zdroj: pixabay.com
Zdravý život

Wi-Fi - může uškodit našemu zdraví?

Veronika Tůmová
26.11.2017

V dnešní době už najdeme jen málo opravdu zapadlých a od civilizace odříznutých míst, kde bychom nebyli schopni zachytit signál Wi-Fi, tedy bezdrátový internet. Internet je už nějakou dobu běžnou součástí našeho každodenního života. Existují ale dohady, zda tento téměř všude se vyskytující signál nemůže uškodit našemu zdraví.

Někdo mluví dokonce o tichém zabijákovi nebo plíživé smrti, v domnění, že se nevědomě a dlouhodobě vystavujeme záření, jež může za rakovinné bujení v našem těle. Někteří lidé dokonce tvrdí, že jsou náchylní a velmi citliví na přítomnost Wi-Fi signálu a cítí díky jeho vlnám lehkou až silnou nevolnost, tlak či bolesti hlavy. Podle jiných a mnohdy i odborných zdrojů je však internetový signál pro člověka zcela neškodný a na jeho zdraví nemá pražádný vliv. Jak to tedy je?

Wi-Fi routery v našich domácnostech a síla jejich radiových vln

Wi-Fi routery, které umožňují bezdrátové připojení k internetu a jsou běžně užívané v našich domovech, fungují díky komunikaci radiových vln, podobně jako je tomu u televize nebo rozhlasu. Frekvence Wi-Fi routerů je však mezi 2,4 a 5 GHz, což je cca 100 krát víc než v případě běžných radiových vln. Jak známo, i lidský organismus však dokáže na určité elektrické signály a impulsy určitým způsobem reagovat a třeba i ovlivnit některé procesy v těle. Tento vliv však rozhodně pro člověka nemá být pozitivní.

Wi-Fi a rakovina - prokazatelná souvislost?

Pro příklad se uvádí (v neporovnatelně větším měřítku) síla jaderného zařízení, jež je prokazatelně pro lidský organismus smrtelně nebezpečné a podporuje růst nádorů. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny rozhodla o zařazení Wi-Fi sítě do rizikové třídy 2B. Co to však znamená? Jednoduše řečeno, co se týče rizika vzniku karcinogenních onemocnění, je působení Wi-Fi zhruba stejně nebezpečné, jako účinky plastových obalů na naše potraviny nebo pití kávy. Důkazů o nebezpečnosti Wi-Fi je tedy pramálo, což může být uklidňující, výzkum však může za nějaký čas vnést více světla do této problematiky, která se dnes už týká téměř každého z nás.

Wi-Fi v dětském pokoji - znamená riziko pro školáky?

Existují například studie, které jasně naznačují souvislost mezi plošným zavedením Wi-Fi přijímačů do škol a nemalým nárůstem poruch soustředění či hyperaktivity dětí. Podle některých informací, netermální radiofrekvenční záření z Wi-Fi routerů brání normálnímu vývoji buněk a má negativní vliv na růst tkání, takže děti tak mohou být dle těchto tvrzení vystaveny vysokému riziku vývojových problémů. Známější jsou možná úvahy o tom, že Wi-Fi zařízení negativně ovlivňuje spánek a má zvyšovat i rizika srdečních onemocnění. Neověřenost mnoha těchto informací vnáší do řad laické veřejnosti nejistotu. Co si o tom však myslíte vy? Napište nám své názory.

Zdroj: Bleskove.cz, Epochtimes.cz, Prostreno.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Rebarbora - víte, že opravdu zdravá je jen v určitém období?
Používáte alobal? Víme, kdy představuje zdravotní riziko!

Další články