Zdravý život

Světový den životního prostředí

Jitka Suchánková
05.06.2012

Dnešní den si připomínáme Světový den životního prostředí, který byl ustanoven Valným shromážděním OSN v roce 1972. Pokusme se alespoň v tento den zamyslet nad tím, jak se chováme k přírodě a životnímu prostředí...

Jak se chováme k přírodě?

Stavíme jaderné elektrárny, budujeme protipovodňové zábrany, digitalizujeme vše, na co se podíváme, to všechno nám pomáhá a zjednodušuje nám to práci i život – ale příroda trpí. Zasahujeme do jejích zákonitostí, a to se neodpouští.

Příroda je čarodějka – dokud se k ní chováme vstřícně a slušně a dokud ji ochraňujeme, ochraňuje i ona nás. Když se ale zaprodáme a kvůli vlastnímu pohodlí začneme přírodě tu ubírat na rozsahu, tu krátit její vlastní volbu, tu bránit jejímu působení, pak se na nás začne zlobit a začne nám dělat naschvály.

Určitě to není pouze problém současnosti. Motiv špatného zacházení s přírodou můžeme najít v mnoha starých pohádkách. Například jak horníci kutali uhlí a svými necitelnými zásahy narušovali přírodu, která se jim pak pomstila. Nebo když nějaký bohatý statkář chtěl v noci, kdy se otvírají v zemi poklady, získat vše jenom pro sebe i za cenu rozkopání velké části země. I v tomto případě ho příroda po právu potrestala.

Životní prostředí a příroda

Příroda je souhrn všeho na světě, co nevzniklo záměrnou lidskou činností. Původně to všechno bylo čisté, neposkvrněné a zdravé. Našimi lidskými zásahy se všechno mění. Řeky už nejsou průzračně čisté, v mořích se po nás nachází haldy odpadů včetně těch radioaktivních. Pole obhospodařujeme stále více technicky, a abychom mohli dosáhnout při co nejmenší námaze co nejvyšší úrody, tak hojně a bez zábran používáme umělá hnojiva a chemické prostředky k hubení plevele a škůdců.

Kolik už vyhynulo rostlinných a živočišných druhů? Raci nemají čistou vodu v potocích, ohroženým druhem se stal dokonce i vrabec obecný. Kvůli zplodinám z komínů, pesticidům v půdě a také vinou našich neurvalých a sobeckých zásahů si pomalu, ale jistě šlapeme cestičku k vlastní záhubě.

Příroda s námi bojuje, je to však nerovný boj. My jsme příliš chytří a učení, příroda je prostá a jednoduchá, její zákonitosti jsou ale logické. My jsme se však naučili je obcházet, hledáme kličky a háčky.

Tam, kde jsou lesy, uměle vytváříme z nejrůznějších důvodů planiny, řekám bráníme v jejich přirozeném toku a stavíme na nich přehrady a hráze a měníme jejich směr. Veškerými freony, kterých jsme si dokázali vytvořit požehnaně, postupně a rychle ztenčujeme ozónovou díru, abychom pak mohli nadávat na nebezpečné sluneční paprsky, přičemž se jim poměrně často dobrovolně vystavujeme, a zvyšujeme tak sami sobě riziko vzniku rakoviny kůže…

Opravdu se chceme zahubit?

Vlastně jsme poněkud zvláštní: žádný jiný živočišný či rostlinný druh tak soustavně nepracuje na vlastním sebezničení. A my skutečně k tomuto horečně spějeme, a pokud si co nejdřív neuvědomíme veškerá možná rizika našeho chování, pak se nám již brzy podaří zlikvidovat veškerou flóru i faunu a zřejmě i sami sebe – tedy lidstvo jako takové.

Autor: Jitka Suchánková

Šanci přestat kouřit výrazně zvyšuje pomoc lékařů
Jíme celozrnné, nebo obarvené pečivo?

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Předcházejte dětským úrazům
Úrazy

Předcházejte dětským úrazům

30.06.2012

Když jsou děti malé, chtějí všechno kolem sebe poznávat. Nejdříve se plazí, potom se stavějí a dělají první krůčky. S tím vším přichází i riziko pádů, škrábanců, modřin, zlomenin a ...

Aerobní a anaerobní cvičení
Aerobní cvičení

Aerobní a anaerobní cvičení

25.06.2012

Mezi jednotlivými druhy cvičení je velký rozdíl. Některé se zaměřují na budování kondice a posílení srdce, těm říkáme anaerobní, protože jsou velmi silové a vzniká při nich takzvan ...

Tantrický sex
Sex a erotika

Tantrický sex

Sex jako takový je pro každého velmi důležitou součástí života. Poslední dobou se však více začalo mluvit o tzv. tantrickém sexu, který je za hranicí sexu klasického. Tantrický sex ...

Makulární degenerace
Oči

Makulární degenerace

21.06.2012

Oči nejsou jenom krásnou ozdobou obličeje. Stejně tak neslouží jenom jako opora pro víčka a řasy. Oči jsou především dokonalým orgánem zraku.

Jak se zbavit vší
Vši

Jak se zbavit vší

11.06.2012

Téměř každý rodič dítěte, které navštěvuje mateřskou nebo základní školu, se někdy setká s upozorněním, že se ve třídě vyskytly vši. Následuje domácí prohlídka vlasů a preventivní ...