zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Jednotka intenzivní péče: Historie a současnost v době covidové

Veronika Tůmová
20.02.2021

Když se mluví o jednotce intenzivní péče, obvykle člověku naskočí husí kůže, je to předzvěst vážného stavu člověka, někoho v ohrožení života. Jednotka intenzivní péče (JIP), lidově řečeno také jipka, je specializované nemocniční oddělení poskytující intenzivní zdravotnickou péči.

Intenzivní medicína je lékařským oborem, který se zabývá nemocnými v akutním ohrožení života, zatímco intenzivní péče je specifickou péčí o nemocné, kteří jsou ohroženi selháním jedné nebo více základních životních funkcí.

Historie vzniku JIP aneb dáma s lucernou

Za vnikem JIP stojí údajně žena. V roce 1854 byla ošetřovatelka Florence Nightingalová požádána o pomoc během krymské války, kdy došlo k nutnosti oddělovat vážně zraněné vojáky od ostatních. Nightingalová údajně snížila úmrtnost ze 40 % na 2 %, a to právě vytvořením koncepce intenzivní péče. Florence Nightingalová, narozena 12. 5. 1820, byla anglická ošetřovatelka šlechtického původu, autorka odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky. Během svého působení si získala přezdívku mezi vojáky – dáma s lucernou, kteří si pamatovali její noční obchůzky. V roce 1950 pak rakouský anesteziolog Peter Safar představil koncepci tzv. pokročilé podpory života a je považován za prvního intenzivistu vůbec.

Jednotka intenzivní péče a první monitoring srdce

Po epidemii dětské obrny byla v roce 1953 v Kodani založena první jednotka intenzivní péče. V USA pak zahájil její provoz také Dr. William Mosenthal, chirurg v Dartmouth-Hitchcock Medical Center. V 60. letech 20. století byla rozpoznána důležitost srdečních arytmií jako příčiny komplikací a úmrtí při a po infarktech myokardu. Důsledkem toho bylo zavedení trvalého používání srdečního monitoringu na JIP, zvláště pak u pacientů po prodělaných infarktech.

Onemocnění srdce a cév: Znáte příznaky a možnosti prevence? 

Současné vybavení a lékaři na jednotce intenzivní péče

K odbornému medicínskému vybavení JIP patří mechanický ventilátor, který pomáhá například s dýcháním při intubaci. Dále pak srdeční monitory včetně telemetrie, vnější kardiostimulátory a defibrilátory, dialytická zařízení pro ledvinová selhání, zařízení pro stálé monitorování životních funkcí, katétry pro infuze a pro výživu sondou, odsávací pumpy, drény, katétry atd. Samozřejmostí je pak široké spektrum farmakologických prostředků, například ke zmírnění bolesti a pro ochranu před sekundární infekcí. Zdravotnický personál na jednotkách intenzivní péče je složen z intenzivistů školených ve vnitřním lékařství, chirurgii, anestezii a urgentní medicíně. Dále pak je tu celá řada praktických sester a lékařských asistentů se specializací.

JIP v době covidové

V této době se význam všech JIP v každé nemocnici více dostává do povědomí veřejnosti, která si víc než kdy jindy uvědomuje jejich nezbytnost. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 v nemocnicích od konce ledna pomalu klesá, počet pacientů vyžadujících intenzivní péči se však příliš nemění. Na oddělení anestezie, resuscitace a JIP jsou přijímáni pacienti s nejtěžší formou onemocnění vyžadující z důvodu těžkého zánětu plic některou z forem podpory dýchání. Ať jsou to různé formy podávání kyslíku, tak přístrojová umělá plicní ventilace.

Co se děje v umělém spánku a proč k němu dochází? 

Sepse neboli otrava krve: Proč je tak nebezpečná a jak často zabíjí? 

Autor: Veronika Tůmová

Systém asistovaného hubnutí: Je tato metoda schopna zajistit úspěch ve ztrátě nadbytečných kil?
Zelí a růžičková kapusta: Nenápadná zelenina, která vás překvapí léčivými vlastnostmi

Další články

Pandemie: Jak (ne)prospěla našim vztahům?
Duševní zdraví a psychologie

Pandemie: Jak (ne)prospěla našim vztahům?

09.02.2021

Koronavirová pandemie více či méně obrátila naruby život nás všech, dá se ale říct, že do určité míry prověřila i naše vztahy. Počáteční euforie z preferované práce z domova a času ...