Vady řeči

Koktavost

Lucie Regenermelová
19.10.2011

Koktavost patří mezi nejzávažnější poruchy řeči a vyskytuje se asi u 1 % populace (v Čechách je však uváděno postižení až 4 % populace). Je známo, že muži i ženy touto poruchou trpí stejně často.

Jde o postižení, které zabraňuje v plynulé řeči. Nejčastějším projevem je opakování první slabiky slova, méně často pak slova celého. Tento jev je často doprovázen různými netypickými pohyby, jako například pohyby hlavou, křečovité sevření obličeje a podobně.

Koktaví lidé, nebo taktéž balbutici, jsou lidé, kteří mají problém s plynulostí své řeči. Opakují slova, nebo jen jejich části a dost často se tedy snaží obtížným slovům ve svém slovním projevu vyhnout.

Je nutné poznamenat, že balbutici rozhodně nejsou mentálně postižení jedinci. Jejich mozek v ostatních oblastech, než je řeč, funguje naprosto normálně. Rovněž co se týče toku jejich myšlenek, jde o naprosto plynulý proces bez zadrhávání.

Příčiny koktavosti

Příčina vzniku koktavosti není příliš objasněna. Koktavost totiž nevzniká z jediné příčiny, ale je výsledkem několika faktorů a důležitou roli zde hraje také dědičnost.

Nejčastěji se tato porucha projeví mezi třetím a pátým rokem. Jsou však popsány i případy, kdy děti v tomto věku koktají naučeně (tzn., že se naučí mluvit podle někoho z blízkých, kdo zadrhává v řeči) nebo se může jednat jen o tzv. přechodnou koktavost, která během několika týdnů odezní.

Mýty o koktavosti

Není totiž například pravda, že koktavost je následek psychického šoku. Příběhy typu, že dítě začalo koktat po vylekání čertem a Mikulášem mají sice něco do sebe, nicméně pokud dítě v sobě nemělo již jisté predispozice, koktat rozhodně nezačne. Také není pravda, že koktavost zavinili rodiče špatným výchovným postupem.

A je také nesprávné domnívat se, že koktavostí trpí pouze labilní a úzkostní lidé. Naopak koktavost a s ní spojené nepříjemnosti mohou vznik úzkostných poruch u balbutiků způsobit.

Příznaky koktavosti

 • vícenásobné opakování ( ma-ma-ma-ma-máma)
 • prodlužování (m-m-m-m-máma)
 • hlasové napětí
 • zrychlené tempo řeči
 • narušené dýchání (nepravidelné, povrchní a přerušované)
 • zvýšený výskyt vsuvek v řeči (typu mmm, ehm, eee)
 • pauzy v řeči (i v místech, kde v mluveném projevu nejsou očekávány)
 • blokády (neschopnost vyslovení některých hlásek – nejčastěji P, B, T, K, G)
 • přeformovávání vět za účelem vyhnutí se obtížným slovům

Léčba koktavosti

Terapií koktavosti se zabývají odborníci z řad foniatrů, logopedů a psychologů. V nejtěžších případech je přizván na pomoc i psychiatr či neurolog.

Důležitou roli v terapii hrají také rodiče, kteří by se měli držet několika pravidel:

 • Koktavost není nemoc a nepřipusťme, aby si koktající dítě jako nemocné připadalo.
 • Zajistěte doma klidnější, méně uspěchaný životní styl.
 • Hovoříte-li s dítětem, mluvte pomaleji.
 • Nechte dítě dokončit jeho myšlenky.
 • Snažte se nemluvit za dítě a nepopohánějte ho v řeči.
 • Po dobu společného jídla vypněte televizi nebo rozhlas. Je to čas pro rodinnou konverzaci, ne pro poslech rozhlasu či televize.
 • Věnujte dítěti více svého volného času, společně si čtěte, vyprávějte.
 • Dejte svému dítěti najevo, že vás zajímá, co říká. Když vám něco vypráví, dívejte se mu do očí a poslouchejte, co vám říká.
 • Podporujte ho a povzbuzujte. Dávejte mu dostatečně často najevo svou lásku a náklonnost.
 • Nedělejte z koktání svého dítěte „problém". Nedovolte, aby se mu kdokoliv posmíval.

 

Setkali jste se s touto vadou řeči?

V dalším článku se seznámíme s další vadou řeči - breptavostí.

Autor: Lucie Regenermelová

Mužské nemoci I.
Hnědé skvrny na kůži - jak na ně

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Výplach tlustého střeva
Nemoci trávicího ústrojí

Výplach tlustého střeva

21.10.2011

Velká část populace dělá bohužel vše pro to, aby v jejím tlustém střevě nastaly potíže. A to nevhodnou stravou, která je bohatá na denaturované živočišné tuky a bílkoviny, pečené ...

Vady řeči - dysartrie
Vady řeči

Vady řeči - dysartrie

V dalším z řady článků o vadách řeči se zaměříme na dysartrii. Dysartrie je porucha řeči, charakterizovaná špatnou artikulací. Dysartrická řeč vzniká v důsledku onemocnění nervové ...