Nemoci a léčba

Transplantační turistika - hazard se zdravím

Veronika Tůmová
25.04.2014

Pojem “transplantační turistika“ vznikl v důsledku nadměrné poptávky po určitých transplantacích, kterou současná evropská i celosvětová nabídka nedokáže uspokojit. Jedná se např. o transplantace oční rohovky (keratoplastiky), ledvin, jater, srdce apod.

Zájemci o transplantaci tak za tímto účelem odcestují do zahraničí, kde jsou možnosti přijatelnější, mimo jiné také cenově. Vyhledávaným cílem je Čína, která je kolébkou transplantační turistiky. K dalším zemím, kam míří čekatelé na výměnu orgánů, patří např. Indie, Filipíny a Jihoafrická republika.

Nelegální? Neetické? Ale výnosné!

Transplantace lidských orgánů se staly výnosným obchodem. Zatímco vyspělé země se trápí otázkami etiky, odsuzují pokusy na zvířatech a snaží se potlačit vzestup nelegálních operací, na druhé straně jsou zoufalí čekající pacienti, kteří jsou ochotni zaplatit cokoliv a odjet kamkoliv, aby dostali životně důležitý orgán. Je jim jedno, jak k němu přijdou, kolik to bude stát a kdo operaci provede. Jde jim o přežití. A právě toho využívá řada organizovaných skupin po celém světě. Jde o obchod, ve kterém se točí miliardové částky, ve výše zmíněných zemích zaplatíte za transplantace životně důležitých orgánů sta tisíce dolarů.

Čína nabízí orgány popravených vězňů

Čínské zdravotnictví, v čele s odvětvím transplantační chirurgie, čelí celosvětové kritice za své neetické postupy. V roce 2005 bylo oficiálně potvrzeno, že Čína legalizovala odebírání orgánů popraveným vězňům, hrdelním zločincům, ale možná také politickým vězňům, a to bez jejich předchozího souhlasu a souhlasu jejich rodin. V roce 2012 bylo potvrzeno, že Čína navzdory světovému nátlaku na svých postupech nic nezměnila a transplantace budou nadále praktikovány nejméně do příštího roku. Další obvinění z nelegálního odebírání orgánů, vzhledem k chybějícím dokladům k tisícům provedených transplantací v letech 2000 – 2005, čínská vláda odmítá. Uvádí, že v těchto letech nebyla vedena žádná evidence těchto operací a celkový počet popravených vězňů označuje za státní tajemství.

Stíhání transplantačních turistů

Transplantační instituce se snaží o celosvětovou eliminaci tohoto fenoménu, kterým transplantační turistika bohužel je. Poukazují na vědomou podporu zločinu, podstoupí-li pacient nelegální transplantaci a poté se vrátí do své země. Upozornil na to nejvyšší představitel španělského transplantačního systému - dr. Rafael Matesanz. Podle jeho vyjádření však nejde o snahu stíhat a trestat zoufalé pacienty, ale o odrazení jejich úmyslu vycestovat do zahraničí za účelem ilegální transplantace. Ty bývají totiž zpravidla prováděny neodborně, nekvalitně a dochází při nich k řadě komplikací. Podle jeho vyjádření by se každá země měla postarat o své vážně nemocné i tím, že je odradí od těchto hazardních pokusů o vlastní záchranu.

Zdroj: Wikipedia, Epoch Times

Foto: Sxc.hu

Autor: Veronika Tůmová

Typy žloutenek a jak je odhalit
K čemu slouží BMI (Body Mass Index)

Další články

Thajská masáž
Relaxace a wellness

Thajská masáž

15.04.2014

Thajská masáž je popisována jako metodika práce s tělem na základě prvků akupresury a jógy. Je v ní obsaženo časté, dlouhé a procítěné protahování, díky tomu bývá lidově nazývána j ...

Světový týden alergie 2014
Alergie

Světový týden alergie 2014

03.04.2014

Světová alergologická organizace každý rok vyhlašuje jeden týden v roce Týdnem alergie. Je to proto, aby upozornila celou společnost na aktuální problematiku a také na problémy, kt ...