Kouření

Nenuťte mě kouřit!

Lucie Regenermelová
14.12.2009

Riziko zdravotního poškození vlivem tabákového kouře není omezeno pouze na kuřáky, ale jsou mu vystaveni i ti, kteří vdechují kouř nedobrovolně – pasivní kuřáci. Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem.

Na to, abyste zemřeli na následky kouření, nemusíte ani kouřit. Statistiky uvádějí, že ročně umírá v ČR na následky pasivního vdechování cigaretového kouře 3.500 nekuřáků. Tyto osoby zemřely jen proto, že se pohybovaly v prostředí, kde někdo kouřil (partner, spolupracovník, zákazník…) Když kouří manžel, je jeho žena nekuřačka vystavena až dvojnásobně vyššímu riziku vzniku rakoviny plic. Tomuto riziku neunikne ani v případě, že manžel kouří výhradně mimo byt.

Pasivní kouření a plicní onemocnění

  • Rakovina plic - vliv pasivního kouření byl opakovaně prokázán, riziko onemocnět rakovinou plic při vystavení pasivnímu kouření vzrůstá průměrně o 20%
  • Rakovina nosních dutin je až 3 krát častější u pasivních kuřáků, než u lidí, kteří nejsou vystaveni pasivnímu kouření
  • Vzplanutí astmatu - astma je chronické onemocnění dýchacího traktu charakterizované zánětem a zúžením dýchacích cest. Typickými příznaky jsou kašel, pocit svírání na hrudi, obtížné dýchání, sípot. Výzkumy prokazují, že aktivní i pasivní kouření zvyšuje riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu
  • Infekce dýchacích cest u dětí jsou nejčastějším akutním onemocněním v dětství. Tabákový kouř zvyšuje riziko infekcí dýchacího systému u dětí 1,5 -2krát. Výrazné snížené plicní funkcí u dětí (například objem plic) je u dětí, jejichž matky v těhotenství kouřily i u těch, které jsou vystaveny pasivnímu kouření v dětství.
  • Chronické dýchací obtíže u dětí jako opakovaný kašel, sípot a zvýšená tvorba hlenu je pozorována často u dětí vystavených pasivnímu kouření, odhaduje se že těmito obtížemi trpí 1,2 – 2,4krát častěji než děti, které pasivnímu kouření vystaveny nejsou

Vyvětrat místnost nepomůže

Do 10 minut od vydechnutí tabákového kouře se na povrchu zdí, nábytku a dalších předmětech v místnosti, začíná usazovat tenká vrstva respirovatelných (vzduchem přenášených) suspendovaných částic. Osoby, které se v těchto místnostech pohybují (i když se předtím dobře vyvětralo), tyto částice vdechují, nebo je dostávají do organismu přímým kontaktem, a stávají se tak, zcela nevědomky, pasivními kuřáky se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Vliv na vývoj plodu

  • Mechanismem vlivu pasivního kouření je pravděpodobně působení oxidu uhelnatého (může způsobit hypoxii, tedy „dušení“ plodu) a nikotinu (snižuje prokrvení placenty, přechází placentou a ovlivňuje tak přímo kardiovaskulární, centrální nervový a zažívací systém plodu).
  • Děti matek, které byly během těhotenství vystaveny pasivnímu kouření, se rodí asi o 150 g lehčí, což je výrazný hendikep pro jejich další život.
  • Podle současných výzkumů je riziko samovolného potratu zvýšeno o 50% u pasivních kuřaček.
  • Také perinatální úmrtnost (tj.úmrtnost v rozmezí 20. týden těhotenství až 28. den po porodu) je zvýšena o 50%.
  • Syndrom náhlého úmrtí kojence je definován jako jakékoli neočekávané úmrtí dítěte ve věku 1 měsíc – 1 rok. V rozvinutých zemích patří k nejčastějším příčinám úmrtí v tomto věku. Aktivní kouření matky během těhotenství bylo jednoznačně prokázáno jako rizikový faktor a také vystavení dítěte pasivnímu kouření (především kouření matky) po narození zvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence 2,5 – 3,5krát.

Nekuřte před dětmi!

Pokud jste se tedy sami rozhodli ničit si zdraví kouřením, dopřejte alespoň svým dětem nárok na zdravý život bez případných následků a cigaretu si vychutnávejte na balkóně nebo zcela mimo domov.

Kouří někdo u vás v rodině? Ohlíží se na vaše zdraví nebo mu to je jedno?

Autor: Lucie Regenermelová

Cibule - domácí lékárna
BOSU – cvičení, u kterého se zapotíte a pobavíte

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Univerzální autosedačky
Péče o dítě

Univerzální autosedačky

Jak jsme psali v předešlých článcích o autosedačkách, výběr dětské autosedačky je velmi důležitý. V žádném případě bychom neměli kupovat sedačku z bazaru, u které nevíme, zda byla ...

Opařila jsem své dítě
Popáleniny

Opařila jsem své dítě

11.09.2010

Honzík slavil své 3. narozeniny. Pozvali jsme přátele s dětmi, aby si to děti pořádně užily. Byli u nás 4 kluci ve stejném věku a dvě holčičky o rok mladší, takže si dovedete před ...