Zdravé bydlení

Užijte si Vánoce ve zdraví

Zuzana Šimíková
23.12.2010

V adventním čase naplno propukají přípravy na vánoční svátky. Pečeme cukroví, zdobíme a uklízíme své domovy, skříně plníme dárky a těšíme se, až konečně usedneme ke svátečnímu stolu a vychutnáme si tu pravou atmosféru Vánoc. I v tomto čase plném radosti a naděje musíme být opatrní, neboť Vánoce mohou někdy skončit velmi nešťastně.

Určitě už jste zaslechli neveselé příhody o svíčkách na adventním věnci, případně na vánočním stromku, které postupně zapálily většinu bytu. Nemluvě o rozsáhlých popáleninách, které může takový požár způsobit.

Nejspíše vás už od malička rodiče upozorňovali na kosti v kapřím řízku, které mohou znepříjemnit slavnostní večeři a obohatit vánoční stůl o několik záchranářů, snažících se zapíchnutou kost vyprostit.

Ani zažívací obtíže nejsou nic neobvyklého po třech dnech nepřetržitého, a většinou velmi vydatného stolování. Proto se pokusím stručně popsat všechny problémy, které vás mohou v tom krásném čase potkat, a také nastínit možnou pomoc při případné nehodě.

Nebezpečí požáru

Vánočnímu stromku dodá to pravé kouzlo teprve osvětlení. Atmosféru pravých svíček nic nenahradí, proto se k nim vrací stále více lidí. Riziko ohně, který se rychle rozšíří, je určitě vyšší, ale ani při použití elektrického osvětlení není toto nebezpečí zažehnáno. Povíme si několik základních bezpečnostních pravidel, při jejichž dodržování se vyvarujeme nebezpečí požáru a popálenin:

  • svíčky umístěte na stromek v dostatečné vzdálenosti od větví, řetězů či jiných ozdob
  • jakmile opouštíte místnost, byť na pár minut, svíčky sfoukněte
  • ohlídejte především děti, ale také domácí zvířata, aby při svých hrách stromek neporazily nebo nerozhoupaly větve se svíčkami
  • používáte-li elektrické svíčky, měli byste mít výrobek s certifikátem, protože laciné výrobky se špatnou elektroinstalací mohou způsobit požár či popáleniny
  • zapalujete-li v místnosti prskavky, ohlídejte, aby jiskry nepadaly na koberec či jiné hořlavé materiály

Popálenina vzniká působením vysokých teplot na kůži. Popáleninou také nazýváme poškození kůže chemickými látkami, UV zářením nebo elektrickým proudem. Nejohroženější jsou v tomto směru děti, neboť u nich hrozí komplikace již u popálení 5 % těla. Poškození kožní tkáně má čtyři stupně:

  1. stupeň – zarudnutí, bolestivost, otok – kůže se hojí několik dnů, během hojení se rána loupe
  2. stupeň - vznikají puchýře – kůže se může při správné péči zahojit bez následků během několika týdnů
  3. stupeň – zasaženy jsou hlubší části kůže, které odumírají – kůže se úplně nezhojí nikdy
  4. stupeň – v tomto případě už je zasažena nejen kůže ale i svaly a tuk v podkoží

U lehkých popálenin je v první chvíli nutné postižené místo chladit. Po několika hodinách je ošetřit antiseptiky. U popálenin vyššího stupně je nutná hospitalizace, neboť může dojít k rozvoji šoku.

Rybí kost v krku

I při sebeopatrnější konzumaci kapra se může stát, že vám uvízne kost v krku. Ta může způsobit dušení.

Dušení je stav, kdy cizí těleso (v našem případě kost) zablokuje přívod kyslíku do plic. Projevuje se kašlem, znemožněným dýcháním, promodráváním rtů, až bezvědomím.

První pomoc při dušení

Postižený se předkloní a my jej několikrát prudce udeříme do zad mezi lopatky. Pokud toto nepomůže, provedeme tzv. Heimlichův manévr – postiženého chytíme zezadu kolem pasu, těsně nad žaludkem spojenými pažemi v pěst a zatlačíme dovnitř a vzhůru. Po tomto manévru je třeba provést lékařská vyšetření, neboť není vyloučeno poškození vnitřních orgánů. Neprovádí se u malých dětí, těhotných a obézních osob! V případě, že i tento manévr bude bez výsledku, voláme 155.

Zažívací obtíže

V průběhu vánočního hodování nás může potkat mnoho potíží, jako je nadýmání, bolesti žaludku, nebo dokonce salmonelóza z nakažených, či špatně skladovaných potravin. Při drobnějších obtížích mohou pomoci léky z domácí lékárničky, například pastilky proti pálení žáhy, nebo léčivé bylinné čaje podporující trávení. Při akutním průjmu je nutné začít dodržovat dietní opatření a dbát na přísun tekutin. Při déle trvajících obtížích je nutné navštívit lékaře.

 

Řiďte se těmito drobnými radami a prožijte vánoční svátky bez nehod.

Autor: Zuzana Šimíková

Podpora imunity pomocí reflexních bodů
Novinky ve vyplácení peněžních dávek pro rok 2011

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Hydronefróza
Onemocnění ledvin a močových cest

Hydronefróza

03.01.2011

Lékařské přístroje se zdokonalují, pravidelné preventivní kontroly se provádějí už na plodu a sleduje se jakákoliv odchylka od normálu. Společně s dokonalejší prenatální diagnosti ...

Vyhřezlá ploténka
Vyhřezlá ploténka

Vyhřezlá ploténka

29.12.2010

Vyhřezlá ploténka je jednou z komplikací dlouhodobého selhávání páteře jako celku. Prakticky každý člověk, zejména po padesátce, trpí určitým stupněm bolesti zad. Vyhřezlá ploténka ...