Vady řeči

Vady řeči

Lucie Regenermelová
15.09.2011

Zdravý rozvoj řeči je proces, který má určitá ověřená pravidla, která však nejsou dogmatem. Ne vždy se řeč vyvíjí plně a správně a první, kdo si toho všimne, je matka. K tomu ji vede především srovnávání svého dítěte s ostatními vrstevníky. Je to přirozené, ale ne vždy povzbudivé. Proto je užitečné znát správný vývoj řeči a v případě odchylky vědět, na jaké odborníky se obrátit.

Logopedie

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Specializuje se i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady.

V logopedických poradnách a následně ve školách a školkách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. Výuka dětí s logopedickými problémy představuje celý komplex témat.

Řešit špatnou výslovnost dítěte až ve škole je pozdě. Dítě je zahlceno novými informacemi, a pokud má potíže s řečí, bude se trápit a ve škole bude pozadu za vrstevníky.

Vliv na vývoj řeči

Čeho by si tedy rodiče měli všímat? Důležitým předělem jsou třetí narozeniny dítěte.

Když se tříleté dítě tisíckrát dokola ptá "Proč?", není to jen zvědavost. Právě v tomto věku se učí používat slova a rozšiřuje slovní zásobu. Z hlediska vývoje jeho řeči je to zlomový věk. Rodiče mohou svou trpělivostí, neustálým vysvětlováním a odpovídáním eliminovat riziko, že se u dítěte v pozdějším věku objeví vady řeči. Je důležité dítěti pomáhat v hledání vhodných slov nebo mu vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi "malý" a "velký".

Klíčová je citová vazba. Děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů mívají s mluvením problémy, protože jim chybí hlavní motor řeči: potřeba komunikovat s rodiči.

V tomto věku dítěti nejvíce pomůžete, budete-li mu vyprávět pohádky, recitovat básničky a zpívat písničky. Od čtyř let by už dítě mělo umět jednoduché básničky recitovat samo. Stejně jako zpívání, je recitace důležitá kvůli citu pro rytmus, který by se dítě mělo naučit.

Logopedové naopak příliš nedoporučují televizi, kde se mluví příliš rychle a překotně. S dítětem by se mělo v nízkém věku komunikovat pomalu, aby získalo jistotu.

Jaké jsou vady řeči

 • Opožděný vývoj řeči
 • Dyslalie
 • Vývojová dysfázie
 • Dysartrie
 • Koktavost
 • Breptavost
 • Palatolalie
 • Mutismus
 • Afázie

Opožděný vývoj řeči

Jak se opožděný vývoj řeči projevuje:

 • dítě kolem 3. roku má malou slovní zásobu
 • tvoří jen dvouslovné až tříslovné věty
 • řeč je obtížně srozumitelná
 • dítě komolí slabiky a slova

Důkladné vyšetření dítěte by mělo vyloučit jiné možné příčiny opožděného vývoje řeči, kterými mohou být:

 • neurologický nález ve smyslu dětské mozkové obrny
 • porucha jemné motoriky nebo motoriky jazyka
 • sluchové vady
 • efekt intelektu

Léčba opožděného vývoje řeči

V některých případech není nutné zahájit pravidelné docházení na logopedii ihned. Mnohdy stačí instruktáž rodičů o vhodné stimulaci, doporučení vhodných didaktických pomůcek a metodických materiálů. Rodiče pak provádí doma doporučená cvičení. Pomoci může také zahájit docházku do MŠ, pobyt mezi vrstevníky je pro dítě dobrou stimulací. Dítě může být pak objednáno ke kontrolnímu vyšetření s odstupem 3 – 6 měsíců.

 

V příštích článcích na Zdravě.cz si popíšeme další vady řeči.

Autor: Lucie Regenermelová

Zdravé obouvání dětí
Porucha řeči - dyslalie

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Méně známé fobie
Fobie a panika

Méně známé fobie

19.09.2011

Fobie je úzkostná porucha. Je to většinou neopodstatněný a těžko ovladatelný strach z různých situací, věcí, zvířat i lidí. Fobie více či méně omezují život člověka. Fobií existuje ...

Zdravé obouvání dětí
Oblečení a boty

Zdravé obouvání dětí

14.09.2011

Ze všech stran slyšíme, abychom nešetřili na obuvi pro naše děti. Dnešní trh nabízí rozmanitou škálu dětské obuvi. Jaká jsou kritéria pro výběr správné dětské obuvi?

Dukanova dieta
Redukční dieta

Dukanova dieta

Jednou z nejnovějších „zaručených“ diet, které se v Čechách objevily v poslední době, je Dukanova dieta. Jejím autorem je francouzský lékař Pierre Dukan. Ve Francii se tato metoda ...