Vady řeči

Vývojová dysfázie

Lucie Regenermelová
04.10.2011

Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči, toto postižení řečových center v mozku má velmi různorodý charakter a často ho nelze přesně lokalizovat.

Vývojová dysfázie je zvláštním způsobem narušený vývoj řeči u dětí. Řečový projev většinou nechybí úplně, vývoj řeči je však opožděn a liší se kvalitou od normálu.

Dítě není schopno se vyjádřit, nemluví vůbec nebo vydává pouze zvuky. Mívá svůj vlastní slovník, kterému rozumí často jen nejbližší osoba. Již naučená slova dítě komolí, neumí skloňovat, časovat, používá nesprávný slovosled.

Příznaky se projevují u jednotlivých dětí v různé intenzitě. V pozadí těchto obtíží stojí problém s porozuměním mluvenému slovu, s analýzou zvuků.

Příčina dysfázie

Etiologie poruchy sahá od doby těhotenství (např. toxické poškození plodu) přes dobu porodu (např. porodní trauma) po období postnatální (např. prodloužená novorozenecká žloutenka, virové onemocnění s lehkými známkami encefalitidy).

Příčinou dysfázie je tedy porucha centrálního nervového systému, tedy mozku, a to zejména jeho sluchové a řečové oblasti. Protože se nemoc netýká jen mozku, ale i sluchu a mluvidel, péče o děti musí být komplexní. Podílejí se na ní tito odborníci:

  • dětský neurolog - specialista na mozek
  • foniatr - odborník na sluch
  • logoped - specialista na správný řečový projev
  • psycholog - protože dítě může mít problémy i v jiné oblasti vnímání a myšlení

Znaky dysfázie

Opožděný vývoj řeči

Poškození řeči a jazykových schopností na všech úrovních. Projevuje se zejména na úrovni foneticko-gramatické, syntaxi a sémantice. To znamená, že postihuje zvukovou skladbu hlásek a jejich řazení do slabik a slov, stavbu vět a jejich gramatickou strukturu, obsahovou úroveň vět.

Slovní zásoba je chudá, výrazy zvukově podobné jsou nesprávně využívány, věty jsou jednoduché, dysgramatické, nesprávné je skloňování, předložkové vazby, spojky, pomocná slovesa nebo zvratná zájmena.

Porucha sluchového vnímání

Sluchová analýza a syntéza, fonematický sluch, uchování informací (akusticko-verbální paměť). Špatná schopnost reprodukce melodie, rytmu a dynamiky řeči.

Porucha zrakového vnímání

Rozlišování figur proti pozadí, diferenciace tvarů, pravolevá a prostorová orientace, optická paměť.

Porucha motoriky

Postižena je jemná i hrubá motorika i orofaciální svaly (tváře, ústa).

U dětí školního věku se často objevuje propojení se specifickými poruchami učení (zejména dysgrafií, dysortografií, dyslexií). Problémy v mluvené řeči se tak přenášejí dále do čtení a psaní a nadále obtíže prohlubují.

Terapie dysfázie

Terapie vývojové dysfázie se provádí při individuálních hodinách na soukromých logopedických pracovištích nebo při foniatrických zařízeních, ve speciálně-pedagogických centrech, nebo v Centru alternativní komunikace, kde u dětí s přetrvávající nemluvností u těžkých forem dysfázie pracují odborníci pomocí jiných komunikačních technik.

Včasným podchycením a rehabilitací je možné důsledky dysfázie a jejich dopad na rozvoj dětí i na jejich pozdější školní úspěšnost zmírnit nebo zatlačit do pozadí.

 

V příštím článku o poruchách řeči si napíšeme, co je dysartrie.

Autor: Lucie Regenermelová

Porucha řeči - dyslalie
POEX Mini – veselé mlsání nejen pro děti

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Méně známé fobie
Fobie a panika

Méně známé fobie

19.09.2011

Fobie je úzkostná porucha. Je to většinou neopodstatněný a těžko ovladatelný strach z různých situací, věcí, zvířat i lidí. Fobie více či méně omezují život člověka. Fobií existuje ...

Pleťový olej místo krému
Pleť

Pleťový olej místo krému

Používáte každý den krém na obličej a stále je vaše pleť suchá, mastná, nesjednocená a už nevíte, jakou kosmetiku použít? Zkuste přírodní pleťové olejíčky.

Vady řeči
Vady řeči

Vady řeči

Zdravý rozvoj řeči je proces, který má určitá ověřená pravidla, která však nejsou dogmatem. Ne vždy se řeč vyvíjí plně a správně a první, kdo si toho všimne, je matka. K tomu ji ve ...

Dukanova dieta
Redukční dieta

Dukanova dieta

Jednou z nejnovějších „zaručených“ diet, které se v Čechách objevily v poslední době, je Dukanova dieta. Jejím autorem je francouzský lékař Pierre Dukan. Ve Francii se tato metoda ...