Kouření

Kouření z třetí ruky

Michaela Kopřivová
15.07.2013

To, že si aktivním kouřením poškozujeme zdraví, je všeobecně známo. Známý je i neblahý vliv pasivního kouření. Nejnovější studie ukazuje, že dokonce i kouření tzv. „z třetí ruky“ dokáže poškodit buňky a DNA.

Termín kouření „z třetí ruky“ pochází z roku 2008, kdy vznikly první studie, které rozpoznaly škodlivý vliv cigaretových částic a plynů, které se zachycují ve vlasech a oblečení a ulpívají také na kobercích, stěnách, látkách, nábytku. Zůstávají přesto, že na daném místě dávno nikdo nekouří.

Jde o toxické látky, jako je formaldehyd, benzen, arzen, olovo, nitrosaminy, které ohrožují hlavně děti, úplně nejvíc ty nenarozené. Dokážou poškodit vývoj plic, zvyšují riziko vzniku astmatu, olovo poškozuje vývoj dětského mozku.

Experimentální studie publikovaná v časopise Mutagenesis prokázala, že i kouření z třetí ruky může poškodit buňky. Vědci vkládali papírové proužky do komor naplněných kouřem. Střídavě tak vystavili papírové proužky různým situacím. Jedna komora vystavila pokusný papír kouři a chemikáliím odpovídajícím vykouření 5 cigaret ve 20 minutách. Další expozice kouři odpovídala 258 hodinám kouření a 35 hodinám větrání, to vše rozprostřeno do 196 dnů.

Zjistilo se, že vyšší koncentrace toxických složek kouře se nacházejí na papírcích vystavených “chronickému” kouři ve srovnání s papírky vestavenými “akutnímu” kouři. Následně byly komponenty z papírku dány do styku s kulturami lidských buněk na dobu 24 hodin. Výsledkem bylo oxidační poškození DNA a poškození řetězce DNA nesoucího naše geny.

Závěry této studie tak zcela poprvé ukazují, že vedle aktivního i pasivního kouření má kouření z třetí ruky genotoxický vliv na lidské buňky. A tento typ genotoxicity je bohužel známým faktorem při vzniku rakoviny a dalších onemocnění.

Výsledky této studie jsou pádným argumentem pro důsledné omezování kouření ve veřejném prostoru. Nejdůležitější je zákaz v prostorách, kde se zdržují nemocní, malé děti či těhotné ženy.

Také rodiče by měli zvážit, jak často se sklánět nad dětskou postýlkou poté, co proseděli pár hodin v místnosti s kouřícími kolegy. Jak se ukazuje i tento způsob kouření přináší závažná rizika pro zdraví našich dětí.

Autor: Michaela Kopřivová

Zvětšení prsou přirozenou cestou
Bezpečné a klidné cestování s dětmi

Další články

Poporodní traumata

Poporodní traumata

01.07.2013

Porod je velmi radostná událost, zároveň však také velký zásah do organismu ženy, který někdy může mít velmi nepříjemné následky, které lze naštěstí úspěšně řešit. Bohužel mnoho ma ...