Školák a předškolák

Osobnostní zvláštnosti leváků

Jana Vondroušová
03.10.2012

Na první pohled se může zdát, že leváci se od praváků liší jen minimálně. Jejich osobnost se však již od dětství vyvíjí úplně jinak. Narážejí na mnohem více problémů, neustále musejí přemýšlet, jak dělat něco jinak, jak si pomoci a jak uspět. Logicky tak vyrůstají v úplně jiné osobnosti.

Vrozené rysy osobnosti

Každý levák, pokud nebyl k levorukosti nějakými okolnostmi donucen, si nese s sebou už vrozené schopnosti a předpoklady, které ho odlišují od praváků. Souvisí to s tím, že na rozdíl od praváků využívá více pravou mozkovou hemisféru, která řídí jiné procesy, vytváří jiná myšlenková schémata a dává sklon k jiným vlohám. Jak se tedy liší jednotlivé hemisféry?

Pravá hemisféra

 • Ovládá syntetické, komplexní myšlení – levák tedy umí dobře chápat vztahy a souvislosti a nedělá mu problém myslet na více věcí najednou
 • Napomáhá vnímání prostoru a perspektivy – leváci tedy mají smysl pro orientaci a vynikají v kreslení či rýsování
 • Sídlí zde představivost, což vede k tomu, že leváci vynikají svou fantazií
 • Sídlí zde paměť na melodie, cit pro libozvučnost, rozpoznání výšky a hloubky tónu – většina leváků tak tíhne k hudbě či se stává hudebníky
 • Je to také centrum pro empatii a sociální vnímání, takže levák umí dobře pochopit problémy druhých. Bývá zároveň i hodně charismatický, tedy umí ostatní lidi ovlivňovat
 • S pravou hemisférou je také spojena silná emocionalita, která u leváků vede spíše k nevyrovnanosti, sklonům k sebelítosti a pesimismu

Levá hemisféra

 • Ovládá analytické, logicko-řečové myšlení, chápání linearity – pravák tedy umí dobře systematicky třídit, uvažuje logicky, tíhne k matematickému vyjadřování
 • Zprostředkovává vnímání času – pravák si lépe rozvrhne čas a dodržuje více daný režim
 • Umožňuje porozumění gramatice a významu slov, tvoří slovní zásobu – praváci tak většinou dobře ovládají svůj i cizí jazyk a mají menší problémy s pravopisem
 • Umožňuje chápání abstraktních pojmů – praváci tedy mají méně problémů se čtením, ale vzhledem k méně rozvinuté fantazii je četba často nebaví
 • Podporuje schopnost argumentace, schopnost vedení, řízení, cit pro pořádek – praváci pak bývají ambiciózní a orientují se na úspěch
 • Na rozdíl od leváků bývají praváci optimističtí, ale zároveň neustále neklidní a více nervózní

Získané rysy osobnosti

I když v poslední době dochází ke zlepšení, svět na leváky moc ohled nebere, řada běžných věcí je přizpůsobena především pravákům - škrabka na brambory, nůžky, klávesnice, myš, řízení auta, řemeslnické nástroje i obyčejné zapínání zipu u kalhot. Tomu všemu se musí levák postupně přizpůsobit. Někomu pomůže rodič, jinému učitel, ale ve většině případů si levák musí nakonec stejně poradit sám. Tak je pod neustálým tlakem, a to se samozřejmě projeví i na jeho osobnosti.

Většina leváků je více samostatná a dává přednost vlastnímu řešení před předloženým. To plyne z toho, že se od počátku musí spoléhat především sami na sebe. Leváci také bývají více zarputilí a tvrdohlaví, bez této vlastnosti by totiž ve světě praváků neobstáli. Zároveň jsou velice otevřeni novým nápadům, protože sami musejí neustále hledat originální řešení. Většinou dávají přednost praxi před teorií. Učí se činností a vlastní zkušeností.

Vzhledem k tomu, že levá strana znamená ve většině civilizací něco negativního, musí se leváci také vyrovnávat s určitou stigmatizací. Přestože se na ně v moderní době nezahlíží jako na špatné, přesto jsou pro většinu lidí „jiní“. Jako malé děti se navíc v mnoha činnostech jeví jako nešikovní. Některé povahy se s tím jen těžko vyrovnávají, klesá jim sebevědomí a mnozí raději žijí v ústraní. Proto je potřeba dítě-leváka co nejvíce chválit, ukazovat mu jeho přednosti a vštěpovat mu, že být jiný znamená být výjimečný.

V příštím článku o levácích se podíváme na možné problémy leváků při čtení, psaní, různých tvůrčích činnostech atd.

Autor: Jana Vondroušová

Máte doma leváka?
Levák ve škole

Další články

Objímejte svoje děti
Péče o dítě

Objímejte svoje děti

15.10.2012

Že lidský dotek je mimořádný, víme velmi dobře. Přesto s ním máme problémy – chodíme na masáže, mazlíme se se zvířaty, dětmi nebo s blízkým člověkem? To bohužel podstatně méně. Pro ...

Okultismus
Alternativní medicína

Okultismus

29.09.2012

Slovo “okultismus“ pochází z latiny a znamená to, co je skryto, nebo utajeno. Je to nauka, či jinak řečeno duchovní věda, spojená se zvláštními schopnostmi a nadsmyslovými jevy, kt ...

Zakalená plodová voda
Těhotenství

Zakalená plodová voda

27.09.2012

Díky plodové vodě se může miminko v maminčině bříšku pohybovat, dýchat ji, a to až do svého narození. Kromě toho chrání miminko před nárazy, mechanickým poškozením a infekcemi. Plo ...

Není pocení jako pocení
Pocení

Není pocení jako pocení

25.09.2012

Na trochu potu v horkých dnech bychom se neměli dívat skrz prsty. Jde totiž o přirozený jev, bez kterého bychom se otrávili a upekli. Někdy ale může naše tělo pocením signalizovat ...