hodnocení – vzhledu, chován ...

Tantrický sex
Sex a erotika

Tantrický sex

Sex jako takový je pro každého velmi důležitou součástí života. Poslední dobou se však více začalo mluvit o tzv. tantrickém sexu, který je za hranicí sexu klasického. Tantrický sex ...