zdroj: pixabay.com
Školák a předškolák

Kdy žádat o odklad školní docházky?

Veronika Tůmová
09.05.2019

Pomalu tu zase máme konec školního roku a po proběhlých zápisech do prvních tříd máme mnozí doma budoucí prvňáčky. Někteří však v těchto dnech mohou stále ještě řešit možnost odkladu školní docházky. K těmto odkladům dochází každoročně, a pokud si sami nejste jako rodiče jisti, zda je vaše dítko na školu připravené, vodítkem by mělo být posouzení učitelů, popř. odborná pomoc školních psychologů.

Určitě není třeba mít strach ze špatného rozhodnutí a pozdějšího negativního vlivu školního odkladu na budoucnost dítěte, i když se právě toto můžeme v některých zdrojích dočíst. Ke školnímu odkladu by však samozřejmě mělo docházet ze správných důvodů. Jaké to jsou?

Možné důvody pro odklad školní docházky

Důvodů ke zvažování odkladu školní docházky je celá řada, obvykle jde například o nápadně menší vzrůst, logopedické vady (vady řeči), neschopnost delšího udržení pozornosti, nesoustředěnost a pracovní nezralost, emoční nestabilita a neschopnost vypořádání se s neúspěchem, přetrvávající hravost, nevyspělost centrální nervové soustavy, kam spadá celková zralost fyzická, psychická, sociální a emocionální.

Jsou také případy, kdy se dítě jeví zralé a připravené, pokud jde o jeho schopnosti a dovedností, je šikovné, dobře chápe, dokáže kontrolovat své pocity, umí být pozorné. Může však mít určitý zdravotní problém, nebo je často nemocné. I to je třeba zvážit, popřípadě prokonzultovat s odborníky. Začátek školy je v každém případě pro dítě zátěž, kterou by mělo být schopno zvládnout.

Kdo posuzuje předpoklady ke školnímu odkladu a jak?

Prvním podnětem může být samotná nejistota vás rodičů, dále pak návrh učitelky v mateřské školce, která dítě zná, ví, jak pracuje, jak se chová ve školním prostředí a v kolektivu dětí. Při žádosti o odklad školní docházky je pak nutné projít konzultací a určitým druhem přezkoušení v psychologické poradně, která zhotoví posudek o školní zralosti dítěte. Není třeba se ničeho bát a dítě stresovat, nejde vůbec o nepříjemný zážitek.

Psycholog si s dítětem ve vaší nepřítomnosti popovídá a vše potřebné zjistí hravou formou, pomocí kreslení, poznávání předmětů, jejich řazení do skupin apod. Posezení trvá obvykle zhruba 40 minut. Spolu s tímto posudkem je nutné předložit písemné doporučení odkladu také od vašeho pediatra. Pokud dítě trpí nějakým zdravotním problémem či podstupuje dlouhodobější léčení a dochází pravidelně ke kontrolám, je dobré zkonzultovat možnost školního odkladu i s daným specialistou.

S prvňáčkem do školy

Zápis ke školní docházce i v případě jejího odkladu

K zápisu do první třídy vaší spádové základní školy se však s dítětem dostavit musíte, ať už plánujete odklad, nebo ne. Teprve potom se obvykle dokládá vše potřebné, protože i samotný zápis slouží k tomu, aby se zde posoudili schopnosti a dovednosti budoucího žáka. Po odkladu, tedy následující rok, už není vaší povinností se dostavit k dalšímu zápisu, ale je to vhodné kvůli získání aktuálních informací o škole a také k seznámení budoucího žáčka se svým učitelem. Je možné požádat o odklad ještě do konce prvního pololetí ve školním roce, kdy už dítě do první třídy nastoupilo a ukázalo se, že povinnosti s tím spojené z nějakého důvodu nezvládá.

Věkové rozdíly v řadách prvňáčků

V současné době je neopomenutelnou realitou, že do stejné třídy kvůli odkladům stále častěji nastupují děti věkově nestejnorodé, můžeme se tak setkat s rozpětím dokonce až tří let. Tato situace je obvykle náročná především na přípravu učitele, ale určitý dopad má samozřejmě i na děti. Někdy jsou tyto okolnosti pro dítě pozitivní, někdy naopak. Záleží pak na celkovém přístupu učitele, školy, ale i rodiny, aby tyto věkové rozdíly znamenaly co nejmenší problém a každé dítě se tu adaptovalo bez větších potíží.

Dětská tupozrakost - odhalte ji ještě před nástupem do školy

Zdroj: Zena-in.cz, Sancedetem.cz, Novinky.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Osení po Velikonocích nemusíte vyhazovat, prospěje vašemu zdraví
Léčivé a zklidňující účinky vonného šeříku

Další články