zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Jak přispěl k uchování lidského zdraví vynález kanalizace a splachovací toalety

Veronika Tůmová
30.11.2015

Přestože kanalizaci, která nás diskrétně zbavuje našeho každodenního odpadu, dnes považujeme za samozřejmost, dobře si uvědomujeme, jaký přínos má její vynález pro lidstvo a těžko bychom se bez ní dnes obešli.

V dobách středověku, kdy se lidstvo doslova brodilo ve splaškách a vlastních exkrementech, lidé neměli pojem o významu hygieny. Hlavní nebezpečí z toho vzešlé spočívalo v neustálém zápachu, množení krys a nekontrolovatelném šíření smrtících nemocí. Trvalo velmi dlouho, než si lidé osvojili základní hygienické návyky a došli k poznání, že právě hygiena a postupně se zdokonalující systém kanalizace je ochrání před těmito pohromami.

Kanalizace a toalety ve starověku

Může se zdát, že toaleta jako taková nemá příliš dlouhou historii, ale opak je pravdou. Zmínky o prvních toaletách nalézáme už ve 25. století př.n.l. na území dnešního Pákistánu. Už tehdy šlo o poměrně promyšlený systém vodní kanalizace, který byl dále zdokonalován. Obyvatelé starého Egypta a antického Říma pak dělali z hromadných sezení na toaletách doslova společenské události, kde spolu muži debatovali a probírali vše - od počasí, přes politiku, až po uzavírání obchodních transakcí. O tom, že by v té době podobně přistupovaly k vykonávání potřeby i ženy, se však dochované prameny nezmiňují.

Středověk a návrat k nočníkům

Středověk znamenal útlum veškerého pokroku spojeného právě s rozvojem kanalizace a toalet. Lidé se nestarali o hygienu a ani o to, kam s odpadem jakéhokoliv druhu, nezabývali se jeho likvidací. Společné toalety byly především z náboženských důvodů zakázány a běžnou praxí se stalo používání nočníků, které se vylévaly odkudkoli a kamkoli. Ze samotných staveb a uspořádání středověkých hradů si můžeme snadno udělat představu o tom, jak k této problematice přistupovala šlechta. Přímo do hradních hradeb byl obvykle zabudován suchý záchod - prevét, odkud padaly výkaly přímo do hradního příkopu. Stejně jako kanalizace, byla i samotná hygiena v této době téměř neznámým pojmem a něčím, co nikdo nepovažoval za nutné praktikovat. Do objevu bakterií zbývala ještě dlouhá doba, a tak je doba středověku spojena s dobou děsivých a ničivých epidemií moru, cholery a dalších nemocí, které vyvstávaly v ulicích měst hlavně v horkých a suchých letních měsících.

Vynález splachovací toalety

Moderní splachovací toaletu vynalezl anglický dvořan a spisovatel Sir John Harrington až v roce 1597 pro královnu Alžbětu I. Jako každý vynález, i toaleta musela snést pochybnosti, nedůvěru a výsměch. Nakonec se však její vynálezce dočkal úspěchu i uznání a toaleta prošla postupnou modernizací, hlavně během 18. a 19. století. Spolu se splachovací toaletou tak lidé opět došli k uvědomění si nutnosti dobře fungujícího systému kanalizace, jejíž význam pro lidstvo je neopomenutelný.

Zdroj: www.abc-kanalizace.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Britové zvažují zákaz léčby pomocí homeopatik
Cvičení s vlastní váhou těla

Další články

Která jídla nemáme jíst na noc?
Hubnutí, dieta a zdravá strava

Která jídla nemáme jíst na noc?

16.11.2015

Naše současné trendy ve výživě se kloní k pestré, ale dietní stravě plné vitamínů, minerálů a stopových prvků. Většině z nás je dobře známý potravní řetězec a také pyramida zdravé ...