zdroj: Shutterstock.com
Hubnutí, dieta a zdravá strava

Mindful eating neboli vědomé stravování může být cestou ke štíhlému, zdravému tělu

Pavlína Klaudová
22.02.2024

Mindful eating neboli vědomé stravování se dostává čím dál více do pozornosti těch, kteří se zajímají o zdravý životní styl nebo uvažují, jestli ho zkusit v případě snahy o ztrátu kil navíc. Je to přístup k jídlu z jiného úhlu, to znamená s plným vědomím, věnovat pozornost všemu, co se děje v době a procesu jeho konzumace.

Proč zvážit přechod na mindful eating?

Opětovné spojení se sebou samým a svým tělem může být zajímavým klíčem k osvojení nového stravovacího chování, hubnutí nebo udržení zdravé a stabilní tělesné hmotnosti. Spojení meditativního úsilí a vědomého stravování, které jde ruku v ruce, zklidnění sebe sama a nalezení opěrného bodu v boji proti emocím a rušivým elementům světa je pro mnohé terapeuty dobrým pomocníkem v práci s klienty, kteří potřebují „přeprogramovat” kvůli hubnoucím neúspěchům nebo bojují s anorexií či bulimií. 

Co je cílem: 

 • Osvobodit se pomocí praxe vlastního uvědomění od automatických situací a navyklých vzorců myšlenek, emocí a činů, které doprovázejí jídlo.
 • Podporovat celkovou rovnováhu těla a mysli, zdravou volbu, moudrost a přijetí toho, co je.
 • Jíst lépe a méně, bez frustrace. 
 • Trvale systematicky upravovat stravovací návyky.
 • Ukončit boj proti jídlu a sobě samému.

Co je mindful eating?

Vztah k jídlu často vypovídá hodně o postojích jedince k okolí a k sobě samému. A přesto tomu málokdy věnujeme pozornost. Zamyslet se nad zásadami Mindful eating stojí za to. Je to totiž přístup, který spočívá právě ve vybídnutí jednotlivce, aby si uvědomil gesta, myšlenky, emoce, pocity a motivace, které se projevují při jídle, aby se znovu spojil sám se sebou a naučili se důvěřovat svému tělu a jeho regulačním mechanismům. Je to o znovuobjevení své vlastní intuice a naslouchání sobě samému.

Klíčové zásady uvědomělého stravování jsou:

 • Věnujte pozornost současnému okamžiku jídla bez jakéhokoli posuzování.
 • Zohlednit společné vnitřní procesy a vnější faktory prostředí, které ovlivňují stravovací návyky.
 • Otevřít se myšlenkám, emocím a fyzickým vjemům, které vznikají během jídla.
 • Uvědomělé stravování spočívá v zapojení vašeho těla, mysli a srdce do každé fáze přípravy a konzumace jídla.
 • Věnujte se pečlivému sledování barev, textur, vůní, chutí jídla a činností prováděných za účelem nasycení.
 • Druhá strana Mindful eating ukazuje na schopnost vnitřního prožitku okamžiků, spojených s jídlem, zejména nahrazení sebekritiky sebelaskavostí a studu respektem k vlastní vnitřní moudrosti.

Jak praktikovat mindful eating

Mindful eating má kořeny v americkém prostředí. Vlastně jde shrnout do jedné věty: Jezte proto, abyste se cítili lépe. Jedná se prakticky o životní filosofii, která netrápí toho, kdo si s ní potyká, přísnými dietními omezeními. Všímavé stravování má za cíl, aby ten, kdo ho dodržuje pocítil celkové zlepšení osobního pohodlí, jak psychického, tak fyzického. Je založeno na přesvědčení, že žaludek je druhým mozkem organismu. Tato filozofie spojující zdravý rozum a potěšení spočívá v naslouchání svému tělu, mysli a svým skutečným tužbám.

Pokud začnete praktikovat vědomé jezení, naučíte se naslouchat více sobě samým a nejíst z jiných důvodů, než když máte skutečně hlav. Klaďte důraz na zdravé potraviny, nalezení rovnováhy v konzumaci jídla tak, abyste jej neovlivňovali emocemi, zastavení příjmu potravy, když tělo samo říká, že je nasyceno. 

A s tím spojené návyky jedení v určitou dobu a absolutní soustředěnost na to, co dostáváte do těla. Bez televize, smartphonu nebo jiných rušivých elementů. Abyste tato pravidla uplatňovali přirozeným způsobem, aniž byste je vnímali jako omezení, je nutné v době jídla udržovat skutečné spojení mezi tělem a myslí.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.govcdc.govhsph.harvard.edu

Autor: Pavlína Klaudová

Rakovina slinivky břišní – příznaky a možné příčiny
Výchova nevýchovou aneb vyměňte vynucenou autoritu za trochu porozumění

Další články