Péče o dítě

Kdo jsou indigové děti?

Michaela Holá
04.11.2009

Už jste někdy slyšeli o tzv. indigových dětech? Samotný název se sice může zdát divný, ale ve skutečnosti je velice přiléhavý. Aura těchto dětí má indigově, tedy inkoustově, modrou barvu a toto u nich zdaleka není jedinou zvláštností. Kdo tedy jsou tajemné indigové děti? V čem tkví jejich specifika?

Pojmenování indigové děti vychází z aurické typologie, která se zabývá souvislostmi mezi barvou aury a osobnostními charakteristikami jednotlivce. V auře každého člověka se odráží jeho duchovní vědomí a dle její základní barvy je tedy možné poznat, na jakém duchovním vývojovém stupni se dotyčná osoba nachází.

Dle této typologie je temně modrá nejnověji se vyskytující barvou v lidské auře. Objevuje se sporadicky u lidí narozených v průběhu prvních dvou třetin 20. století, hojněji koncem 70. let, masově v posledních 15-20 letech. Podle jiných autorů se indigoví lidé vyskytovali již mnohem dříve. Ač tedy nejčastěji slýcháme označení indigové děti, téma se týká také celé generace mladých dospělých.

Indigová barva je známkou velmi vysokých duchovních bytostí. Ověřitelné důkazy o existenci indigových dětí neexistují, avšak bez ohledu na správnost informací, se pojmenování indigové děti již vžilo a bývá užíváno k popisu lidí se specifickými vlastnostmi.

Charakteristické rysy indigových dětí

Tyto děti nás již od samého dětství mohou překvapovat svými postřehy a názory, jako by viděly mnohem více než my. Děti bývají extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce nadané, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak zdánlivě chladné a bezcitné. Neuznávají falešné autority a často proti nim vystupují.

Další projevy indigových dětí

 • Pohled dětí působí dospěle a moudře
 • Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení
 • Děti mají vyhraněný smysl pro spravedlnost. I bez disciplíny mají cit pro to, co je či není správné. Ve výchově je však třeba jim vymezit jasné hranice, které však mají své opodstatnění.
 • Jsou velice zvídavé a nespokojí se s jednoduchými odpověďmi. Vyžadují dobrá a pravdivá zdůvodnění.
 • Mají tendenci být samotáři
 • Často komunikují se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s věcmi kolem nich. Lze se setkat s tím, že mluví s „neviditelnými" přáteli
 • Stačí jim velmi málo spánku
 • Jsou citlivé, snadno náchylné k pláči
 • Svoje postoje ztěžka vyjadřují slovy
 • Mají silnou intuici
 • Jsou netrpělivé. Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti.

30325619.jpg

Výchova indigových dětí

V prostředí svých vrstevníků to tyto děti nemají zrovna snadné. Obvykle si uvědomují, že se od ostatních něčím odlišují a mají pocit, že je jejich okolí nechápe. Stejně tak si ovšem mohou povzdychnout jejich rodiče při výchově, která obnáší jistá specifika.

Na tyto děti nefunguje žádný výchovný nátlak. Naopak v nich vyvolává  naprosto opačnou reakci. Indigové dítě bezpečně pozná, jaká je právě situace v rodině. Pokud se zde někdo přemáhá či navenek něco předstírá, dítě se začne chovat nesnesitelně a bude na sebe stále strhávat pozornost. V okamžiku, kdy se situace srovná a všichni budou jednat tak, jak to momentálně cítí, z vašeho potomka se stane opět miloučké děťátko.

Při výchově je zásadní dát dětem jasné hranice a pravidla. Je třeba, aby si uvědomovaly, jaký je systém v rodině a jak funguje běžný denní režim. Pevný systém jim zcela vyhovuje a dává jejich životu nezbytný řád. Pokud plánujete něco, co vybočuje ze zažitého režimu, připravte na to dítě včas a vysvětlete mu důležitost dané věci.

S dítětem se nesnažte mluvit povýšeně, berte ho jako partnera, který je vám roven a vše s ním náležitě prodiskutujte. Každé pravidlo je třeba podložit jasným zdůvodněním. Dávejte dítěti úplná vysvětlení, přiměřená jeho úrovni myšlení. Říkejte mu důvody a vysvětlení proč. S vysvětlením „proto" nebo „protože jsem to řekl" se dítě nespokojí.

 

Slyšeli jste již dříve něco o indigových dětech? Znáte někoho takového ve vašem okolí?

Autor: Michaela Holá

Nebezpečné sebepoškozování
Jaké účinky má kofein

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Autosedačky pro batolata a větší děti
Péče o dítě

Autosedačky pro batolata a větší děti

Vybrat autosedačku není vůbec lehký úkol a navíc ho nelze v žádném případě podcenit. Co nejpevněji připoutaná autosedačka v automobilu je jediná účinná ochrana cestujících dětí v p ...