zdroj: pixabay.com
Voda a hydratace

Jak bojovat proti dlouhotrvajícímu suchu?

Jitka Suchánková
10.07.2017

Sucho k nám přichází pomalu a nenápadně. Slunce žhne, množství vláhy i výška hladiny v řekách pozvolna klesá a ani běžný déšť tento úbytek nemusí vylepšit kvůli rychlému odpařování. Některé důsledky dlouhodobého sucha se mohou projevit až za hodnou dobu - jedná se například o vysychání pramenů a studní.

Co je to sucho?

Sucho je pojem znamenající nedostatek vody v půdě, v rostlinách, ale také v atmosféře. Sucho nemá svoje vymezení ani jednotky, abychom rozlišili malé nebo velké. Musíme se přizpůsobovat daným klimatickým, hydrometeorologickým, zemědělským, lesnickým a bioklimatickým podmínkám daných lokalit.

Rizika dlouhotrvající sucha

  • brzdí houbařskou sezónu
  • jsou příčinou nízké úrody zemědělských plodin
  • jsou příčinou úhynu stromů
  • jsou příčinou klesajících hladin řek
  • snižuje se při nich množství vláhy v půdě
  • vysychají kvůli nim prameny a studny
  • častěji dochází k požárům

Dá se říci, že velká sucha v České republice začala po roce 2000, alespoň to tak dokazují statistiky. Odborníci na hydrologii a geografii jsou přesvědčení, že za to může tzv. skleníkový efekt. Tento název ovšem přestává být dnes už používán a více se užívá "změna klimatu".

 

skleník.gif

 

Opravdu extrémní sucho není v našich klimatických podmínkách příliš časté. Přesto i nás v Česku dokáže sucho pořádně potrápit (stejně jako bleskové povodně apod.), proto je potřeba si vody vážit a zacházet s ní šetrně. Je na každém z nás se o toto přičinit a chovat se k vodě opatrně a skromně. Odborníci též dokáží zadržovat vodu v krajině - ať už vytvářením tůněk, jezírek nebo nejrůznějších jiných mokřand, aby se voda v dané lokalitě udržela co nejdéle.

Zajímavé informace ohledně aktuálního stavu sucha, jako je například předpověď intenzity sucha apod., můžeme nalézt na tématických webových stránkách.

Které oblasti ČR jsou nejvíce ohroženy suchem?

Klimatickým suchem jsou nejvíce ohroženy nižší polohy Jižní a střední Moravy, prostor mezi Prahou, Ústím nad Labem a Žatcem a západní směr od Pardubic. Dvě menší ohrožené oblasti jsou také jižně od Prahy a jižně od Ostravy.

Jak šetřit pitnou vodou?

Nutnost šetření pitnou vodou vychází z principu spotřeby vody z celkového hlediska a také z nutnosti šetření v důsledku velkého sucha. Tady přicházejí na řadu místní opatření - např. zákazy zalévání zahrad pitnou vodou a zákazy napouštění bazénů. Obojí má své velké opodstatnění.

Zdroj: wikipedia.org

Foto: Pixabay.com

Autor: Jitka Suchánková

Enkopréza - trápí i vaše dítě?
5 tipů, jak do sebe v letních dnech dostat více tekutin

Další články