zdroj: pixabay.com
Rodiče a děti

Zdravotní pojištění studentů

Jitka Suchánková
30.01.2017

Studenti do věku 26 let jsou podle zákona považováni za nezaopatřené děti, tudíž za ně zdravotní pojištění platí stát. Týká se to vzdělávání učebního charakteru, škol středních, vyššího odborného studia, vysokoškolského, ale třeba i jednoročního pomaturitního studia, kam spadá například studium na jazykových školách.

Kdy je student osvobozen od úhrady zdravotního pojištění?

  • jazyková nebo jiná škola musí mít Akreditaci Ministerstva školství ČR
  • student musí zahájit školní docházku (respektive být přijat k dalšímu studiu) v témže roce, kdy ukončil předchozí vzdělávání (maturitou apod.)
  • studium nesmí mít formu večerního nebo dálkového studia, případně distančního vzdělávání, přičemž by daný student při studiu ještě chodil do zaměstnání (tedy by byl výdělečně činný)
  • student nemá nárok na osvobození od úhrady zdravotního pojištění ani v případě, pokud pobírá dávky v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (je evidován na úřadu práce)

Kdy končí statut studenta

Mnohdy jsou nejasnosti v tom, kdy končí dané osobě statut studenta. Student úspěšně odmaturuje v květnu, nemíní dále pokračovat ve studiu, chce si užít poslední prázdniny a do práce nastoupí až v září. Jak je to s placením zdravotního pojištění? Podle platné legislativy mu náleží statut studenta až do konce prázdnin, tedy do 31. srpna. Není tedy důvod se zneklidňovat, že by mohlo být zameškáno placení pojistného. V případě, že student po maturitě nastoupí k další formě vzdělávání, která bude zahájena až koncem září nebo v říjnu, jeho statut studenta zůstane nedotčen, tudíž také nemá povinnost pojistné hradit.

Co když neodmaturuji? Jak je to se zdravotním pojištěním?

V případě, že neodmaturujete, po létě končí váš statut studenta zcela nekompromisně. Od září se tedy musíte o placení zdravotního pojištění starat sami. V případě, že nastoupíte do zaměstnání, přebírá tuto povinnost zaměstnavatel, pokud se budete evidovat na úřadu práce, tak stát. Nelze však nesmyslně spoléhat na to, že maturitu budu zkoušet na druhý pokus v září a tudíž nemám povinnost platit si zdravotní pojištění - to není pravda ani v tom případě, že zůstaneme doma a věnujete se pouze vlastnímu studiu.

Vysokoškoláci a jejich povinnosti

Pokud je ukončeno vysokoškolské studium zdárně závěrečnou zkouškou, je nutno mít na paměti, že hájení tohoto bývalého studenta platí pouze měsíc následující po ukončení studia, to znamená, že když člověk udělá státnice v červnu, má celý červenec úlevu od placení zdravotního pojištění, ale už v srpnu se o toto musí postarat sám.

Ukončím studium předčasně, co teď?

Kdo ukončí studium předčasně před závěrečnou zkouškou (z jakéhokoliv důvodu), má povinnost do 8 dnů nahlásit tuto změnu zdravotní pojišťovně a platit si zdravotní pojištění. Oficiálním koncem studia je datum, kdy nabylo právní moci vyloučení ze studia nebo datum, kdy bylo škole doručeno písemné prohlášení o zanechání studia.

Foto: Pixabay.com

Autor: Jitka Suchánková

Ušní hygiena a první pomoc při bolestech ucha
Protikvasinková dieta

Další články

Pilonidální sinus
Nemoci a léčba

Pilonidální sinus

16.01.2017

Pilonidální sinus je onemocnění kůže v oblasti intergluteální rýhy. Je to časté onemocnění mladých lidí, které jim může způsobovat nepříjemnosti a přivést je i k dlouhodobější prac ...