Bolest a další příznaky

Nebezpečné sebepoškozování

Michaela Holá
16.06.2010

Slovo sebepoškozování vyvolává hrůzu již samo o sobě a lze si jen těžko představit, že jsou lidé, kteří se k této sebezničující destrukci uchylují. Nazývá se též automutilací a jedná se o vědomé poškození zdraví vlastního těla, tedy o sebedestruktivní čin, který si člověk vyvolá sám z vlastního rozhodnutí.

Sebepoškozování může probíhat jako důsledek duševní choroby nebo má za cíl dosažení určitých výhod nebo únik z dané situace. Jeho spouštěcím faktorem může být např. odmítnutí od důležitého člověka, vina, pocit ztráty kontroly nad sebou samým či pocit neschopnosti. Začátek sebepoškozování je obvykle mezi 10 - 16 lety, obvykle v době, kdy nastane nějaká důležitá změna v životě jedince. Tou může být rozvod rodičů, špatná rodinná situace, rozchod či smrt někoho blízkého.

Formy sebepoškozování

Sebepoškozování zahrnuje pestrou škálu sebedestruktivního chování či jednání. Nejčastější způsoby ubližování si jsou následující:

  • řezání či škrábání se pomocí nože, žiletky
  • pokousání se na rukou, pažích, jazyku nebo rtech
  • nadměrné pojídání léků či jiných látek
  • pálení se plamenem, cigaretou
  • dušení, zabraňování dýchání
  • rytí do ran nebo jizev, nenechat rány se zhojit
  • bouchání rukama, nohama nebo hlavou do zdí nebo jiných objektů
  • bití sebe samého, bít se něčím nebo bití o něco
  • manipulace okolí do situace, kdy chtějí daného jedince fyzicky nebo emocionálně zranit

Jaké jsou důvody tohoto chování?

Zmírnění úzkosti nebo vzteku, odbourání napětí

Pomocí takovýchto činů se jedinec může uvést zpět do klidu z nepříjemných a stěží kontrolovatelných pocitů. Sebepoškozující tak vyjadřují vnitřní bolest. Často je to také způsob, jak "utéct před sebevraždou".

Vyjádření pocitů

Lidé mohou užívat sebepoškozování jako způsob, jak vyjádřit věci, které neumí či nesmí vyřknout.

Potrestání/kontrola sebe samého

V tomto případě je chování často důsledkem opakovaného traumatu, zahrnuje smlouvání se sebou samým a cílem bývá zejména snaha ochránit druhé a sebekontrola.

Ulehčení si od nepříjemných intenzivních pocitů

Ty jsou sebepoškozováním překonány a nastupuje místo nich fyzická bolest, která je lépe snášena. Fyzická bolest také přináší uvědomění si své existence.

Snaha něco cítit

Mnoho lidí, kteří se sebepoškozují, říká, že to dělají, aby něco cítili, aby tak věděli, že jsou stále naživu.

Jak lze přestat?

Sebepoškozování se obvykle časem zhoršuje. Zbavit se tohoto problému je však možné, samozřejmě s velkou dávkou odhodlání. Hlavním důvodem by mělo být snažit se přestat zejména kvůli sobě. Důležité je připomínat si, co mi zbavení se sebepoškozování přinese, jaké z toho plynou výhody. Podstatné je též naučit se vážit si sám sebe. Pokud přesto přijde chuť zopakovat předchozí nebezpečné jednání, je vhodné nalézt si činnost, která dokáže zabavit a zcela změnit tyto myšlenky.

 

Znáte někoho, kdo má takovýto problém? Jak byste se snažili v této situaci druhému pomoci?

Autor: Michaela Holá

Časté zvracení kojenců
Kdo jsou indigové děti?

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Autosedačky pro batolata a větší děti
Péče o dítě

Autosedačky pro batolata a větší děti

Vybrat autosedačku není vůbec lehký úkol a navíc ho nelze v žádném případě podcenit. Co nejpevněji připoutaná autosedačka v automobilu je jediná účinná ochrana cestujících dětí v p ...