Plastická chirurgie

Plastická chirurgie pro krásu i zdraví

Jitka Suchánková
14.05.2014

Žijeme v době, kdy má české zdravotnictví a lázeňství až existenční problémy, přesto i u nás narůstá zájem o plastickou chirurgii. Plastická chirurgie je medicínský obor, který lidem pomáhá při zdravotních handicapech, poúrazových a pohavarijních postiženích, dále provádí druhy operací pro zlepšení našeho vzhledu.

Plastická chirurgie - ruku v ruce s léčbou

Plastická chirurgie může pomoci při vrozených zevních vadách, které nejenže působí ošklivě vzhledově, ale také brání správné funkci. Jedná se například o stavy po popáleninách a úrazech. Tato léčba je hrazena ze zdravotního pojištění. Je to nutná součást celkové léčby daného stavu, aby se postižený mohl výhledově znovu zařadit do společnosti a ve většině případů také do pracovního procesu.

Kosmetické vady vyřeší plastická chirurgie

Patří sem i různé odchylky od tzv. normálu, respektive od fyziologické normy. Tyto odchylky mohou snižovat osobní i společenskou prestiž daného jedince, mohou ho omezovat ve společenském životě také daným stavem narušovat psychickou rovnováhu postiženého. Údiv, opovržení nebo posměch okolí nepůsobí dobře na vyrovnanost osobnosti.

Statistika estetické plastické chirurgie

  • převládají ženy, které si nechávají napravovat nejrůznější části těla, tvoří až 87 % z celkové klientely
  • věk klientů se pohybuje převážně mezi 30 až 50 lety, v poslední době vzrůstá počet klientek i výrazně mladších
  • zájem mají i zahraniční klienti - cca každý 4. pacient je cizinec
  • mezi nejpopulárnější zákroky patří zvětšení prsou, liposukce (odsátí tuku), operace obličeje (zejména nosu), operace horních a dolních očních víček, operace břicha
  • hodnota byznysu estetické plastické chirurgie v České republice je zhruba 2 miliardy korun ročně

Mezinárodní společnost pro estetickou plastickou chirurgii (International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS)

Průzkum této společnosti nabízí přesná data o plastické chirurgii v mezinárodním měřítku. Odhalila také nové pořadí zemí, ve kterých jsou chirurgické a kosmetické zákroky nejčastější. Na prvním místě zůstávají dle předpokladů Spojené státy americké, dále je to Čína, Brazílie, Indie, Mexiko, Japonsko, Jižní Korea, Německo, Turecko, Španělsko, Argentina, Rusko, Itálie, Francie, Kanada, Tchaiwan, Spojené království, Kolumbie, Řecko, Thajsko, Austrálie, Venezuela, Saudská Arábie, Nizozemí a Portugalsko.

Ze statistických údajů Mezinárodní Společnosti pro estetickou a plastickou chirurgii (ISAPS), Zdravotnických ročenek ČR, zpráv profesních organizací plastických chirurgů (SEC, ČLS JES) a informací získaných z České lékařské komory (ČLK) lze vyčíst spoustu zajímavých informací. Například i to, že od roku 1992 do roku 2008 ze zvýšil počet míst pro plastické chirurgy téměř trojnásobně (z čísla 73 na 208) a počet atestovaných plastických chirurgů mezi lety 1994 – 2008 vzrostl téměř dvakrát (z 69 na 130 lékařů).

Máte i vy vlastní zkušenost s plastickou chirurgií?

Foto: Sxc.hu

Autor: Jitka Suchánková

Antigravity jóga - cvičení ve stavu beztíže
Mrkev zlepšuje zrak - mýtus, nebo fakt?

Další články

K čemu slouží BMI (Body Mass Index)
Nadváha a obezita

K čemu slouží BMI (Body Mass Index)

28.04.2014

Body Mass Index je jednoduchý prostředek, který vyjadřuje poměr mezi naší výškou a hmotností. Nelze ho tedy brát jako jednoznačný ukazatel, jak jsme na tom s nadváhou, obezitou, př ...