Těhotenství

Zajímavé závěry prenatální psychologie

Michaela Holá
24.03.2010

Základy psychického vývoje člověka jistě nelze hledat až v době po jeho narození. Ač bychom tomu zprvu nemuseli věřit, velmi důležité je i období před narozením, tedy období prenatální. V dnešní době se do popředí dostává tzv. prenatální psychologie, která se zabývá právě zkoumáním této etapy lidského života a psychickými schopnostmi jedince po početí.

Jak zkoumat vývoj jedince před porodem?

Studium tohoto období není vůbec snadné. Nejprve byly poznatky získávány z pozorování chování nezralých dětí umístěných v inkubátorech. Je však zřejmé, že tyto děti již žijí v jiném prostředí, než je matčino bříško, a působí na ně tedy i zcela jiné podněty. Dnešní úsilí se zaměřuje spíše na registraci spontánních aktivit a reakcí na podněty u plodu žijícího za normálních podmínek. K tomu je využívána dostupná moderní technika. Bývají sledovány změny srdeční aktivity plodu, záznamy z ultrazvuku, apod.

Výsledky výzkumů

Z takto provedených studií je možné vyvodit tři důležité závěry:

  • Důležitým zjištěním z již zmiňovaného monitorování je závěr, že plod je již velmi brzy vybaven pro činnosti, které budou následně nutné pro jeho přežití a pro interakci s okolním světem. Např. již počátkem třetího měsíce spontánně hýbe horními i dolními končetinami, otáčí hlavičku atd. Šest měsíců po početí již dítě reaguje na řadu zvukových podnětů, následně dokáže odlišit zvuk lidské řeči od ostatních a je dokonce velmi pravděpodobné, že ke konci těhotenství dokáže odlišit hlas své matky včetně jejích emocionálních projevů. Předpokládá se také, že plod v poslední třetině těhotenství má vyvinutý smysl chuti a dává přednost sladké chuti před ostatními.
  • Dalším zjištěním je skutečnost, že plod je aktivní, tedy jistým způsobem dokáže „kontrolovat" své prostředí. Není jen pasivním příjemcem daných charakteristik prostředí. Plod si dokáže v závislosti na poloze matky vyhledat pro sebe co nejoptimálnější pozici, někdy je zároveň jakýmsi iniciátorem pohybů matky. Také v určitých ohledech určuje dobu porodu a aktivně při něm pomáhá.
  • Třetí závěr je, že jedinec již v době před porodem získává schopnost sociální interakce, velmi brzy se plod dostává do jistého aktivního kontaktu s matkou. Vzniká zde mezi nimi určitý dialog, který se rozvíjí v efektivní neverbální komunikaci po narození dítěte.

Důležitost vzájemné komunikace

Pokud tedy chápeme dítě i před porodem jako aktivního partnera, není překvapivé, že bývá mnohými odborníky doporučováno co nejvíce podpořit komunikaci mezi matkou a ještě nenarozeným človíčkem. Nejen matka, ale i ostatní členové rodiny, mohou s miminkem komunikovat prostřednictvím dotyků, pohlazení, hudby či s ním přímo rozmlouvat. Je jistě nesporné, že tento prenatální dialog je často zcela spontánním projevem radosti z očekávání příchodu potomka a stává se běžnou součástí pozitivně přijímaného těhotenství.

 

Komunikovali jste v průběhu těhotenství s miminkem? Věříte, že tím byl upevněn váš vzájemný vztah?

Autor: Michaela Holá

Co je tranzitní program?
Alergie trápí každého pátého obyvatele v ČR

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...