zdroj: pixabay.com
Úrazy

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Veronika Tůmová
29.08.2016

Ať už vykonáváte jakoukoli pracovní činnost, téměř vždy vám hrozí větší či menší riziko úrazu, nebo i nemoci z povolání. Ne každý úraz, ke kterému dojde při výkonu zaměstnání, však musí být nutně posuzován jako úraz pracovní - např. úraz, který si zaměstnanec přivodí sice v práci, ale v důsledku své vlastní opilosti.

Co se posuzuje jako pracovní úraz?

Pracovní úraz definuje ustanovení § 271k zákoníku práce jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Odškodnění při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Říjen roku 2015 přinesl legislativní změny v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Obecně je rozsah povinností zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu (na majetku) nebo nemajetkovou újmu (na zdraví) vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání definován v ustanovení § 269 a násl. zákoníku práce.

Za škodu a nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru za situace, že škoda nebo majetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Náhrada za ušlý výdělek a dorovnání příjmu

Když proděláte nemoc z povolání nebo pracovní úraz, musí vám zaměstnavatel nahradit také ušlý příjem, tedy dorovnat rozdíl mezi příjmem před nemocí a po jejím vypuknutí.

Po celou dobu pracovní neschopnosti vám tak doplácí rozdíl mezi nemocenskou a dřívějším průměrným platem. Náhrada náleží i za první tři dny pracovní neschopnosti - za jiných okolností, jak víme, se první tři dny náhrada mzdy ani nemocenská neproplácí.

Totéž platí, pokud vám bude v důsledku pracovního úrazu či nemoci přiznán invalidní důchod. Pokud se později částečně uzdravíte, ale původní práci už vykonávat nesmíte nebo nezvládnete a vyděláváte proto méně než dřív, zaměstnavatel musí vaše příjmy dorovnat na dřívější průměrný výdělek.

Získáním lépe placeného místa nárok na odškodnění zaniká.

Zdroj: www.peníze.cz , www.pravnilinka.cz, www.portal.pohoda.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Co všechno kryje základní podoba cestovního pojištění?
Oleje a jejich význam v každodenním jídelníčku

Další články

Cystická fibróza
Cystická fibróza

Cystická fibróza

19.08.2016

Cystická fibróza je velmi vážné a i přes pokroky medicíny nevyléčitelné onemocnění. Navíc je poměrně časté, vyskytuje se v poměru 1:3000, a to převážně u bílé rasy. Onemocnění je z ...

Letní úrazy a poškození očí
Oči

Letní úrazy a poškození očí

17.08.2016

V létě vystavujeme svůj zrak mnohým rizikům, aniž o nich vůbec víme. Zrak ohrožuje slunce, vítr, sinice a dokonce i lidská moč obsažená ve vodě na koupalištích. Tím vším se oči stá ...