zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Mozek: Jeho akutní poranění a nemoci

Veronika Tůmová
30.11.2019

Mozek řídí a kontroluje veškeré naše tělesné funkce, umožňuje nám myslet, mluvit, učit se, pamatovat si a vnímat či projevovat různé druhy emocí. Dělí se na tři základní části - mozkové hemisféry, malý mozek a mozkový kmen, z anatomického hlediska je však dělení podrobnější. Každá část mozku slouží k určitým úkonům a může docházet k jejich vzájemné spolupráci.

Mozek spotřebuje asi pětinu veškeré energie, kterou tělu dodáme. Levá mozková hemisféra má na starost pravou část těla a obvykle je zodpovědná za řeč. Pravá hemisféra naopak kontroluje levou stranu  a ovlivňuje schopnost tvůrčího myšlení.

Druhy akutních poranění mozku

Ke své činnosti mozek potřebuje dobré zásobování kyslíkem, to je zajištěno krevním oběhem, tedy soustavou cév, srdce a plic. Mozek, jako centrálu lidského organizmu, je potřeba chránit, proto je obklopen lebkou a tvrdou mozkovou plenou, což je tuhý obal kolem mozkové tkáně a míchy. Mozkomíšní mok, který je obsažen v mozkových dutinách, chrání mozek před otřesy. Přesto všechno však k poraněním mozku dochází. Tato poranění se dělí na primární a sekundární. Primární vzniká v momentě úrazu, obvykle jde o různý stupeň zhmoždění mozku vlivem nárazu a zpětného nárazu, kdy mozek narazí na přední stranu lebky a následně na stranu protilehlou. Zlomenina lebeční kosti se často sama zahojí, zákrok je však nutný tehdy, kdy pod samotnou zlomeninou dojde k poškození tkáně. Sekundární poranění navazuje na primární, nejčastěji jde o nitrolebeční krvácení, vznik hematomu, otok mozku, nedostatečné okysličení či zvýšený nitrolebeční tlak. Léčba spočívá v okamžitých operačních zákrocích i konzervativní terapii.

Možné příznaky mozkových poranění

Příznaky mozkového poškození a reakce pacienta mohou být různé v závislosti na typu poranění. Patří sem například zjevný neklid, zmatenost, snížená schopnost reagovat na podněty a samozřejmě pak samotné kóma. Dále to mohou být potíže s mluvením, snížená schopnost vidění, krvácení z nosu a uší, otoky hlavy a modřiny, asymetrie a zvětšení zornic, zvracení, citelná ochablost svalů. Lidé s mozkovým poraněním se musí podrobit speciálním diagnostickým testům a celé řadě vyšetření, jako je například rentgen, neurologické vyšetření,  CT, magnetická rezonance, angiogram - slouží k pozorování mozkových cév, EEG - vyšetření aktivity mozku apod. Léčba mozkových poranění pak vede k jednoznačným cílům - zastavit krvácení, snížit nitrolebeční tlak a sledovat celkovou kontrolu tlaku, udržet krevní cirkulaci a odstranit krevní výrony.

Co (ne)dělat při podezření na vážné poranění hlavy a mozku

První pomoc spočívá jednoznačně v okamžitém zavolání záchranné služby. S postiženým pokud možno nijak nemanipulovat, při pádu z kola či motorky ani nesundávat helmu. Rozhodně s raněným netřást ve snaze zjistit, je-li při vědomí, silně krvácející ránu neomývat ani z ní nevyndávat cizí tělesa.

Mozková onemocnění

Mezi pátým a sedmým rokem života již dětský mozek dosahuje 90% své celkové hmotnosti v dospělosti. Mozek dospělého člověka pak tvoří až 100 miliard nervových buněk. I mozek však může trpět celou řadou onemocnění. Vlivem infekce například nezřídka dochází k zánětu mozkových blan, k degenerativním onemocněním pak patří obávaná Alzheimerova choroba, kdy dochází k zániku některých mozkových buněk, nebo Parkinsonova choroba - onemocnění centrální nervové soustavy způsobující pohybové poruchy. Dále je to např. laterální skleróza -postupná nervová degenerace, mozková mrtvice způsobená krvácením nebo naopak nedokrvením mozkové tkáně, bolestivé migrény, epilepsie, deprese, schizofrenie, či rakovinné mozkové nádory.

Když se řekne mozková mrtvice

Nemoci dásní mohou být přičnou infarktu a mozkové mrtvice

Zdroj: kntb.cz, wikipedie, poranenimozku.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Jak oznámit dětem úmrtí v rodině?
5 tipů na vánoční dárky pro zdraví

Další články