zdroj: shutterstock.com
Kouření

Kouření na pracovišti

Alena Mrákotová
02.12.2008

Kouření na pracovištích patří mezi velmi často diskutovaná témata. Většinou se každý z nás stane svědkem události tohoto problému.

Ať už z pozice nadřízeného, kdy musí řešit spory mezi jednotlivými pracovníky, či přímo jako osobně dohadující se jedinec, který zastává kuřáky nebo nekuřáky. Je nutno tedy zvolit vhodné řešení, aby ani jedna, ani druhá strana nebyla utlačována.

Kouření na pracovišti je řízeno zákoníkem práce. Dle tohoto zákoníku se nařizují zaměstnavateli i zaměstnanci zvláštní předpisy. Upřesnění, kde je dovoleno a kde není dovoleno kouřit nám nařizuje zákon č. 379/2005 Sb. Zákon zakazuje kouřit na veřejných místech (veřejná doprava, nástupiště, čekárny), ve veřejných a vnitřních prostorách všech škol a školních zařízeních, v zařízeních společného stravování či v uzavřených zábavných prostorách (kino, divadlo, sportovní haly) a také ve zdravotnických zařízeních.

Dle Zákoníku práce má zaměstnavatel i zaměstnanec právo, ale i povinnost na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Nemělo by se kouřit ani na pracovištích nebo prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni nekuřáci. Zákon tak podporuje i omezení reklam na tabákové výrobky, stále větší a větší zdražování cigaret a zákaz kouření na veřejných místech.

Proč by se vlastně mělo vůbec kouření na pracovištích zakazovat? Hrozí zde nějaká rizika? Ovlivňuje kouření kvalitu vykonané práce? Důvodů máme hned několik. Kouření má především vliv na naše zdraví. Tabákový kouř obsahuje mnoho jedovatých látek a zplodin, které můžeme najít například v jedech na krysy, umělých hnojivech, nebo ve výfukových plynech. Kromě důsledků kouře z cigaret na naše zdraví kouření i další negativa. Je prokázáno, že kuřáci jsou náchylnější k nemocnosti a mají tak daleko vyšší absenci v zaměstnání. Dalším negativním důsledkem může být i vyšší pravděpodobnost možnosti odchodu do předčasného či invalidního důchodu. Velkou nevýhodou, proč mít zaměstnané kuřáky, je i jejich snížená pracovní aktivita. Výzkumy prokázaly, že kuřák má o 40 minut kratší pracovní dobu než nekuřák. Další nevýhodou kouření je vyšší výskyt psychických nebo fyzických problémů, kuřáci vynaloží větší náklady na provoz, především ve smyslu úklidu a malování, a dále zde hrozí nebezpečí založení požáru. Mínusem jsou i jejich pravděpodobné horší pracovní vztahy s nekuřáky.

Záleží pouze na zaměstnavateli, zda bude kouření na pracovišti tolerovat a vyhradí tak kuřákům nějaké prostory určené ke kouření. Zaměstnavatel není za zákona povinen  tyto prostory vyhrazovat. Jedná se tedy o individuální přístup zaměstnavatele a jeho postoj ke kouření. Mnoho podniků a firem dnes volí různé typy odvykacích a motivačních kurzů a snaží se tak kuřáky motivovat, aby se sami odnaučili kouřit. Existují různé formy těchto odvykacích kůr. Jednou z nich je jejich placení zaměstnavatelem, což je pro spoustu kuřáků výhodné a motivační. Dalším možným řešením může být i zákaz kouření v celém areálu pracoviště. Nejúčinnějším způsobem bývá finanční postih zaměstnance, napracování prokouřené doby, či naopak finanční odměna či příspěvek nekuřákům.

Nejvhodnějším řešením je nalezení kompromisu a vyhovění jak kuřákům, tak nekuřákům. Je důležité, aby jedna skupina neohrožovala a nediskriminovala druhou.

Dnešní doba se právě různými možnými zákazy snaží přispět ke snížení počtu kuřáků a ke zdravému životnímu stylu.

Autor: Alena Mrákotová

Kašel
Jak zvládat stres

Další články

Artritida
Artritida

Artritida

20.05.2009

Artritida je zánět kloubů. Způsobuje nepříjemnou bolest a omezení pohybu v kloubech, jež jsou zasaženy. Příčiny vzniku a způsoby léčby se liší v závislosti na některém z mnoha její ...

 Intimní hygiena žen
Hygiena

Intimní hygiena žen

22.04.2009

Intimní hygiena je samozřejmě důležitá i pro muže, ale především v životě ženy je třeba ji nepodceňovat, zvláště pokud má žena problémy s mykózou či jinými gynekologickými potížemi ...

Umělá sladidla
Zdravá výživa

Umělá sladidla

27.03.2009

V poslední době se mluví snad všude o zdravé výživě – v televizi, rádiích, na ulici či v tramvaji a internetové diskuze jsou plné všemožných rad a tipů. Roztrhl se také pytel s rek ...

Co je to bolest ?
Bolest a další příznaky

Co je to bolest ?

18.03.2009

Bolest je subjektivně vnímaným nepříjemným senzorickým a emočním prožitkem vyvolaným skutečným či potenciálním poškozením tkáně nebo psychologickými faktory. Je všeobecně dobře zná ...