Terapie

Logoterapie – nalezení smyslu

Michaela Holá
10.06.2010

Logoterapie je jedním z psychoterapeutických směrů. Nenechte se zmást názvem, s logopedií nemá nic společného. Její název lze odvodit ze slova logos, což znamená smysl. A právě smysl lidského života a jeho hodnoty patří mezi ústřední téma tohoto pojetí.

Směr vychází z koncepce Viktora Emanuela Frankla. Narodil se ve Vídni 26. 3. 1905, vystudoval lékařství, věnoval se neurologii a poté psychiatrii. Během 2. světové války byl deportován do koncentračního tábora, kde strávil více než dva roky a ztratil zde členy své rodiny. Právě z těchto zážitků se zrodilo mnoho jeho myšlenek prezentovaných logoterapií. Po osvobození byl opět velmi činorodým, vystudoval filozofii, přednášel, publikoval. Celkem mu vyšlo přes 30 knih, které byly přeloženy do 22 jazyků.

Myšlenky logoterapie

Logoterapie bývá také označována za tzv. třetí vídeňskou školu (prvními dvěma je chápáno učení S. Freuda a A. Adlera). Frankl mluví o vůli ke smyslu v protikladu k vůli ke slasti prezentované Freudem a k vůli po moci v pojetí Adlera. Základem logoterapie je přesvědčení, že je odpovědností každého člověka nalézt smysl svého života. Nalezení tohoto smyslu Frankl pokládá za důležitou hybnou sílu v životě jedince. Pokud není touha po smyslu naplněna, dochází k frustracím, existencionálnímu prázdnu, což může vést k depresím a neurózám.

Koncentrační tábor Frankla přesvědčil o tom, že najde-li si člověk i v tak krutých podmínkách smysl života, přežije. Ač tedy nemůžeme ovlivnit běh života a konkrétní události, můžeme ovlivnit svůj vnitřní postoj k nim.

Smysl v životě může člověk podle Frankla najít:

  1. ve vykonání činu (myšlen je veliký, obětavý čin)
  2. prožitím hodnoty (zážitek, který člověka obohacuje či povznáší - láska)
  3. v utrpení (promění-li ho člověk ve své morální vítězství).

Podstata hodnot

Frankl za základní hodnotu pokládá vlastní život. Dále dělí individuální hodnoty na tři druhy a na jedinci záleží, jak si je v sobě uspořádá a jakou jim dá prioritu:

  • tvůrčí (konkrétní činy)
  • zážitkové (vstupují do popředí např. ve stáří, jde o prožitky)
  • postojové (v případě, kdy je jedinci odepřeno realizovat hodnoty ostatní, může k nim vždy zaujmout určitý postoj)

 

Myslíte si, že pro zvládnutí složité životní situace je podstatné nalézt smysl života? Pomohlo vám někdy právě takovéto přesvědčení?

Autor: Michaela Holá

Léčivá saturejka
Cukrovka - změřte si svá rizika!

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...