Jak otěhotnět

Zjistěte své plodné a neplodné dny

Michaela Holá
08.09.2009

Znalost fází menstruačního cyklu vám může být nápomocná nejen, když se snažíte zplodit potomka, ale i v opačném případě. Výpočet plodných dní bývá někdy užíván jako přírodní antikoncepční metoda. Zjednodušeně se dá říci, že otěhotnění je nejpravděpodobnější mezi dvěma menstruacemi, málo pravděpodobné před menstruací a těsně po ní.

Výpočet plodných dní

Pokud máte pravidelný 28denní menstruační cyklus, za nejvíce plodné dny jsou považovány dny okolo ovulace, tedy v době, kdy se zrající vajíčko uvolňuje z vaječníku a následně putuje vejcovodem směrem k děloze. K tomuto dochází 14. den cyklu (menstruační cyklus začíná prvním dnem menstruace a končí posledním dnem před menstruací další).
Většinou se připočítávají další 3 dny před a po zmíněném dnu, což se pak souhrnně označuje jako období ovulace. Tedy Vaše plodné dny jsou mezi 11 a 17 dnem cyklu.

Ženské pohlavní buňky, tedy vajíčka, mají omezenou dobu životnosti. Předpokládá, že vajíčko je schopno oplodnění pouze 12 až 14 hodin po ovulaci a mužské spermie, které je mohou oplodnit, přežívají 24 - 48 hodin. Čím blíže uvolnění vajíčka se styk uskuteční, tím větší je pravděpodobnost otěhotnění.

Pokud však nemáte pravidelný cyklus, je zjištění plodných dní složitější. Je třeba vzít vaše cykly nejméně 6 měsíců nazpět a určit nejkratší a nejdelší cyklus. Od nejkratšího cyklu pak odečtěte 20 a vyjde vám váš první plodný den. Od nejdelšího cyklu odečtěte 10 a vyjde vám váš poslední plodný den.

Může však nastat i situace, že se vajíčko z vaječníku neuvolní. Toto období pak označujeme  jako anovulační cyklus a oplození v těchto případech tedy možné není. Anovulační cykly se mohou vyskytovat v pubertě, po porodech, potratech, na sklonku plodného období, při vysilujících onemocněních, při některých hormonálních poruchách či ve stresových situacích.

Přesnější metody určení plodnosti

Přesněji je možné určit plodné dny pomocí několika metod. První z nich je změna bazální teploty, kterou si žena musí každý den měřit. Dále k těmto znakům patří změna hlenu a změny polohy a konzistence děložního čípku.

  • Měření bazální teploty

Nejvhodnější doba pro měření bazální teploty je ráno hned po probuzení a naměřené teploty je dobré si zaznamenávat do tzv. záznamní tabulky. Bazální teplota probíhá během jednoho cyklu ve dvou fázích. První fáze je charakteristická teplotami o několik desetin stupně nižšími než jaké jsou teploty v druhé fázi cyklu. Bezprostředně před ovulací či v době ovulace dochází ještě k mírnému poklesu bazální teploty, což je doba vhodná pro otěhotnění.

  • Charakter děložního hlenu

Děložní hlen během menstruačního cyklu výrazně mění svůj vzhled. V neplodném období je hustý a pro spermie tvoří v děložním hrdle jakousi bariéru. Složení hlenu v tomto období navíc není vhodné pro životaschopnost spermií. Naopak těsně před dozráním vajíčka a jeho uvolněním dochází ke změně hlenu, stává se řídkým a pro spermie prostupným. K oplodnění tedy může snadno dojít.

  • Stav děložního čípku

U děložního čípku je možné, aby si ho žena sama nahmatala a určila jeho polohu a stav. Nejlepší poloha pro nahmatání je při podřepu, popř. ve stoje s jednou nohou opřenou o vyšší předmět. Po menstruaci je čípek tvrdý, nízko položený a děložní branka na jeho vrchu je uzavřená. S blížící se ovulací začíná čípek měknout a posunuje se nahoru, je tak pro ženu hůře dosažitelný. Při zjištění „měknutí" čípku a jeho posun nahoru, je tedy zřejmé, že se blíží plodné dny. Po ovulaci čípek opět klesá a stává se tvrdým, což je signálem, že plodné dny skončily.

Výpočet plodných dní jako antikoncepční metoda

Metoda plodných a neplodných dnů je zároveň nejstarší přirozenou metodou antikoncepce. Nespornou výhodou je to, že nevyžaduje žádné pomůcky, léky ani lékařské zákroky, nejsou zde přítomná zdravotní rizika. Metoda je dostupná i párům, pro které jsou jiné antikoncepční metody nepřijatelné např. z důvodu náboženského přesvědčení. Základem je periodická sexuální abstinence, tedy zdrženlivost v čase plodných dnů ženy. Do popředí však pro mnoho párů vystupují spíše negativa této metody. Pro běžný sexuální život může být značně omezující, vyžaduje přísnou disciplinovanost partnerů a nemusí být vždy spolehlivá.

 

Užívali jste výpočtu plodných dní při snaze otěhotnět? Nebo je pro vás naopak metodou přirozené antikoncepce?

Autor: Michaela Holá

Proč používat olivový olej?
Po znásilnění jsem otěhotněla

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.