Vady řeči

Porucha řeči - dyslalie

Lucie Regenermelová
27.09.2011

Dyslalie, neboli patlavost je nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jedná se o vadné tvoření hlásek.

Dyslálie neboli patlavost je nesprávná výslovnost hlásek mateřského jazyka. Dítě může hlásku vynechávat, nahrazovat ji jinou hláskou, nebo tvořit nesprávným způsobem. Jedná se tedy o poruchu artikulace - výslovnosti. Vývoj artikulace má svou fyziologickou posloupnost. Je závislý na celkovém dozrávání dítěte, na vrozených dispozicích a na správném řečovém vzoru.

Příčiny dyslalie

Dyslalii mohou způsobit různé vrozené nebo získané vady či poruchy:

 • mentální retardace
 • lehká mozková dysfunkce
 • motorická neobratnost - dítě má obtíže s obratností jazyka, rtů či tváří
 • odchylky řečových orgánů - přirostlá podjazyková uzdička, defekty chrupu apod.
 • poruchy sluchu — záleží na druhu nebo stupni poruchy sluchu
 • poruchy fonematického sluchu — tato porucha znamená, že dítě nedokáže sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky (např. C — Č, S — Š, Z — Ž, apod.)

Psychické příčiny dyslalie

 • Neustálé napomínání dítěte za nesprávnou výslovnost — tímto napomínáním můžete dítě neurotizovat. Může se stát, že dítě s vámi pak již nebude chtít komunikovat, bude mít k mluvení nechuť.
 • Nedostatek projevovaných citů (jedná se o děti ze sociálně slabých rodin, ve kterých se rodiče dětem nevěnují, jsou citově chladní). Tyto děti mají málo podnětů, a proto také začínají mluvit později, mají chudou slovní zásobu a následně i nesprávnou výslovnost.

Pro správný vývoj řeči je také důležitý dobrý řečový vzor. Je velmi důležité, v jakém prostředí dítě vyrůstá. Dítě může vyslovovat nesprávně stejné hlásky jako jiný člen vaší rodiny (otec, matka, babička, děda, sourozenci, atd.).

Dále je důležité, aby vaše řeč nebyla vůči dítěti příliš mazlivá, šišlavá. Vyslovujte vždy správně, nepoužívejte nadměrně zdrobněliny slov, ta se dětem hůře vyslovují.

Léčba dyslalie

Při terapii dyslalie je velmi důležitý individuální přístup logopeda. Vždy se musí dbát na specifika, která jsou spojena s daným obdobím vývoje řeči, ve kterém se vaše dítě právě nachází. Při terapii se musí respektovat jisté zásady:

 • Cvičte s dítětem vícekrát denně v krátkých intervalech. Děti v předškolním věku udrží pozornost jen velmi krátce. Proto cvičte s dítětem maximálně 5 minut. Když vidíte, že je dítě unavené, jeho pozornost klesá, přestaňte procvičovat a nechejte ho, ať si hraje, kreslí, nebo dělá zkrátka to, co ho baví a má rádo. Pokud vám to vaše časové možnosti dovolí procvičujte s dítětem alespoň dvakrát denně.
 • Když se dítě učí vyslovovat hlásku, používá se takzvaná pomocná hláska (např. hláska C se vyvozuje z hlásky T ). Tímto způsobem se dítě vždy učí nový vzor artikulace hlásky, a lépe se zbaví původního nesprávného způsobu výslovnosti.
 • Přístup logopeda ke každému dítěti musí být individuální!
 • Děti se často snaží vyslovovat novou hlásku přehnaně a nahlas (například moc tlačí, křičí, stále opakují slovo, aniž by si uvědomovaly, jak novou hlásku tvoří a jak ji říkají). Snažte se proto děti ztišit.

 

V příštím článku o vadách řeči si rozepíšeme, co je vývojová dysfázie.

Autor: Lucie Regenermelová

Vady řeči
Vývojová dysfázie

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Méně známé fobie
Fobie a panika

Méně známé fobie

19.09.2011

Fobie je úzkostná porucha. Je to většinou neopodstatněný a těžko ovladatelný strach z různých situací, věcí, zvířat i lidí. Fobie více či méně omezují život člověka. Fobií existuje ...

Vady řeči
Vady řeči

Vady řeči

Zdravý rozvoj řeči je proces, který má určitá ověřená pravidla, která však nejsou dogmatem. Ne vždy se řeč vyvíjí plně a správně a první, kdo si toho všimne, je matka. K tomu ji ve ...

Dukanova dieta
Redukční dieta

Dukanova dieta

Jednou z nejnovějších „zaručených“ diet, které se v Čechách objevily v poslední době, je Dukanova dieta. Jejím autorem je francouzský lékař Pierre Dukan. Ve Francii se tato metoda ...