zdroj: pixabay.com
Zdravotní pojištění

Placení zdravotního pojištění po ukončení studia

Veronika Tůmová
20.08.2017

Prázdniny pomalu končí, a pokud máte před sebou poslední ročník studia, možná vás bude zajímat, jak je to vlastně s placením zdravotního pojištění ve chvíli, kdy budete mít školu definitivně za sebou.

Pozor na ohlašovací povinnost u dané pojišťovny!

Vznik i zánik nároku na zařazení mezi pojištěnce je každý povinen své pojišťovně oznámit a doložit. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je osm pracovních dní. Za nezletilé plní oznamovací povinnost jejich zákonný zástupce, do ukončení povinné školní docházky dítěte je plátcem pojistného je stát. To samé platí po dobu studia na střední škole či učilišti, tedy po dobu studijní přípravy dítěte na budoucí zaměstnání.

Studujete dálkově a při zaměstnání? Placení pojištění je na vás!

Jako student střední, vyšší odborné či vysoké školy jste do dvaceti šesti let věku považován/a za nezaopatřené dítě, tudíž za vás zdravotní pojištění platí stát. Toto se vztahuje i na jednoletá pomaturitní studia akreditovaná Ministerstvem školství - podmínkou je, že se ke studiu přihlásíte do konce kalendářního roku, ve kterém jste složili maturitní zkoušku. Placení pojištění je však již na vás v případě, že studujete dálkově či formou večerního studia, přitom vykonáváte zaměstnání, nebo podnikáte.

Jak je to s placením pojištění během prázdnin?

Odmaturovali jste a po prázdninách nastupujete na vysokou školu? Přes prázdniny platbu pojištění řešit nemusíte. O prázdninách mezi maturitou a podzimním nástupem na vysokou nebo vyšší odbornou školu vám zůstává statut studenta, tudíž dál za vás pojištění platí stát. Totéž platí, pokud po získání titulu bakaláře budete pokračovat v magisterském studiu. Platí tu však již zmíněný limit šestadvaceti let. Pokud student odmaturoval nebo úspěšně ukončil vyšší odbornou školu a po prázdninách už dál studovat nebude, může počítat s tím, že bude mí zdravotní pojištění placené státem do konce srpna. Od září však nastává povinnost vlastního placení, v případě okamžitého nástupu do zaměstnání bude tyto dávky odvádět zaměstnavatel.

Více o zdravotním pojištění studentů

Následné možnosti absolventa po ukončení studia

Po ukončení školy student obvykle nastoupí do zaměstnání a hradí své pojistné prostřednictvím zaměstnavatele, případně začne podnikat a platí pojistné jako osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ. Pokud však práci nesežene a přihlásí se na úřadu práce, tedy stane se uchazečem o zaměstnání, bude za něj pojistné hradit stát. (Evidence na Úřadu práce má své dané podmínky a pravidla.) Pokud se však na Úřadu práce nepřihlásí a stát za něho pojištění neplatí ani z jiných důvodů, musí si začít hradit pojistné sám jako samoplátce, tzv. osoba bez zdanitelných příjmů.

Zdroj: www.vzp.cz, www.penize.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Kupovaná voda v plastu versus voda kohoutková - která je lepší?
Příčiny nechutenství a jeho léčba

Další články