zdroj: shutterstock.com
Vady řeči

Logopedie

Kamila Menšíková
05.09.2008

Logopedie se zabývá léčbou a studiem vad řeči a výslovnosti. Toto slovo vzniklo spojením dvou řeckých pojmů, logos znamená řeč, paidea označuje výchovu. Jako vědní obor se začala formovat v druhé polovině 20. století. Nezaměřuje se pouze na děti, jak si často veřejnost myslí, ale pacienty jsou osoby všech věkových kategorií.

Kdy navštívit logopeda?

U dětí, které začínají mluvit opožděně ve srovnání s vrstevníky, se logopedická léčba zahajuje kolem třetího roku života. U vad výslovnosti více hlásek péče začíná kolem čtvrtého a pátého roku. Pokud zaznamenáte u svého potomka příznaky koktavosti, léčba začíná ihned.

A co lidé po úrazech a operacích, jejichž následkem jsou poruchy řeči? Nácvik by měl být zahájen co nejdříve. Nejlépe již v nemocnici s pomocí externího logopeda, po propuštění pacient přejde do ambulantní péče.

Hradí péči pojišťovna?

Pojišťovny hradí standardní péči pacientům, kteří přijdou za logopedem s doporučením od svého praktického lékaře. Naopak lidé bez doporučení nebo požadující nadstandardní péči nebo potvrzení pro různé instituce, např. uchazeči o studium na pedagogických fakultách, musí vše uhradit z vlastní kapsy.

Dobrá výchova řeči

Cvičit, cvičit, cvičit, mluvit, mluvit, mluvit! Důležité je, aby měly děti kolem sebe vzor, který mluví naprosto bez chyb. Měly by být obklopeny kladnými citovými vazbami, důraz se klade na správnou přirozenou výchovu. Za vůbec tu nejlepší prevenci lze považovat právě dobrá výchova řeči. Pro dítě je podstatné, aby vyrůstalo v klidném prostředí plném lásky a opory. Rodiče by děti neměli bezdůvodně nesmyslně trestat nebo kritizovat. Velmi důležitá je důvěra mezi rodiči a jejich potomkem.

Nejčastější vady řeči

  • opožděný vývoj řeči-vyjadřovací schopnosti dítěte nekorespondují s jeho věkem
  • porucha výslovnosti-patlavost (dyslalie)-nejčastěji se vyskytuje u dětí v předškolním věku
  • huhňavost (rinolalie)-jde o vadu zvuku řeči, kdy je chorobně změněna nosovost hlásek, projev je nesrozumitelný a zvukově nápadný
  • koktavost (balbuties)-dokáže narušit psychiku dítěte, může se také stát zdrojem utrpení po celý život, u postižených je plynulost řeči narušena křečovitými stahy artikulačních svalů
  • breptavost (tumultus sermonis) –dítě mluví ve zvýšeném tempu řeči, jeho mluva se stává nesrozumitelnou

Zeptali jsme se na vlastní zkušenosti s logopedem jeho bývalé pacientky…

V kolika letech jste poprvé navštívila odborníka na poruchy řeči?

Poprvé jsem zavítala do logopedovy ordinace v poměrně útlém věku, ale na to už si bohužel příliš nevzpomínám. Rozhodující pro mě byla jeho pomoc až později, když mi bylo sedmnáct.

S jakým problémem jste se vlastně na logopeda obrátila?

Vyslovit „r“ a „ř“ pro mě bylo naprosto nemožné.

Jaké byly vaše první dojmy se setkání s odborníkem?

Vesměs pozitivní. Čekárna i ordinace byly v optimistických barvách, stěny zdobilo neskutečné množství různých obrázků, prostředí působilo hlavně tak, aby se líbilo dětem. Logoped byl vstřícný a velmi milý.

Jak probíhala léčba?

První týdny byly krušné, protože jsem si připadala velmi trapně. Nejprve jsem dostala seznam slov, ve kterých se vyskytovala hláska „r“ (jako např. brouček nebo tráva). Tyto pojmy jsem musela neustále opakovat, šlo to velmi obtížně, ale nakonec z toho vyšlo vytoužené „r“. Potom se přidalo r po jiných písmencích a pak na začátku slova a poté už k ř není daleko.

Byla jste s prací logopeda spokojena?

Ano, doktor byl výborný. Myslím, že můj problém byl spíše v tom, že jsem jej navštívila v pubertálním věku. Měla jsem za úkol neustále trénovat v běžném životě (např. vyslovovat „dobdý den“ místo „dobrý den“), ale bohužel jsem se příliš styděla, ve škole mi to připadalo spíše trapné.

Podle čeho jste si vybrala logopeda?

Na doporučení známého.

Autor: Kamila Menšíková

Epilepsie
Onemocnění prostaty

Další články

Epilepsie
Epilepsie

Epilepsie

05.09.2008

Epilepsie patří mezi nejčastější onemocnění centrálního nervového systému dětí a dospělých. Jedná se o onemocnění s mozkovými křečovými stavy, které vede až k mozkovému koma. Podkl ...

Vláknina
Vláknina

Vláknina

05.09.2008

V dnešní době hraje vláknina velmi důležitou roli ve stravovacích návycích. Vláknina je součást složky potravy, která není štěpitelná trávicími enzymy ve střevech a nevstřebává se ...

Bolesti hlavy a homeopatie
Bolest hlavy

Bolesti hlavy a homeopatie

05.09.2008

Ač to tak může vypadat, bolest hlavy se jistě netýká jen ženské části naší populace a jistě i mnozí pánové tento problém dobře znají. Pokud ve vašem životě nastoupí úporná bolest h ...

Atopický ekzém
Atopický ekzém

Atopický ekzém

05.09.2008

V současné době se mnozí z nás potýkají s různými alergickými projevy. Objevují se alergie dýchacích cest, alergie na potraviny, i alergie kožní. Alergie je nepřiměřená obranná rea ...

Zdravý úsměv
Zuby

Zdravý úsměv

05.09.2008

Úsměv se označuje jako projev radosti a štěstí. Je vědecky dokázáno, že úsměv podporuje pozitivního ducha a kladně přispívá k naší psychice. Dobré psychické naladění, psychická poh ...

Zdravá svačina
Zdravá výživa

Zdravá svačina

05.09.2008

K hlavním zásadám zdravé výživy patří především pravidelné stravování jak u dospělých, tak i u dětí. Tak jako by měla být základem dne tři hlavní jídla – snídaně, oběd, večeře, nem ...