zdroj: pixabay.com
Duševní zdraví a psychologie

Sigmund Freud - zakladatel psychoanalýzy

Veronika Tůmová
03.01.2018

Ať už máte v oblasti psychologie rozsáhlejší, nebo zcela nepatrné poznatky, jeho jméno jste už určitě někdy slyšeli. Kdo tedy byl a čím se proslavil Sigmund Freud?

Neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy, rodák z Moravy, syn z německy mluvící židovské rodiny. Jako první zdůraznil význam snů a objevil zásadní vliv sexuality na lidský život. Freud většinu života prožil ve Vídni, zemřel v Londýně, kam emigroval po nástupu nacistů k moci.

Freud a vznik jeho teorie o lidské osobnosti

Od roku 1886 se zabýval léčením neurózy a hysterie. Využíval elektroléčbu, ale poznal, že je bezúčelná. Jiné způsoby, jak pomoci hysterickým pacientům, však nebyly v té době známy. Pokusil se proto aplikovat hypnózu a právě díky ní se propracoval k vlastní metodě a teorii o lidské osobnosti - psychoanalýze. Pracoval s interpretací pacientových snů, jeho emocemi, reakcemi na stavy v hypnóze. Zabýval se jeho libidem, projevy narcisismu i pudové agrese, pojmy ega a superega, jež byly podle Freudovy teorie základními složkami lidské osobnosti.

Hypnózou proti nadváze a úzkosti

Freudova autoanalýza a výklad snů, Oidipovský komplex

Kromě studie neurotiků však byla klíčovou i jeho analýza sama sebe, tzv. autoanalýza, se kterou začal roku 1895 a analyzoval své sny, což později vedlo k publikaci Výklad snů. Freudova autoanalýza vyvrcholila kolem roku 1897 a skládala se ze dvou hlavních témat - vztahu s jeho vlastním otcem, jehož smrt vedla u Freuda ke vzniku neurotických projevů, a vztahu s přítelem Wilhelmem Fliessem. Freud upozornil na přirozenost zamilovanosti dítěte do otce či matky, jež vyvolává žárlivost na druhého z rodičů a není-li později překonána, vede k neurotismu. K velké nevoli všech, odsuzován odbornou i laickou veřejností zmínil tzv. Oidipovský komplex - termín používaný k označení milostného vztahu syna k matce. Název vychází z příběhu o Oidipovi, který nevědomky zavraždil svého otce a oženil se s vlastní matkou. Freud mínil, že člověku nevládne rozum, ale nevědomé pudy, z něhož ten nejsilnější je pud sexuální, který ovládá člověka od narození.

Sigmund Freud a Výklad snů

Interpretace (Výklad) snů je kniha z roku 1899, v níž autor představil svou teorii o nevědomí, s ohledem na interpretaci snů. Navozuje také diskuzi o tom, co se později stalo právě teorií Oidipovského komplexu. Freud revidoval knihu více než osmkrát a ve třetím vydání přidal rozsáhlou sekci o snové symbolice, a to ve spolupráci s Wilhelmem Stekelem. Délka a složitost knihy přiměla Freuda k sepsání zkrácené verze knihy - s názvem "O snech". Původní text je považován za jednu z nejvýznamnějších prací Sigmunda Freuda.

Společnost Sigmunda Freuda

Sigmund Freud byl třetím nejcitovanějším psychologem 20. století. Společnost Sigmunda Freuda je dobrovolnou neziskovou organizací, která má za cíl propagaci díla tohoto význačného moravského rodáka mezi nejširší veřejností. Společnost pořádá festivaly, přednášky, soutěže a další aktivity vedoucí k propagaci Freudova odkazu.

Zdroj: Wikipedia.org, Sigmundfreud.cz, Nevsedni-svet.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Jak ochránit pleť před zimou?
Čočka na talíři - bohatý zdroj rostlinných bílkovin

Další články