Zdravý život

Zásady zdravotního pojištění

Lucie Regenermelová
01.11.2010

Zdravotní pojištění musí v ČR platit ze zákona každý. Za někoho platí pojistné stát, za jiné zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si musí správný odvod pojistného zajistit samy.

Sazba pojistného je stanovena ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, který je odlišný pro zaměstnance a pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Částka pojistného se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Pro koho je povinné

Pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství), pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR a ze sjednaného pracovněprávního vztahu vyplývá platit zdravotní pojištění.

Kdy pojištění vzniká

 • dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky
 • dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem
 • dnem získání trvalého pobytu na území České republiky

Kdy zaniká

 • dnem úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého
 • dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem
 • dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Osoby, za které platí pojištění stát

 • nezaopatřené děti
 • poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody)
 • příjemci rodičovského příspěvku
 • ženy na mateřské a rodičovské dovolené
 • uchazeči o zaměstnání
 • osoby pobírající dávky sociální péče
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby

Zdravotní pojištění v roce 2010

Minimální měsíční záloha pro OSVČ činí 1 601 korun. Minimální vyměřovací základ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy (23 709 korun v roce 2010), je tedy roven 11 854,50 korunám. Novinkou roku 2010 je změna splatnosti pojistného za zaměstnance. Dnem splatnosti již není den výplaty, ale 1. až 20. den v kalendářním měsíci. Pro samoplátce, tedy OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů, zůstává i nadále splatnost do 8. dne v měsíci.

Práva pojištěnce

 • na výběr zdravotní pojišťovny - zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí.
 • na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo lze uplatnit jednou za tři měsíce
 • na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně
 • na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu)
 • na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu
 • podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním
 • na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku
 • na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zdravotní pojišťovnou

Autor: Lucie Regenermelová

Spalničky, příušnice a zarděnky
Rakovina - zákeřné a obávané onemocnění

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Chraňte své tělo před mrazem!
Úrazy

Chraňte své tělo před mrazem!

02.12.2010

Před mrazy, které v těchto dnech venku panují, je třeba se dobře chránit. Mrazy přinášejí nebezpečí omrzlin, které nesouvisí jen s horskými a polárními oblastmi. Omrzliny mohou ude ...