zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Jednodenní chirurgie a následná péče v kruhu rodiny

Veronika Tůmová
12.02.2020

Jednodenní chirurgie dává možnost, aby pacient po běžném operačním zákroku trávil pooperační období v domácím prostředí a v péči svých blízkých. Tím lze urychlit návrat k běžnému způsobu života a bezesporu tak prospět například i psychice pacienta.

Jednodenní chirurgie u nás zaznamenala rozmach spolu s rozvojem moderních, tzv. miniinvazivních operačních metod, jako je laparoskopie, artroskopie či endoskopie. Díky těmto metodám je možné provádět zákroky sice radikální, ale přesto šetrné.

Jednodenní chirurgie a přechod do domácího prostředí

Každý z nás by si přál, aby se po nemoci či po úrazu dostal co nejdříve znovu do formy. Stejně tak je to u běžných operací. Nikdo nechce trávit v nemocnici delší dobu, než je bezpodmínečně nutné. Jak je to ale s nutností neustálého lékařského dohledu? Je možné přejít téměř bezprostředně po operaci do domácího ošetření? Moderní medicínské poznatky, vývoj v operační technice a v následné pooperační péči už toto umožňují. Do domácího prostředí tak může pacient odejít po krátkém odpočinku po lokální či celkové anestezii, aby veškerou péči o něho, po pečlivé konzultaci s ošetřujícím lékařem, převzali členové rodiny. Mezi obory, ve kterých lze režim jednodenní chirurgie využít, patří všeobecná, dětská i plastická chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie či ORL.

Výhody jednodenní chirurgie a nutnost spolupráce pacienta a jeho rodiny

Velkou výhodou jednodenní chirurgie je právě to, že pacient tráví v nemocnici jen nezbytně nutnou dobu, není vystavován předoperačnímu stresu ani případným infekčním komplikacím, které mohou vzniknout při delším pobytu v nemocničním prostředí. Zkrácení pobytu v nemocnici na nezbytně dlouhou dobu však rozhodně nelze vnímat jako nedostatečnou zodpovědnost lékařů, naopak, vše je výsledkem pečlivých odborných příprav a konzultací. Jednodenní chirurgie není samozřejmě vhodná pro každého, její využití je možné pouze u nízce nebo středně rizikových pacientů. Koncepce jednodenní chirurgie znamená zvýšené nároky na spolupráci pacienta a jeho rodiny s lékaři. Jde jak o svědomitou přípravu na samotnou operaci, tak i zodpovědný přístup v pooperačním období, tak aby rizika související s operací a následnou léčbou byla co nejmenší. Pacient nemůže přejít po operačním zákroku do domácího prostředí bez zajištění následné péče, ať už blízké osoby či pečovatelky. Sociální zázemí je stejně jako stálý kontakt a komunikace s lékařem zcela zásadní.

Po propuštění do domácí péče

Po odchodu z nemocnice je nutné dodržovat lékařská doporučení a mít na zřeteli léčebný režim pacienta tak, jak jej stanovil ošetřující lékař, a to včetně dodržování pravidelných kontrol na ambulanci daného oddělení. Během pooperační rekonvalescence je nutné mít k dispozici telefon, možnost odvozu pacienta do nemocnice v případě náhlých potíží a pro případ potřeby i dohled dalšího člena rodiny. V nemocnici tuto péči zajišťují zdravotní sestry a další personál, v domácím prostředí je nutné si uvědomit, že veškerou tuto nezbytnou péči bere na svá bedra rodina a blízcí nemocného.

Laparoskopie versus klasická operace

Děložní myomy - příznaky a způsoby léčby

Zdroj: canadian.cz, homolka.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

První pomoc na horách
Které léčivé bylinky vám vrátí ztracený hlas?

Další články

První pomoc na horách
Zimní sporty

První pomoc na horách

10.02.2020

Zimní sezóna je v plném proudu. I letos musí horská služba vyjíždět k velkému množství úrazů na sjezdovkách. Můžete být úplní začátečníci, můžete si být naopak na lyžích či snowboa ...