Zdravý život

Lze zvrátit diabetes 2. typu změnou životního stylu?

Michaela Kopřivová
25.01.2013

Podle studie zveřejněné na sklonku roku 2012 se zdá, že diabetes lze zvrátit změnou životního stylu. Má to však háček. Nesmíte s novým, zdravým životním stylem přestat. Navíc je potřeba změnit ho velmi výrazně. Vyléčení diabetu 2. typu tímto způsobem je tedy poměrně náročné, podaří se zhruba každému desátému a riziko návratu nemoci je po několika letech vysoké. Ale každopádně se ukazuje, že nad cukrovkou lze zvítězit i bez léků.

Chce to pevnou vůli a trochu štěstí. Proč štěstí? Dostat pod kontrolu svůj diabetes pomocí změn v životním stylu se nepodařilo úplně každému pacientu, který se o to snažil. Někdy ani změny ve způsobu života nestačí na postupující cukrovku, je to otázka biologie a tu nedokážeme bez léků ovlivnit.

Diabetes mellitus 2. typu už dávno není „stařeckou cukrovkou“, ale epidemicky rozšířeným onemocněním všech věkových kategorií. Rizikovými faktory pro jeho vznik je obezita, nedostatek pohybu a nadměrný příjem potravin nesprávného složení.

Bohužel jde o charakteristické vlastnosti životního stylu současné doby, a proto se incidence cukrovky 2. typu tak rychle zvyšuje. Nejlepší prevencí tohoto zákeřného onemocnění, často smrtelného, je tedy vyhnout se sedavému způsobu života, dbát na vyváženou stravu bez přejídání a zbavit se kil navíc.

Zatím neznámou otázkou je, nakolik je možné již diagnostikovaný diabetes mellitus 2. typu, probíhající několik let, zvrátit intenzivní změnou životního stylu. Je možné dostat se k normálním nebo alespoň prediabetickým hladinám krevního cukru bez medikací, jen dlouhodobě dodržovaným zdravým životním stylem?

Na tuto otázku se snažila odpovědět nedávno ukončená studie probíhající od roku 2001. Sledovala přibližně 4500 pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu tři roky a poté znova po čtyřech  letech. Polovina z nich podstoupila intenzivní program změny životního stylu (I), který zahrnoval velmi časté poradenství ohledně zdravého způsobu života, hubnutí a intenzivní cvičení.

Druhá skupina podstoupila standardní diabetický podpůrný a vzdělávací program (S) životního stylu s poradenstvím pouze několikrát do roka.

Celkově byl program intenzivní změny životního stylu (I) úspěšnější než standardní program (S). Signifikantně zlepšil zdraví více než 10 % z těch, kteří se jím řídili. To znamená, že ti, co absolvovali program I, zhubli celkově více, vykazovali lepší výsledky v obecné zdatnosti, potřebovali méně medikace na vysoký krevní tlak než absolventi programu S. Účast v intenzivním programu byla spojena také s větší pravděpodobností částečného zlepšení diabetu 2. typu (návrat hodnot krevního cukru a hemoglobinu A1c se dostal do prediabetického stavu).

Absolutní zlepšení diabetu 2. typu (tedy návrat výše zmíněných laboratorních parametrů do normálních hodnot) se ukázalo jako velmi obtížné, ale ne nemožné. Podařilo se to pouze necelým 2 % pacientů v intenzivním programu. Pro pacienty ve standardním programu se možnost návratu laboratorních hodnot do normálu téměř blížila nule.

Přestože úplný návrat do normálních hodnot krevního cukru se podařil pouze pár procentům pacientů ze zkoumaného vzorku, ukázala studie na nesporný pozitivní vliv dodržování zdravého způsobu života. Ukázalo se, že intenzivní změnou životního stylu se prokazatelně zlepšilo celkové zdraví těch, kteří intenzivní program absolvovali, včetně menší nutnosti užívat léky proti vysokému krevnímu tlaku.

Autor: Michaela Kopřivová

Vodoléčba inspirovaná ledními medvědy
Naučte své děti jíst zdravě

Další články

Pijme horkou vodu
Voda a hydratace

Pijme horkou vodu

22.01.2013

Číňané jsou mimo jiné známí také tím, že jejich běžným nápojem je teplá či horká voda. Naopak Evropanovi se může zdát tento zvyk poněkud výstřední a nenormální. Horká voda je pro n ...

Výzkum karcinomu prsu nám dává nové naděje
Rakovina prsu

Výzkum karcinomu prsu nám dává nové naděje

Po mnoho století je známo, že fyzikální síly dokážou ovlivnit naše tělo. Zvedáním zátěže se zvětší svalstvo, gravitační síly udržují silné kosti. Zajímavé výsledky studie zveřejněn ...