Handicapovaní

Co je tranzitní program?

Michaela Holá
20.06.2010

Tranzitní program je sociální služba, která usnadňuje žákům se speciálními potřebami přechod ze školy do zaměstnání. Zároveň tím pomáhá různě handicapovaným jedincům žít plnohodnotný život, jehož je pracovní uplatnění nezbytnou součástí.

Komu je tranzitní program určen?

Cílovou skupinou programu jsou žáci praktických škol, kterým má pomoci zapojit se do zaměstnání na otevřeném trhu práce. Jelikož se jedná o jedince obvykle s mentálním či kombinovaným postižením, potřebují zprvu podporu a pomocnou ruku. Pokud by měli tento krok zvládat sami, byl by pro ně spojen s mnoha úskalími. Takto jsou však postupně seznamováni s potřebnými novými dovednostmi a s do budoucna nezbytnými návyky.

Program poskytuje služby též zaměstnavatelům, kteří chtějí přijmout člověka se zdravotním postižením. Nabízí možnost pomoci zaměstnavateli s přípravou pracovního místa, úpravou pracovní náplně, vyřízením vstupních formalit atd.

Průběh a cíle tranzitního programu

Žáci praktické školy, u kterých se očekává, že by se v budoucnu mohli zapojit na trhu práce, dochází v určený čas v týdnu na svou praxi. Ta je zvolena zcela individuálně, zejména na základě dovedností žáka, a záleží na něm, kde by se v budoucnu chtěl uplatnit a jaké jsou jeho možnosti. Na praxi s ním dochází tzv. pracovní asistent, který mu pomáhá zvládnout veškeré požadavky. Mezi ty lze uvést zvládnutí konkrétní náplně dané práce a souvisejících dovedností a také pomoc se začleněním do pracovního kolektivu. Cílem tohoto společného docházení na praxi je, aby si žák vytvořil adekvátní pracovní návyky a zvýšily se jeho šance na budoucí uplatnění.

Žák je dále podporován např. při jednání s úřady, se zaměstnavatelem, při vyřizování nezbytných formalit. Program žákům pomáhá seznámit se s vyhledáváním volných míst, odpovídat na inzeráty, sepsat životopis, připravit se na pracovní pohovor a se zažitím pracovních návyků.

Přínos je znatelný nejen při pohledu na samotné uživatele služby. Těm přináší možnost uplatnění a poskytnutí možnosti integrovat se více do společnosti, být finančně nezávislý, zažít pocit vlastní pracovní úspěšnosti a s tím spojený nárůst sebevědomí. Zároveň si jedinci tím, že nalézají pracovní uplatnění, budují pozici i v očích okolí a získávají tak respekt. Tranzitní program je obvykle realizován prostřednictvím různých neziskových organizací či projektů charity.

Setkáváte se běžně se zaměstnanými lidmi se zdravotním postižením? V čem vidíte největší přínos tranzitního programu a obecně zaměstnanosti lidí se speciálními potřebami?

 

Autor: Michaela Holá

Freediving - potápění bez přístroje
Zajímavé závěry prenatální psychologie

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...