Školák a předškolák

Ekologické školky aneb Zdravý životní styl od plenek

Klára Thomasová
28.10.2010

V každém člověku by se již od mala měla pěstovat láska k přírodě a ochraně životního prostředí. Nyní je toto téma často diskutováno a je zaměřeno hlavně na dospělou populaci. Ale co děti? Těm nemáme vštěpovat tyto principy? Každý, kdo má doma malého človíčka, by si měl na tuto otázku odpovědět.

Již v tom nejútlejším věku každého dítěte by se mělo začít s výchovou ke zdravému životnímu stylu. Samozřejmě, že příkladem jsou rodiče, školy, školky a celá společnost. Malé dítě je jako ohebný proutek a rádo přijímá nové vědomosti od svého okolí. V nemalé formě se také rádo předvádí, a tak šíří své poznatky mezi vrstevníky.

Školky s ekologickým zaměřením

V současné době se každý rodič může rozhodnout, zda své dítě umístí do státní školky, či si vybere školku soukromou se zaměřením například na ekologii, kde je příroda na prvním místě. Dítě zde může rozvíjet své návyky pomocí her, pohádek, aktivit a nenásilným způsobem si osvojuje základy ekologické výchovy a zdravého životního stylu.

V těchto školkách se děti učí chránit přírodu, zdravě žít a třídit odpad. Od příchodu do školky jsou děti po celý den vedeny k lásce k živé i neživé přírodě.

Je zde podporována sportovní výuka pro zdravý vývoj dítěte, například cvičením jógy a plaváním. Existuje také spousta různých relaxačních zařízení, jako je solná jeskyně, která podporuje imunitu dětí. V odpoledních aktivitách se rozvíjí umělecké nadání prostřednictvím nejrůznějších kroužků - výtvarných, pohybových, hudebních či keramické dílny.

Všechny tyto aktivity podporují zdraví, nejen tělesné, ale i duševní, a pomáhají ke správnému zapojení dětí do kolektivu. Programy úzce souvisí i se stravováním, které je v těchto školkách také velmi důležité. Dle výběru jednotlivých školek se dítě může stravovat přirozeně zdravou stravou či speciální stravou vegetariánskou nebo veganskou, které podporují respektování života každé bytosti.

Tyto eko školky si také zakládají na dobrém vztahu nejen mezi dětmi a „tetami", ale i mezi rodiči a školkou. Adaptace se zde přímo vyžaduje a záleží jen na rodičích, jaký čas stráví s dětmi ve školce. Dokonce se mohou zúčastňovat i akcí, které školka pořádá. Snaha o neformální vztahy je zde jedním z hlavních bodů programu.

Zdravé školky můžeme v současné době najít velmi snadno. Mnoho erudovaných odborníků se touto problematikou zabývá, neboť zájem rodičů je stále větší. Jsou to školky soukromé, ceny jsou tedy vyšší než u státních. Ale mít zdravé, šťastné a spokojené dítě je k nezaplacení.

Jak dítě naučit, aby chránilo a milovalo přírodu?

Nejlépe je chodit často na procházky do přírody a děti seznamovat se zvířaty a rostlinami, naučit je poznávat stromy a ptáky. Vysvětlit jim, že ne všechny květinky smíme trhat, že když tam květinu necháme, udělá radost někomu dalšímu, kdo půjde kolem. Učíme je respektovat život a živé bytosti kolem nás.

Také je dobré začít doma třídit odpad - papír, plast, sklo a ostatní. Vysvětlit, že to, co vytřídíme, se dál zpracovává, a tím chráníme životní prostředí. Děti se velmi rády zapojí a berou tento úkol jako zábavu. Rovněž na procházkách upozorňujeme dítě, aby neodhazovalo papírky a jiné odpadky na trávu či chodník - na to máme odpadkové koše.

Vedle zoologických a botanických zahrad existuje také spousta naučných stezek v parcích a lesích. Rodičům i učitelkám ve školkách pomáhají učit děti poznávat a milovat přírodu.

 

Ja vedete své děti k lásce k přírodě?

Autor: Klára Thomasová

Co je to kranking?
Darovat krev nebolí

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Rakovina žaludku - zákeřné onemocnění
Rakovina žaludku

Rakovina žaludku - zákeřné onemocnění

26.11.2010

V dnešní době se velmi často hovoří o důležitosti zdravé stravy. Jedním z důvodů je prevence onemocnění známého jako rakovina žaludku, jinými slovy – zhoubný nádor (karcinom) žalud ...