Vady řeči

Vady řeči - dysartrie

Lucie Regenermelová
13.10.2011

V dalším z řady článků o vadách řeči se zaměříme na dysartrii. Dysartrie je porucha řeči, charakterizovaná špatnou artikulací. Dysartrická řeč vzniká v důsledku onemocnění nervové soustavy, které brání kontrole nad jazykem, hrdlem, rty či plícemi. Přítomné jsou často i potíže s polykáním (dysfagie).

Dysartrie je porucha motorických modalit řeči. Jedná se o závažnou formu narušené komunikační schopnosti, která jedince stigmatizuje a v závislosti na typu a stupni poruchy zasahuje a prostupuje celou osobností člověka.

Vývojová  dysartrie

Jestliže se dítě s určitým motorickým postižením (nejčastěji dětskou mozkovou obrnou) již narodí, nebo se určité motorické postižení (nejčastěji degenerativní onemocnění) začne rozvíjet v raném dětství, označuje se tato porucha jako vývojová dysartrie.

U dětí s vývojovou dysartrií (a obzvláště u dětí s vývojovou anartrií) může být jazyková porucha přítomna, a tyto děti pak vyžadují jiný - velmi specifický - terapeutický přístup než pacienti dospělí.

Příčiny dysartrie

K poškození mozku a mozkových drah a následné dysartrii může dojít z následujících příčin:

 • v prenatálním období – úrazy matky, infekční onemocnění matky, krvácení do mozku
 • špatný vývoj plodu při nedostatku vitaminu K, inkompabilita-Rh, nitroděložní změknutí mozku
 • nedonošenost různého stupně
 • v perinatálním období – asfyxie během porodu, motorické oblasti mohou být postiženy drobným nebo větším krvácením při porodu
 • v postnatálním období – meningitida, encefalitida, horečnatá onemocnění, intoxikace v prvních měsících života
 • v pozdějším věku – cévní onemocnění, zánětlivá onemocnění mozku, nádory, metastázy, úrazy hlavy, degeneraticní onemocnění CNS, roztroušená skleróza, toxická poškození CNS

Příznaky dysartrie

Spektrum příznaků je velmi široké a odvíjí se od typu dysartrie a stupně poruchy. Některé z příznaků jsou:

 • poruchy artikulace, těžkosti při artikulaci, pomalé mluvní tempo, explozivní - skandovaný charakter artikulace, setřelá artikulace apod.
 • poruchy polykání
 • poruchy tvorby hlasu, výšky, síly a kvality hlasu
 • poruchy rezonance - zvýšená x snížená nosovost - hyper x hyponazalita
 • změny napětí artikulačního svalstva - zvýšené x snížené napětí - hyper x hypotonus
 • u vývojových poruch se v nejtěžších případech v důsledku závažného poškození orální motoriky artikulovaná řeč vůbec nevyvíjí - vývojová  anartrie
 • u získaných dysartrií příznaky závisí od lokalizace, charakteru a rozsahu organického poškození

Terapie dysartrie

U získaných dysartrií se terapie odvíjí od typu dysartrie a nálezu v jednotlivých sledovaných oblastech. Terapeutické možnosti logopeda a efektivita terapie jsou však omezené a limitované organickým poškozením.

U vývojových dysartrií je terapeutický plán závislý na typu dysartrie, na stupni poškození, na intelektových schopnostech dítěte a na jeho pohybových možnostech. Vždy je současně nutná speciálně pedagogická péče a spolupráce speciálně pedagogického centra, které pomáhá s integrací dítěte do předškolního zařízení a následně s volbou školního zařazení.

Důležitou složkou terapie je věnovat pozornost rodičům dítěte s vývojovou dysartrií. Sledovat to, jak se s postižením dítěte vyrovnávají, jak zvládají nesmírně náročnou péči o takto postižené dítě, podporovat je a poskytovat jim maximální možnou odbornou i lidskou pomoc.

 

V sérii článků o poruchách řeči jste se mohli dočíst o opožděném vývoji řeči, dyslalii a vývojové dysfázii. V příštím článku si rozepíšeme další vadu řeči - koktavost.

http://vady-reci.zdrave.cz/vady-reci/

Autor: Lucie Regenermelová

POEX Mini – veselé mlsání nejen pro děti
Rozmanité zážitky a ubytování se slevou

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Práh bolesti
Bolest a další příznaky

Práh bolesti

20.09.2011

Každý vnímá bolest rozdílným způsobem. Někdo vydrží i trhání zubu bez injekce. Druzí to vnímají opačně. Každý má jiný práh bolesti, ale proč?

Méně známé fobie
Fobie a panika

Méně známé fobie

19.09.2011

Fobie je úzkostná porucha. Je to většinou neopodstatněný a těžko ovladatelný strach z různých situací, věcí, zvířat i lidí. Fobie více či méně omezují život člověka. Fobií existuje ...

Vady řeči
Vady řeči

Vady řeči

Zdravý rozvoj řeči je proces, který má určitá ověřená pravidla, která však nejsou dogmatem. Ne vždy se řeč vyvíjí plně a správně a první, kdo si toho všimne, je matka. K tomu ji ve ...